Aktivering og løntilskud


Generelt skal du have været ledig i 6 måneder for at blive ansat i en stilling med løntilskud. Der er dog mulighed for at det kan ske tidligere, hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.


Opdateret d. 20. august 2018

Du kan blive ansat i op til 6 måneder i en privat virksomhed og 4 måneder hos en offentlig virksomhed. Arbejdstimer i ansættelse med løntilskud tæller ikke med til genoptjening af dagpengeretten.

Hvis du ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, får du almindelig overenskomstmæssig løn, pension og arbejdstid. Det er ikke muligt at få tilskud til transport.

Hvis du ansættes med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver får du udbetalt løn, der svarer til din aktuelle dagpengesats som ledig. Dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat. Her er det muligt at få tilskud til transport.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil fx for en fuldtidsforsikret ofte være på 37 timer. Arbejdstiden fastsættes i overensstemmelse med dagpengesatsen. Forsikrede ledige hvis dagpenge udgør 50 pct. af højeste dagpengesats vil fx skulle arbejde 19 timer om ugen.

Aftaler om løntilskud skal aftales med Jobcentret og skal fremgå af din individuelle jobplan. Indholdet i et jobtræningstilbud skal tilrettelægges under hensyntagen til arbejdspladsens karakter og dine kvalifikationer.