Arbejdsskade


Ikke alle skader, der sker på arbejdet, kan anerkendes som arbejdsskader efter arbejdsskadelovgivningen. En række kriterier skal være opfyldt, for at en ulykke eller en lidelse kan anerkendes som en arbejdsskade.


BUPL kan rådgive og vejlede dig i forhold til arbejdsskader, lige fra skaden sker til anmeldelsen og til afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du kan også få rådgivning, hvis du vil klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Udover selve arbejdsskadesagen kan BUPL rådgive dig i forhold til de følgeproblemer, der kan opstå efter en arbejdsskade. Det kan være længerevarende sygemelding, afsked, fleksjob, ændrede pensionsforhold og så videre.

Kontakt din fagforening og få rådgivning


 

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer, om din skade er en arbejdsskade.

En række kriterier skal være opfyldt, for at enten en ulykke eller en erhvervssygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.
Læs mere om hvordan en arbejdsskade defineres

Det primære kriterium for en arbejdsskade er, at der er en klar sammenhæng mellem påvirkningen og skaden. Det vil sige, det skal kunne dokumenteres, at din skade er opstået på baggrund af den påvirkning, dit arbejde har på dig.

Hvis du tror, du har fået en arbejdsskade, skal du kontakte din læge. Ligeledes er du velkommen til at kontakte din lokale fagforening for rådgivning.
Find din lokale fagforening


Svie og smerte, tort eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tingskade kan du ikke få erstatning for.

Forbehold

I tilfælde, hvor der er en skadevolder, det vil sige, en som kan stilles til ansvar for din skade, kan det være en mulighed at få erstatning. Dette kaldes erstatning efter anden lovgivning.
Læs mere om erstatning efter anden lovgivning