Genoptagelse af arbejdsskadesager


Arbejdsskadesager kan genoptages efter, at der er påpeget fejl i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser.


I juni 2014 offentliggjorde Kammeradvokaten en undersøgelse, som påviser, at der er fejl i cirka halvdelen af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om erhvervsevnetab.

De mangelfulde afgørelser betyder, at mange kan have fået en mindre erstatning for erhvervsevnetab end den, de er berettiget til. I nogle sager kan den tilkendte erstatning dog også være højere end den, man er berettiget til.

På baggrund af de mange påviste fejl i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling har Beskæftigelsesministeriet besluttet, at skadelidte har mulighed for at få genoptaget deres arbejdsskadesager.

Det drejer sig dog kun om sager, hvor Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne – og hvor denne afgørelse ikke efterfølgende er blevet behandlet i Ankestyrelsen.

Arbejdsskadestyrelsen har ikke mulighed for at genfinde alle de sager, som der muligvis kan være fejl i, så du skal selv henvende dig.

Kontakt BUPL

BUPL vil gerne høre fra dig, hvis du mener, at din sag bør genoptages – også selvom BUPL tidligere har behandlet din arbejdsskadesag. Hvis du kontakter os, vil vi vurdere din sag i forhold til mulighederne for genoptagelse hos Arbejdsskadestyrelsen.

Du kan kontakte BUPL Forbunds enhed for arbejdsskader på tlf: 35 46 50 00 eller mail: arbejdsskade@bupl.dk