Corona-virus: Hvad gør jeg som ledig?


Du kan fortsat søge og modtage dagpenge og andre ydelser som normalt. Fra 27. maj 2020 skal du igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du aktivt skal søge job og registrere de job du søger i jobloggen på jobnet.dk. Du får også pligt til at deltage i samtaler med jobcenteret og a-kassen og til at tage imod tilbud om aktivering og formidlede job. Derfor skal du igen have et aktivt CV på jobnet.dk. Husk at udfylde og sende dit ydelseskort sidst på måneden. Vi opdaterer denne Q&A løbende, i takt med at der kommer nyt fra Beskæftigelsesministeriet.


Opdateret d. 16. juni 2020

Q: Hvordan påvirker corona-krisen mine dagpenge?

A: Du kan søge om og modtage dagpenge, som du plejer. Fordi arbejdsmarkedet er gået i stå, har Folketinget besluttet, at perioden 1. marts til 31. august 2020 er “en død periode”, der ikke tæller med i lediges dagpengeforbrug. Dermed kan du modtage dagpenge i op til 6 måneder mere end ellers.

OBS:

  • Beslutningen skal omsættes til teknik i din dagpengetæller på jobnet.dk – indtil da kan du ikke regne med, at den viser dit dagpengeforbrug efter den nye regel.
  • Hvis du i perioden 1. marts til 31. august 2020 får et automatisk brev om, at dine dagpenge er brugt op, så fortvivl ikke – det er teknikken, der ikke har forstået, at du ikke forbruger dagpengeret i perioden.

Q: Jeg får supplerende dagpenge fordi jeg arbejder på nedsat tid -enten som lønmodtager eller selvstændig – hvordan påvirker CORONA-krisen mig?

A: Har du har du lønarbejde på nedsat tid, eller driver du selvstændig virksomhed som et bierhverv, kan du få supplerende dagpenge i 30 uger. I perioden 1. marts til 31. august 2020 er forbruget af dine 30 uger sat på pause. Det betyder, at du vil have lige så mange uger tilbage med supplerende dagpenge den 1. september som du havde den 29. februar 2020.
Havde du opbrugt din ret til supplerende dagpenge forud for 1. marts 2020, får du desværre ikke forlænger perioden, hvor du kan modtage supplerende dagpenge.

 

Q: Jeg er dimittend og nu på arbejdsmarkedet. Det er svært for mig at finde job – kan i hjælpe mig?

A: Ja, vi har et trainee program, der stadig kører. Det betyder, du stadig kan få kurser og komme i kontakt med arbejdsgivere. Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

 

Q: Jeg har hørt, der er brug for ekstra pædagoger til corona-nødberedskabet. Kan I hjælpe mig med sådan et vikariat?

A: Ja det kan vi. Vi får rigtig mange henvendelser fra virksomheder, der ønsker hjælp til jobformidling.

Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

 

Q: Jeg er med i a-kasseforsøget i BUPL. Hvad betyder det nu for mig?

A: Du er med i a-kasse forsøget, indtil du har forbrugt af din dagpengeret i 410 timer. I marts til august 2020 forbruger du ikke af din dagpengeret. Derfor bliver 3 måneders perioden, hvor du har kontaktforløbet i BUPL, reelt forlænget med 4 måneder. Fra 27. maj 2020 er beskæftigelsesindsatsen genåbnet. Det betyder at du igen vil blive indkaldt til samtaler i a-kassen.


FERIEDAGPENGE

 

Q. Min arbejdsgiver har sendt mig hjem med løn efter regeringens hjælpepakke om lønkompensation – og jeg skal betale 5 af dagpenge selv. Men jeg har hverken mere ferie tilbage eller timer, jeg kan afspadsere. Hvad gør jeg?

Hvis du har optjent feriedagpenge, som du kan afholde fra 1. maj 2020, har du mulighed for at få dem udbetalt på forskud allerede i for april måned 2020. Kontakt a-kassen hvis du ønsker at gøre brug af den mulighed.

 


LEDIG OG PÅ DAGPENGE

 

Q: Jeg er lige blevet ledig – hvad skal jeg gøre?

A: Du skal stadig melde dig ledig på jobnet.dk den første ledige dag. Du skal også sende en ansøgning om dagpenge til BUPL-A – en såkaldt ledighedserklæring. Du skal sende og udfylde ledighedserklæringen via Den Digitale A-kasse på bupl-a.dk.

 

Q: Skal jeg stadig søge job under corona-krisen?

