Obligatorisk pension til ledige og efterlønnere


Fra den 1. januar 2020 får alle ledige og efterlønnere en ”Obligatorisk Pensionsordning”. Indbetalingen vil fremgå af udbetalingsmeddelelsen sammen med dagpengene. Pensionen udgør 0,3 procent i 2020, men skal vokse med 0,3 procentpoint pr. år frem til 2030, hvor den vil være 3,3 procent.


Opdateret d. 17. februar 2020

Pengene kommer fra de såkaldte satspuljemidler, der opstår ved, at de offentlige indkomstoverførsler, herunder dagpengene, reguleres mindre end stigningen i forbrugerpriserne.

Målet er, at modtagere af overførselsindkomst sparer mere op til egen pension. Bidragene til Obligatorisk Pensionsordning bliver en del af borgerens ATP Livslang Pension og bliver udbetalt som en del af ATP Livslang Pension, når du når folkepensionsalderen.

Det er ikke muligt at få udbetalt pensionen før man går på pension – heller ikke ved førtidspension, livstruende sygdom eller hvis man flytter til udlandet.

Obligatorisk Pensionsordning ophører, når man dør, og indbetalte bidrag bliver ikke udbetalt til boet. Efterladt ægtefælle eller samlever kan dog have ret til at få udbetalt et engangsbeløb. Børn under 21 år, kan de også have ret til et engangsbeløb.

www.borger.dk/atp kan du logge ind og se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP Livslang.