Log ind

Arbejdsmiljø


Arbejdsmiljø er et samspil af de påvirkninger, vilkår og relationer, som du arbejder under. Der tales ofte om et fysisk og et psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads kan være godt, mindre godt og skidt. Derfor er det vigtigt at vide, at der findes redskaber til at forbedre det aktuelle arbejdsmiljø.