A: Ja for dine rådighedspligter en genindført fra 27. maj 2020. Du skal også huske at registrere de job du søger i din joblog på jobnet.dk. Du skal opdatere din joblog hver uge. Er du lige blevet ledig skal du være jobsøgende fra din første ledige dag. Vi har en forventning om, at du søger mindst 2 job om ugen.
Søger du ikke job – eller søger du for få job – kan det få betydning for din ret til dagpenge.

Q: Skal jeg stadig møde til samtaler i jobcentret og i a-kassen?

A: Ja beskæftigelsesindsatsen er genåbnet og det betyder at både a-kasser og jobcentre skal holde lovpligtige samtaler med ledig. Der er mødepligt til samtalerne og det betyder, at det kan koste dagpenge, hvis man ikke møder op.

I perioden 27. maj til 14. juni 2020 har der været forskel på beskæftigelsesindsatsen alt efter hvor i landet man boede. Vest for Storebælt var der åbnet op for at samtaler kunne foregå ved fysisk fremmøde. Øst for Storebælt kunne samtalerne foregå enten digitalt eller pr. telefon.

Fra 15. juni 2020 er beskæftigelsesindsatsen genåbnet for samtaler og aktivering med fysisk fremmøde i hele landet. Der er derfor ikke længere forskel på beskæftigelsesindsatsen uanset hvor i landet man bor.

I en overgangsperiode frem til 1. oktober 2020 kan både jobcentre og A-kasser dog vælge om samtaler skal foregå pr. telefon, digitalt eller ved personligt fremmøde.

Både Jobcenteret og a-kassen vil indkalde dig til samtalerne. Husk derfor at holde dig orienteret med din daglige post i eboks og i den digitale a-kasse. Først fra 15. august 2020 vil der blive åbne op for at du skal selvbooke samtaler.

 

Q: skal jeg have et CV på jobnet.dk?

A: ja det er vigtigt du har et aktivt og søgbart CV på jobnet.dk. Er du lige blevet ledig skal du oprettet et CV senest 2 uger efter du blev ledig.
Har du meldt dig ledig i perioden 1. marts til 26. maj 2020, vil du blive kontaktet af a-kassen snarest muligt så vi kan holde en CV samtale med dig.

 

Q: Skal jeg stadig deltage i tilbud om aktivering, som jeg har aftalt med jobcenter?

A: JA fra 27. maj 2020 kan jobcentrene igen iværksætte tilbud som virksomheds praktik, job med løntilskud og vejledning og opkvalificering.

 

Q: Kan jeg få udbetalt dagpenge, hvis jeg er sendt hjem fra min arbejdsplads på grund af corona-krisen?

A: Arbejdsløshedslovgivningen giver mulighed for at udbetale dagpenge ved hjemsendelse. Men kun hvis man er ansat efter en overenskomst, der giver mulighed for hjemsendelse. Det er der normalt ikke på pædagog-området.

 

Q: Skal jeg have g-dage, hvis jeg er hjemsendt eller sagt op på grund af corona-virus?

A: Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at corona-krisen er at betragte som Force Majure. Er du sagt op eller hjemsendt, fordi din arbejdsplads enten er lukket, eller arbejdet er indstillet på grund af corona-krisen, skal din arbejdsgiver ikke betale g-dage til dig. Din arbejdsgiver skal heller ikke betale g-dage, hvis du får supplerende dagpenge under arbejdsfordeling eller er hjemsendt efter aftale i en overenskomst eller kollektiv aftale i perioden 27. marts til 31. august 2020.

Vær dog opmærksom på, at du kun kan sendes hjem uden varsel, hvis du er ansat efter aftale eller overenskomst, der giver din arbejdsgiver mulighed for hjemsendelse. Eller hvis du er ansat som tilkalde vikar uden et opsigelsesvarsel, fordi du og din arbejdsgiver aftaler din ansættelse fra dag til dag.

 

Q Kan det arbejde jeg har i perioden 1. marts til 31. august 2020 tælle med til ny dagpengeret?

A.: Ja alt arbejdet tæller med og du kan bruge det til både en helt ny eller en forlænget dagpengeret. Du kan også bruget arbejdet til at undgå karens og optjene nye 30 uger med supplerende dagpenge.

 

Q: Nu får jeg forlænget min dagpengeret med 6 måneder – det betyder at jeg har fået dagpenge i 4 år inden for de sidste 8 år. Betyder det så at jeg får afkortet min dagpengeret?

