Ledighed dagpenge og coronavirus


Beskæftigelsesministeren har meldt ud, hvordan man er stillet i forhold til dagpenge under COVID-19 udbruddet. Den korte version er, at du fortsat kan søge og modtage dagpenge og andre ydelser som normalt, men alle møder, aktiveringstilbud mm. er aflyst, og lediges pligt til at stå til rådighed er midlertidigt suspenderet.


Opdateret d. 12. marts 2020

Som led i at stoppe spredningen af smitte, er landets Jobcentre lukket ned fra i dag. A-kasserne er opfordret til at følge samme linje. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i en midlertidig periode:
Alle samtaler på jobcenteret er aflyst, og alle aktiveringstilbud er sat i bero. Ledige kan dermed få udbetalt dagpenge, uden at skulle leve op til de sædvanlige rådighedsforpligtelser.

Den midlertidige lukning betyder, at følgende aktiviteter er suspenderet / aflyst:

  • Alle igangværende aktiveringstilbud er aflyst, og der bliver ikke iværksat nye
  • Samtaler i jobcenteret er aflyst
  • Lediges forpligtelse til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, søge mindst to job om ugen og joblogge  gælder ikke.
  • Jobcenterets og a-kassers mulighed for at give sanktioner gælder heller ikke

Nyledige kan stadig tilmelde sig som ledige på jobcenteret på jobnet.dk eller ved at ringe eller skrive til jobcenteret.

BUPL-A følger Ministeriets opfordring

BUPL-A bakker selvfølgelig op om ministeriets anbefaling om at lukke ned. Derfor har vi fra i dag også suspenderet alle planlagte samtaler og aktiviteter. Er du allerede indkaldt til en samtale, skal du altså ikke møde op.

I den kommende tid har vi et nødberedskab i a-kasser der sikre at du fortsat kan søge om og få udbetalt ydelser. Du kan dermed vente af få dine dagpenge og efterløn helt som sædvanligt ved udgangen af marts måned. Vi åbner for at sende ydelseskort ind den 24. marts som planlagt.

Ansatte i a-kassen arbejder hjemmefra i perioden, hvor beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. Derfor er vores telefoner ikke bemandede. I stedet kan du kontakte os ved at sende en besked via Min Side på bupl-a.dk, hvis du har spørgsmål.

Situationen ændrer sig hele tiden. Følg derfor med her på hjemmeside, som vi løbende opdatere, når der sker nyt.