Højesteret: Selvstændige skulle ikke have haft afslag


Er du selvstændig erhvervsdrivende, og har du fået afslag på dagpenge? Måske kan vi genoptage din sag.


Opdateret d. 07. januar 2020

Efter de dagpengeregler, der var gældende før 1. oktober 2018, skulle rigtig mange betingelser være opfyldt, før selvstændig erhvervsdrivende kunne få udbetalt dagpenge. Virksomheden skulle være helt lukket. Blandt andet skulle de lokaler, som virksomheden blev drevet fra, være afhændede.

Højesteret har nu – i en konkret sag – afgjort, at en virksomhed alligevel kunne anses for at være lukket, selv om driftslokalerne ikke var afhændede. Det ændrer den tidligere retspraksis. Og det betyder, at a-kassen har fået mulighed for at genoptage sager, hvor vi tidligere har givet afslag.

Har du fået afslag på dagpenge, fordi dine driftslokaler ikke var afhændede, beder vi dig om at kontakte a-kassen. Så ser vi på sagen igen.

Der skal være tale om et afslag, du har fået før den 1. oktober 2018 – det vil sige efter gamle regler – og før det nye og mere lempelige dagpengesystem for selvstændige erhvervsdrivende trådte i kraft.