Arbejdsskadestatistik for BUPL’s medlemmer


BUPL udarbejder hvert år en statistik over arbejdsskader. Formålet er at sætte tal på arbejdsskader og synliggøre viden på området.


Statistikken er ikke udtryk for det samlede antal af arbejdsskader på BUPL’s område, men alene de sager, hvor BUPL bliver involveret.

Arbejdsskadestatistikken er udformet på baggrund af antallet af afsluttede arbejdsskadesager i de pågældende år. Statistikken er således ikke udtryk for antallet af arbejdsskadesager, men udtryk for antallet af afsluttede sager.

Statistik over arbejdsskader i 2016

Arbejdsskadestatistikken viser, at medlemmerne har fået tilkendt i alt 30.257.130 kroner i erstatning i 2016. Hovedkonklusioner fra statistikken:

  • BUPL har i 2016 afsluttet 330 arbejdsskadesager.
  • I perioden 2012-2016 er anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker faldet fra 80 % til 53 %.
  • Rygskader udgør 74 af 220 afsluttede arbejdsulykkessager, hvilket svarer til 34 %.
  • De væsentligste årsager til arbejdsulykker er skader opstået i interaktion mellem barn og pædagog, faldskader, og løfteskader.
  • I perioden 2012-2016 er anerkendelsesprocenten for erhvervssygdomme faldet fra 9 % til 6 %.
  • Psykiske sygdomme udgør 82 ud af 110 afsluttede erhvervssygdomme.
  • De væsentligste årsager til erhvervssygdomme i 2016 er arbejdspres/arbejdstempo, alene arbejde og vold og trusler om vold samt samarbejdsproblemer.

Hent statistik over afsluttede arbejdsskader blandt BUPL’s medlemmer i 2016 (pdf)

 


Se statistikker fra tidligere år