Pjecer og blanketter


BUPL-A’s pjecer og blanketter


Opdateret d. 16. august 2021

Her finder du BUPL-A's pjecer og faktablade. Klik på + til højre

Velkommen til BUPL-A

Velkommen til BUPL-A introducerer nyledige til BUPL’s a-kasse og fortæller, hvad man som nyledig og nyledig dimittend / nyuddannet skal være opmærksom på. Den er god at gemme, også selv om man har været ledig et stykke tid. Hent folderen Velkommen til BUPL-A

Se og hør også folderen i en digital version på vores introside for nyledige.

 

Bliv heldig med vilje

Den gode jobsøgning på vejen mod drømmejobbet.

Pædagoger har utroligt mange og brede kompetencer, der er brug for rigtig mange steder. Måske skal du tænke bredere, når du søger job? Mange af stillingerne på listen kan du som pædagog gå direkte til med almindelig oplæring. andre kræver efteruddannelse eller en ny uddannelse. Men det er vigtigt at tænke i muligheder frem for begrænsninger, når du søger job.
Hent pjecen: Bliv heldig med vilje (pdf)

 

Til rådighed

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn, du ikke får, når du midlertidigt er uden arbejde. I denne pjece kan du læse mere om reglerne omkring at stå til rådighed og få dagpenge. Hent pjecen Til rådighed

 

Hvad kan jeg få hvis jeg mister mine dagpenge?

Her kan du få overblik over dine muligheder, hvis ikke du har fået arbejde og dermed ikke har haft mulighed for at genoptjene din dagpengeret.
Hent pjecen: Hvad kan jeg få hvis dagpengene slipper op (pdf)

 

Trainee

En pjece der handler om at blive trainee og det at få faglig relevant uddannelse og arbejdserfaring. Hent pjecen Trainee – ryk tættere på job

 

Jobrotation og uddannelsesstøtte

En pjece om jobrotation og uddannelsesstøtte. Hent Jobrotation og uddannelsesstøtte

 

Aktivering

Når du får dagpenge fra a-kassen, har du pligt til at tage mod tilbud om aktivering fra Jobcentret i din kommune. Hent pjecen om  Aktivering 

 

Vikar, deltid og dagpenge

Hvis du er en af dem, der arbejde på fast nedsat tid, eller hvis du arbejder som vikar, har du mulighed for at få dagpenge til at supplere lønnen med.

Hent vores faktablade:

Vikar Løst ansat og Supplerende dagpenge

G-dage

Ansættelsesformer

 

Øvrige faktablade

Faktablad om a conto-udbetaling

Har du brug for en mentor

Statens Voksenuddannelsesstøtte

Jobrotation

Kurser med dagpenge

Jobrettet uddannelse

Voksen-efteruddannelses-godtgørelse – VEU

Regional uddannelsespulje

Seniorjob

 

Efterløn

For dig som er født i perioden 1. januar til 30. juni 1955 (pdf)

For dig som er født i perioden: 1. juli til 31. december 1955 (pdf)

For dig der er født i perioden: 1. januar til 30. juni 1956 (pdf)

For dig der er født i perioden: 1. juli 1956 til 31. dec 1958 (pdf)

For dig der er født i perioden: 1. januar 1959 til 30. juni 1959 (pdf)

Du kan arbejde så meget du vil på efterløn. Hent pjecen her (pdf)


Her finder du BUPL-A's blanketter Klik på + til højre

Ar50 Ansøgning om optagelse, eller skift af A-kasse

Ar225 Årsskema – for medlemmer, der har fået tilladelse til drift af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (samtidig med efterløn) – efterløn

Ar230 Frigørelsesattest og Erklæring om fratræden – ledighed

AR 232 Skema til opgørelse af overskydende timer – ledighed

AR 235 Erklæring til udbetaling af dagpenge under aktivering på 4 uger eller derover – ledighed

AR 237 Ansøgning til optagelse på jobrettet uddannelse – STAR

 

AR 251 Ledighedserklæring – for lønmodtagere – ledighed

AR 252 Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller -ordningen – efterløn

Ar 258  Ansøgning om feriedagpenge (ferieåret 2019/2020)

Ar259 Supplerende oplysninger om andet arbejde og/eller indtægt fra pension, drift af selvstændig virksomhed, beskæftigelse i ægtefælles/samlevers/families virksomhed, selvbygger/medbygger – efterløn

Ar261 Arbejdserklæring – ledighed

Ar265 Ledighedserklæring – for nyuddannede og værnepligtige – ledighed

Ar268 Efterlønserklæring – efterløn

Ar272 Dagpengekort – ledighed

Ar274 Arbejdsgivererklæring. Beregning af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn – ledighed

Ar 275 Attest til A-kasse – Arbejdsopgør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud – ledighed STAR

AR 276 Attest: Rådighed efter længere tids sygdom – ledighed – STAR

Ar283 Ansøgning om efterløn – efterløn

Ar284 Ansøgning om efterløn og om tilladelse til fortsat drift eller opstart af selvstændig virksomhed på nedsat tid samtidig med efterløn

Ar285 Efterlønskort – Lønmodtagere – efterløn

Ar286 Efterlønskort – Selvstændig på nedsat tid – efterløn

Ar296 Erklæring om fravær – ledighed

Ar297 Efterlønskort – (Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse samtidig med efterløn) – efterløn

Ar298 Efterlønserklæring for 6 måneder – efterløn

Ar300 Erklæring om ansættelse i akutjob/Ansøgning om jobpræmie

Ar301 Ansøgning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse – arbejdsmarkedsydelse

AR 302 Arbejdsmarkedsydelse – ydelseskort – arbejdsmarkedsydelse

EØS 1 Ansøgning om dapgenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) – Danske A-kasser

EØS 4.0 Ansøgning om attest PD U1 eller N 301 DK – Danske A-kasser