Arbejdsskadestatistik for BUPL’s medlemmer


Hvert år udarbejder BUPL’s Forbundskontor statistik over de arbejdsskader medlemmer får på arbejdet. Statistikken har til formål at afdække viden på arbejdsskadeområdet, at spotte nye tendenser samt at understøtte arbejdsmiljøindsatsen i BUPL.


Opdateret d. 11. september 2020

Statistikken er ikke udtryk for det samlede antal af arbejdsskader på BUPL’s område, men alene de sager, hvor BUPL bliver involveret.

Arbejdsskadestatistikken er udformet på baggrund af antallet af afsluttede arbejdsskadesager i de pågældende år. Statistikken er således ikke udtryk for antallet af arbejdsskadesager, men udtryk for antallet af afsluttede sager.

Statistik over arbejdsskader i 2019

Arbejdsskadestatistikken viser, at medlemmerne har fået tilkendt i alt 66.377.606 kroner i erstatning i 2019.

Hovedresultater fra statistikken:

Nøgletal
 • BUPL har en sagsmængde på ca. 600 verserende arbejdsskadesager
 • BUPL har i alt afsluttet 288 sager i 2019, bestående af 196 arbejdsulykker og 92 anmeldte erhvervssygdomme
Arbejdsulykker
 • Arbejdsulykker fører generelt til skader i bevægeapparatet.
 • De hyppigste arbejdsulykker for pædagoger i 2019 fordelt på skadens art er ryg, hoved og knæskader samt psykiske reaktioner.
 • Rygskader udgør 27 % af de afsluttede arbejdsulykkesager.
 • Anerkendelsesprocent på de afsluttede rygskader er 66 %.
 • De hyppigste årsager til arbejdsulykker er faldskader, skader sket i interaktion med børn og vold og trusler om vold.
 • 60 % af de afsluttede arbejdsulykker blev anerkendt i 2019.
 • 46 % af de afsluttede arbejdsulykker blev afvist i 2019.
 • I perioden 2014 – 2019 er anerkendelsesprocenten faldet fra 71 % til 60 %
Erhvervssygdoomme

Den hyppigste erhvervsbetingede arbejdsskade hos pædagoger er psykisk sygdom.

Psykiske erhvervssygdomme udgør 82 % af de afsluttede sager i 2019.

De øvrige erhvervssygdomme fordelt på skadens art er bl.a. hud-, ryg-, og skuldersygdomme.

Væsentligste årsager til erhvervssygdom er vold og trusler fra børn og unge, arbejdspres/arbejdstempo og samarbejdsproblemer.

14 % af de afsluttede erhvervssygdomme blev anerkendt i 2019.

74 % af de afsluttede erhvervssygdomme blev afvist i 2019

Erstatninger
 • 66.377.606 kroner i erstatning inklusiv erstatninger i erstatningsansvarssager i 2019.
 • 5.685.603 kroner kr. i godtgørelse for varigt mén i 2019.
 • 60.444.193 kroner kr. i erstatning for tab af erhvervsevne i 2019.

Hent statistik over afsluttede arbejdsskader blandt BUPL’s medlemmer i 2019 (pdf)

 


Se statistikker fra tidligere år: