Tilbud fra a-kassen


A-kassen er forpligtet til at holde en del møder med dig, mens du er ledig, og du er som ledig forpligtet til at møde op. Men vi vil hellere opfatte mødet med dig som et samarbejde, hvor vi bakker op med det, som lige netop du har brug for, for at komme i job.


Opdateret d. 22. oktober 2020

Derfor arbejder vi uafbrudt på at udvikle både de lovpligtige møder og nye former for frivillige tilbud, der passer til dig – uanset om du er nyuddannet og ikke har fået rigtig hul på arbejdslivet, er mere erfaren med særlige udfordringer.

Måske har du bare lige behov for at få skærpet profilen. Eller du er i den sene ende af arbejdslivet, hvor både arbejdsgiverne og måske du selv har brug for et andet blik på, hvem du er, og hvad du kan og vil.

  • De fleste får rigtig meget ud af Velkomstmøderne – også selv om de er lovpligtige. Mange går fra Velkomstmøderne med en ny eller i hvert fald anderledes opfattelse af det pædagogiske arbejdsmarked, institutionernes behov, og hvad man faktisk kan gøre, for at komme tættere på det næste job.
  • Har du brug for mere personlig sparring i et forløb, kan du måske have glæde af at gøre det sammen med en erfaren pædagog kollega under BUPL-A’s nye mentorordning.
  • Er du nyuddannet, og har du svært ved at komme i job? Hundredvis af nyuddannede, ledige pædagoger har allerede haft glæde af at deltage i et af vores traineeforløb og er faktisk kommet i job.
  • For ledige pædagoger over 50 udbyder BUPL-A projekt “Nyt perspektiv på dit arbejdsliv“. Vi har tilrettelagt en række workshop af fem dages varighed med op til 8 individuelle samtaler, for at give dig det bedst mulige afsæt til at komme videre i job. Og det lykkes faktisk for langt de fleste.
  • Mange af a-kassens lovpligtige opfølgningsmøder for pædagoger med lidt længere ledighed tilrettelægges som temamøder og er også åbne for pædagoger, der ikke har formelt indkaldt. De varer typisk 1-2 timer og handler om et specifikt fagområde eller en særlig udfordring eller opgave i forbindelse med jobsøgningen, fx den gode ansøgning, ledighed uden stress, jobsøgning på skoleområdet eller noget helt fjerde.

Gå selv på opdagelse i burgermenuen øverst til venstre. Hold øje med arrangementskalenderen. Og kontakt gerne a-kassens jobteam, hvis du har en god idé til andre typer tilbud, som du mener, du og andre pædagoger kan have glæde af i jagten på det næste job.

Læs mere om opfølgningsmøder og frivillige arrangementer