Målsætninger


Bliv klogere på de politiske og administrative mål for BUPL’s a-kasse.


Opdateret d. 20. august 2018

Det er først og sidst BUPL-A's mission at arbejde for at skaffe medlemmerne job og pædagogerne kolleger.

Den snævre sammenhæng mellem den økonomiske politik og de arbejdsmarkedspolitiske forhold betyder, at missionen udfoldes i et samspil mellem service overfor det enkelte medlem og en aktiv arbejdsmarkedspolitisk indsats, både i forhold til det lov-forberedende – og det opfølgende arbejde, i samarbejde med BUPL, FTF, repræsentationen i A-kassernes Samvirke og øvrige relationer til andre faglige organisationer og A-kasser.

A-kassens samarbejde med BUPL – om arbejdsmarkedspolitiske forhold og endvidere omkring en målrettet indsats for at bringe den enkelte ledige tilbage til arbejdsmarkedet – finder sted både lokalt og centralt.


BUPL-A er en fagligt forankret, effektiv, driftsikker og prisbillig A-kasse, hvor medlemmerne får penge til tiden, god kvalitet og den service og omsorg, de forventer.

BUPL-A opleves som den foretrukne, relevante spiller på det pædagogiske arbejdsmarked, både for pædagogerne og for de arbejdspladser, som ansætter pædagoger.
BUPL-A kendes, hos relevante myndigheder og samarbejdspartnere, som en seriøs og aktiv med- og modspiller.


At det solidariske perspektiv i udviklingen af arbejdsløshedsforsikringen, efterlønsordningen og øvrige A-kassebaserede ordninger fastholdes.

Bedre løntabsdækning ved ledighed, fastholdelse af efterlønsordningen.
Værne om medlemmernes retssikkerhed i forhold til gældende lovgivninger.
En arbejdsmarkedspolitik med fokus på job-, udviklings- og uddannelsesmuligheder til ledige. Rekruttering til – og fastholdelse på – det pædagogiske arbejdsmarked, sådan at flere vælger at blive pædagog og vælger at vedblive at være pædagoger i længere tid.


Klik på + til højre

 • BUPL-A har som pædagogfaglig a-kasse fokus på den faglige sammenhæng og forankring, som en styrke i forhold til viden om faget, beskæftigelsesmulighederne i et reelt samarbejde med både fagforening og medlem.
 • BUPL-A ønsker gennem sin indsats at vise medlemmer og politikere, at a-kasserne i Danmark er de bedste til at løse den opgave, de løser.
 • BUPL-A sikrer medlemmerne hurtig og korrekt dækning af indtægtstab ved arbejdsløshed, og en service, der tager afsæt de i behov, det enkelte medlem har.
 • BUPL-A arbejder for løbende at give medlemmerne i alle aldersgrupper den relevante viden i forhold til de valg, de træffer.
 • BUPL-A har en nærværende dialog med medlemmet, og ønsker at afbureaukratisere a-kassesagsbehandling, uden dog at slække på kravene i forhold til overholdelse af lovgivningen og yde en høj faglig kvalitet i arbejdet.


BUPL-A ønsker at medvirke til at få medlemmerne tilbage i job så hurtigt som muligt og hjælpe til at skabe det gode match mellem institution og medlem.

 • BUPL-A ønsker at være en aktiv medspiller i forhold til formidling af arbejde, herunder at tilbyde både arbejdsgivere og medlemmer de relevante digitale kommunikationsværktøjer i den sammenhæng.
 • BUPL-A arbejder for at nedbringe ledigheden, således at så få medlemmer som muligt fastholdes i eller vender tilbage i ledighed.
 • BUPL-A arbejder på at medlemmet får sine ressourcer i front, som et godt afsæt til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • En fælles konkret arbejdsmarkedsindsats og initiativer overfor medlemmerne kan øge de lediges muligheder for at komme hurtigere tilbage i job.
 • BUPL-A arbejder på at være en kompetent partner i forhold til den generelle a-kasse-udvikling og ønsker at gå i front i forhold til kompetence og kvalitetsudvikling til gavn for den generelle medlemsservice.
 • BUPL-A arbejder hver dag på at yde:
  Høj service
  Høj medlemstilfredshed
  Høj effektivitet
  til en lav pris.