Opholdskravet er afskaffet


Er du udmeldt af A-kassen på grund af opholdskravet? Bliv genindmeldt og få din dagpengeret tilbage.


Opdateret d. 18. februar 2020

Opholdskravet er afskaffet pr. 1. februar 2020. Dermed er din dagpengeret ikke længere betinget af, hvor mange år du har opholdt dig inden for EØS-området. Er du udmeldt eller slettet af a-kassen, fordi du ikke opfyldte opholdskravet, kan du nu blive genindmeldt og få din dagpengeret og din anciennitet tilbage. Normal har genindmeldte medlemmer først dagpengeret efter et nyt års medlemskab. Men til dig, der er udmeldt eller slette som medlem på grund af opholdskravet, gælder der særlige regler:

Du kan genoprettet dit medlemskab og få din dagpengeret tilbage med det samme, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Du skal enten være udmeldt eller slettet som medlem af a-kassen i perioden 1. januar 2019 til 31. januar 2020 grundet opholdskravet
  • Det skal være påvist, at du ikke opfyldte opholdskravet i perioden, du var udmeldt
  • Du skal efterbetale medlemsbidrag for hele perioden, hvor du var udmeldt
  • Du skal søge om genindmeldelse i perioden 1. februar til 31. juli 2020

Har du været medlem af efterlønsordningen, har du også mulighed for at efterbetale efterlønsbidrag. Dog ikke, hvis du har fået dit efterlønsbidrag betalt tilbage. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om at blive genindmeldt, skal du kontakte a-kassens medlems afdeling hurtigst muligt og altså senest 31. juli 2020.