Temamøder og workshops


BUPL-A arrangerer jævnligt temamøder og workshops i hele landet med tilbud, der kan hjælpe dig i din jobsøgning. Kontakt a-kassens jobteam og hør, hvilke tilbud der er på vej i dit lokalområde.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL-A er forpligtet til at holde CV- og rådighedsmøder med alle arbejdsløse pædagoger for at orientere om rettigheder og pligter, når man er ledig. Det gør vi også. Men vi kombinerer ofte det obligatoriske indhold med tilbud om temamøder og workshops, som mere målrettet tager fat i de emner og temaer, der er vigtige på vejen mod dit nye job. Eller det er måske relevant for dig at få info om BUPL/BUPL-A’s trainee- og jobrotationsprojekter, der er rigtigt stærke værktøjer til at hjælpe ledige i beskæftigelse.

Temamøder

Temamøder varer typisk 1-2 timer og handler om et specifikt fagområde eller en særlig udfordring eller opgave i forbindelse med jobsøgningen. Tid, sted og emne for temamøderne varierer. Det seneste år har a-kassen tilbudt temamøder om:

  • Kompetenceafklaring
  • Karrierevejledning
  • Den gode ansøgning
  • Netværksarbejde
  • Kommunikation & kropssprog
  • Motivationsarbejde
  • Ledighed uden stress
  • Jobsøgning i Norge
  • Jobsøgning på skoleområdet

I forbindelse med temamøderne har du mulighed for at aftale en en-til-samtale med en jobvejleder og få individuel vejledning alt efter dine personlige behov.

Kontakt a-kassens jobteam for at høre mere.

Workshops

Workshops er åbent hus-arrangementer, der typisk varer hele dagen og byder på en række korte temamøder (se ovenfor), deltager-workshops, værksteder, oplæg mm.

Fordelen ved Workshops er først og fremmest, at du frit kan shoppe i dagens tilbud, dukke op når det passer dig, vælge til og vælge fra, og gå igen, når du har fået de input, du har brug for.

På de fleste workshop kan du få en en-til-en-samtale med en jobvejleder og få individuel vejledning.

Følg med i arrangementskalenderen eller kontakt a-kassens jobteam for at høre mere.