Arbejdsskadestatistik for BUPL’s medlemmer


BUPL udarbejder hvert år en statistik over arbejdsskader. Formålet er at sætte tal på arbejdsskader og synliggøre viden på området.


Opdateret d. 04. juni 2019

Statistikken er ikke udtryk for det samlede antal af arbejdsskader på BUPL’s område, men alene de sager, hvor BUPL bliver involveret.

Arbejdsskadestatistikken er udformet på baggrund af antallet af afsluttede arbejdsskadesager i de pågældende år. Statistikken er således ikke udtryk for antallet af arbejdsskadesager, men udtryk for antallet af afsluttede sager.

Statistik over arbejdsskader i 2017

Arbejdsskadestatistikken viser, at medlemmerne har fået tilkendt i alt 31.559.764 kroner i erstatning i 2017.

Hovedkonklusioner fra statistikken:

  • BUPL har i 2017 afsluttet 353 arbejdsskadesager
  • I perioden 2013-2017 er anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker faldet fra 79 % til 50 %
  • Rygskader udgør 72 af 225 afsluttede arbejdsulykkessager, hvilket svarer til 32 %
  • De væsentligste årsager til arbejdsulykker er opstået som følge af faldskader, interaktion mellem barn og pædagog og vold og trusler om vold.
  • I perioden 2013-2017 er anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme steget fra 8 % til 12 %
  • Psykiske sygdomme udgør 94 ud af 128 afsluttede erhvervssygdomme
  • De væsentligste årsager til erhvervssygdomme i 2017 er arbejdspres/arbejdstempo, vold og trusler og gentagne løft.

Hent statistik over afsluttede arbejdsskader blandt BUPL’s medlemmer i 2017 (pdf)

 


Se statistikker fra tidligere år