Arbejdsmiljø i private dagtilbud


Et godt arbejdsmiljø er vigtigt af hensyn til både børn, voksne og personale.


Opdateret d. 11. maj 2020

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø og et belastet indeklima kan gøre mennesker syge. Og et dårligt psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne vil hurtigt smitte af på børnene. Også lederens eget psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for hele institutionen, da en stresset leder vil påvirke medarbejderne og dermed også de børn, der bruger institutionen.

Baggrund

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, SPIA, Daginstitutionernes Landsorganisation, fobu, Accountor Institutionsservice A/S, Børneringen, De Danske Børneinstitutioner og BUPL har i samarbejde udarbejdet pjecen ‘Et godt arbejdsmiljø er vigtigt’.

Indhold

I pjecen er der fokus på bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver i arbejdsmiljøarbejdet i de private daginstitutioner. I pjecen er der bud på, hvordan bestyrelsen kan arbejde kontinuerligt med arbejdsmiljøet i institutionen. Pjecen kommer ind på lovkrav, opbygning af arbejdsmiljøorganisationen, samarbejde mellem bestyrelse og ledelse og mellem ledelse og medarbejdere og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringer i pædagogisk praksis, ved ombygninger eller andet. Til slut er der henvisninger til hvor I kan finde yderligere hjælp, vejledning og rådgivning.

Læs mere og hent pjecen ‘Et godt arbejdsmiljø er vigtigt’

Pjecen indeholder 2 skemaer, som du kan downloade separat: