Ledige skal igen søge job og deltage i møder og aktivering


Beskæftigelsesindsatsen blev lukket ned den 12. marts 2020, samtidig med at alle offentlige ansatte blev sendt hjem. Nu er Danmark ved at genåbne – og det samme er beskæftigelsesindsatsen.


Udgivet d. 29. maj 2020

Derfor skal ledige fra 27. maj 2020 igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det betyder, at ledige skal:

  • Søge job
  • Registrere søgte job i jobloggen på jobnet.dk
  • Deltage i samtaler på jobcenteret og i a-kassen
  • Deltage i aktivering
  • Overtage arbejde, som jobcenteret eller a-kassen formidler
  • Have et aktivt CV på jobnet.dk
Samtaler enten fysisk eller digitalt – alt efter hvor i landet man bor

COVID-19 smittetrykket i Danmark er lavere vest for Storebælt end på Sjælland. Samtaler og aktivering kan derfor foregå fysisk vest for Storebælt.
I Hovedstaden og i region Sjælland, vil alle samtaler indtil videre foregå digitalt eller pr. telefon.

A-kasser og jobcentre – både øst og vest for Storebælt – kan dog vælge at afholde samtaler digitalt eller pr. telefon i en overgangsperiode frem til 1. oktober 2020.
Indtil videre vil ledige blive indkaldt skriftligt til samtaler både i a-kassen og i jobcenteret. Men fra 15. august 2020 får dagpengemodtagere igen pligt til at selvbooke en række samtaler.

Tilbud om aktivering

Der bliver igen muligt for jobcentrene at bevilge tilbud som fx virksomhedspraktik, job med løntilskud og kurser. I Vestdanmark kan alle tilbud om aktivering foregå fysisk. Men i region Sjælland og i Hovedstadsområdet, er det indtil videre frivilligt for ledig at deltage i aktivering, der kræver fysisk fremmøde. Dog er der også her pligt til at deltage i tilbud om praktisk eller job med løntilskud, hvis det foregår i en privat virksomhed.

Krav om et aktivt CV

Ledige skal igen have et aktivt CV på jobnet.dk. Personer, der har meldt sig ledige i perioden 1. marts til 26. maj 2020, vil derfor snart blive kontaktet af a-kassen og bedt om at oprettet et CV.