Nyt forsøg: Ledige skal kun i a-kassen


Efter nytår slipper pædagogerne i syv udvalgte kommuner for at rende til møder i både jobcenteret og i a-kassen. Det er kernen i en ny fireårig forsøgsordning, hvor BUPL-A sammen med syv andre udvalgte a-kasser fremover skal varetage hele samtaleforløbet for pædagogerne de første tre måneder. BUPL-A gennemfører a-kasseforsøget i syv kommuner – København, Frederiksberg, Slagelse, Fredericia, Kolding, Vejle og Århus.


Opdateret d. 13. januar 2020

Et af målene med forsøget er at møde pædagogerne med relevante tilbud allerede i opsigelsesperioden, hvor man teknisk set ikke er ledig endnu. Al erfaring viser, at en tidlige indsat øger chancen for at komme hurtigt i job.

Ambitionen er desuden at møde både opsagte og ledige pædagoger med tilbud, der er mere målrettet til den enkeltes situation, herunder om den ledige har en særlig risikoen for at blive langtidsledighed.

For pædagogerne i de syv kommuner betyder forsøget også, at de slipper for at rende til møder med både jobcenteret og a-kassen som hidtil. Efter 1. januar 2020 kan de nøjes med at holde møder med a-kassen, som har ansvaret for samtaleforløbet de første tre måneder.

”Vi er glade for, at vi er blevet udvalgt til forsøgsordningen, fordi det giver os nye og bedre muligheder for at hjælpe vores ledige pædagoger i arbejde. A-kassen er tættere på pædagogerne og pædagogfaget end nogen andre. Og den klare melding fra vores ledige pædagoger er også, at de foretrækker a-kassen”, siger formanden for BUPL-A, Lasse Bjerg Jørgensen. ”Med forsøget får vi mulighed for at lave en tidlig, mere fokuseret og mere sammenhængende indsats i de syv udvalgte kommuner. Det skal være nemmere og mere overskuelig for den enkelte ledige pædagog, og vi mener, vi kan hjælpe flere i job, når vi har hele ansvaret”.

I ansøgningen til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har BUPL-A sat som mål, at 60 pct. af de nyledige pædagoger skal være i ordinært arbejde efter tre måneder og mindst 70 pct. skal være i ordinært arbejde efter seks måneder.

Forsøgsordningen er et resultat af en politisk aftale i Folketinget og et forsøg på at forenkle beskæftigelsesindsatsen.

Læs pressemeddelelsen fra STAR her.

Hvis du selv er omfattet af forsøgsordningen, er det en god ide at læse mere om forsøget her.