Nyt opholdskrav til dagpengemodtagere


Fra og med 1. januar 2019 skal man have opholdt sig i Danmark, i EU eller i et såkaldt EØS-land i mindst 5 år ud af 12 år for at kunne få dagpenge.
1. januar 2020 er kravet 6 år ud af 12 år, og
1. januar 2021 er kravet 7 år ud af 12 år.
Det er konsekvensen af den nye lov om opholdskrav, som et flertal i Folketinget vedtog kort før jul.
Fremover skal a-kassen derfor bede om dit samtykke til at hente dine adresseoplysninger i CPR-registeret, når du ansøger om dagpenge.


Opdateret d. 27. december 2018

Opholdskravet i den nye lov betyder med andre ord, at du fremover ikke kun skal opfylde et medlems- og et arbejdskrav for at kunne få udbetalt dagpenge. Du skal også kunne opfylde opholdskravet.

Reglerne er aktuelle for dig, hvis du har opholdt dig i udlandet i længere tid indenfor de seneste 12 år. Og altså først, hvis du bliver ledig 1. januar 2019 eller herefter– eller hvis du skal genindplaceres i en dagpengeperiode efter 1. januar 2019.

Er du allerede ledig og/eller har en gyldig dagpengeret, bliver du først berørt af reglerne, hvis du på et tidspunkt genoptjener ny dagpengeret og skal genindplaceres i en ny dagpengeperiode.

Det er ikke kun ophold i Danmark, herunder Grønland og Færøerne, der tæller med. Samtlige EU-lande og de såkaldte EØS-lande, der er omfattet af den fælles aftale om arbejdskraftens frie bevægelighed, tæller som ophold i Danmark. Danmarks internationale aftaler betyder nemlig, at arbejdstagere frit skal kunne tage arbejde og ophold i et andet medlemsland, uden at miste sociale rettigheder. Tryk + for at se listen.

 • Danmark
 • Grønland
 • Færøerne
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern (den græske del)
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Nederlandene
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien (indtil videre)
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig


Loven om opholdskrav rummer en række undtagelser fra opholdskravet, der sidestiller andre former for ophold med ophold i Danmark. Fx hvis man har været udsendt, sejlet på et dansk skib eller taget kompetencegivende uddannelse. Se hele listen nedenfor ved at trykke på +.

Nedenstående situationer tæller som ophold i Danmark:

 1. Hyre på et dansk indregistreret skib. Flydende boreplatforme har status af skib.
 2. Perioder, hvor man er udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed. Typiske udsendte af Udenrigsministeriet eller institutioner under Udenrigsministeriet.
 3. Ansat i udlandet hvor arbejdet er i offentlig dansk interesse. Her tænker man på fx militære missioner, arbejde for fx FN, NATO, EU, OECD m.v. Desuden fx ulandsarbejde, missionsarbejde for en kirkelig organisation m.v.
 4. Ansat i udlandet i en dansk virksomheds filial eller datterselskab. Ved dansk virksomhed forstår man en virksomhed, der er registeret i det centrale virksomheds register (CVR) i Danmark og som udøver aktiviteter i Danmark.
 5. Perioder under uddannelse i udlandet. Der skal være tale om en kompetencegivende uddannelse.
 6. Ophold i udlandet ved som forsker på et universitet, forskningsinstitut, eller virksomhed.
 7. Ægtefæller, selvlevere, registrerede partnere eller børn under 18 år der er samlevende med personer, der opfylder en af undtagelserne, kan også sidestille deres ophold i udlandet med ophold i Danmark.
 8. Perioder, hvor du som barn under 23 år har haft bopæl hos dine forældre, hvis du har ophold dig i mindst 7 år, før du fyldte 18 år – også selvom dine forældre ikke er omfattet af en af undtagelserne.