A: nej de 6 ekstra måneder kommer dig ikke til skade. Dagpenge udbetalt i marts til august måned 2020 tæller ikke med i afkortningsregnskabet, så du kan trygt bruge af de ekstra dagpenge.

 


SYG – SMITTET – I KARANTÆNE

 

Q: Jeg er blevet smittet med corona-virus – hvad med mine dagpenge?

A: Hvis du er smittet, skal du melde dig syg på jobnet.dk. De første 14 dage udbetaler BUPL-A dagpenge under sygdom til dig, efter helt normal praksis. Er du syg mere end 14 dage, skal du overgå til at have udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du arbejde på nedsat tid ,skal du have dagpenge fra kommunen fra første ledige dag.

 

Q: Jeg er sat i karantæne – hvad med mine dagpenge?

A: Har myndighederne vurderet, at du er i særlig risiko for at være smittet, bliver du sat i karantæne i 14 dage. Det er typisk, hvis du har rejst i risikoområder eller har været tæt på smittede. Karantænen kan finde sted i dit hjem eller ved indlæggelse. Er du i karantæne, er du også at betragte som syg, og derfor skal du melde dig syg på jobnet.dk. Også i denne situation får du dagpenge under sygdom fra a-kassen de første 14 dage og herefter evt. sygedagpenge fra kommunen. Se ovenfor.

 


I UDLANDET

 

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme hjem fra udlandet efter en ferie?

A: Den situation betragtes som “force majeure”. De betyder, at du fortsat kan få udbetalt dagpenge efter ferien, også selv om du stadig opholder dig i udlandet.

Men det er en betingelse, at du var ledig og dagpengeberettiget forud for ferien med feriedagpenge. Det er også en betingelse, at du kan dokumentere, at du ikke har haft mulighed for at vende tilbage til Danmark til den dato, hvor du på din ansøgning om feriedagpenge havde oplyst, at ferien var slut.

 

Q: Jeg er blevet syg eller sat i karantæne under min ferie i udlandet – hvad skal jeg gøre?

A: Hvis du er blevet syg eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne under ferie i udlandet, har du som udgangspunkt mulighed for at få udbetalt dagpenge under sygdom fra a-kassen/sygedagpenge fra kommunen. Kontakt os derfor, hvis det er aktuelt – så finder vi en løsning.

 

Q: Hvad hvis jeg ikke kan vende tilbage til Danmark, når min periode med jobsøgning i udlandet sluttet? (PDU 2)

A: Beskæftigelsesministeren har meldt ud, at sådan en situation er “force majeure”. Kan du ikke komme tilbage og tilmelde dig på jobcentret i Danmark, inden perioden med eksport af dagpenge slutter, kan vi derfor forlænge fristen og kommer derfor ikke til at miste dagpenge. Men du skal kunne dokumentere, at det ikke har været muligt for dig at vende tilbage til Danmark, indenfor den oprindelige frist.

 

Q: Mine sygedagpenge er brugt op. Kan jeg også få forlænget perioden med ydelser?

A: Du kan højest få udbetalt sygedagpenge i 22 uger indenfor 9 måneder. Hvis du når op på dette forbrug i perioden 9. marts til 30. september 2020, har du mulighed for at få forlænget perioden med sygedagpenge i op til 3 måneder. Det er kommunen, der administrerer udbetaling af sygedagpenge. Du skal derfor kontakte din bopæls kommune og høre hvordan du er stillet.

 


EFTERLØN

 

Q: Jeg har søgt om efterløn – hvordan er jeg stillet, nu hvor meget er lukket ned?

A: Selv om medarbejderne i a-kassen er sendt hjem, så har vi et beredskab, der sikrer, at du stadig kan søge om og få behandlet din ansøgning om ydelser fra a-kassen.

Vi kan under COVID-19 ikke tilbyde dig et fysisk møde, hvis du har spørgsmål – eller vi mangler oplysninger fra dig. Men vi kan stadig kommunikere digitalt, pr. telefon eller pr. brev.

 


SELVSTÆNDIG

Q: Kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke kan drive min virksomhed på grund af corona-krisen?

A: Regeringen har lanceret en hjælpepakke for selvstændige,freelancere og personer, der både har a-indkomst, b-indkomst. Hjælpepakken  administreres af Erhvervsstyrelsen. Læs mere på virk.dk. Klik her.

Der er ikke ændret på selvstændiges adgang til dagpenge. Hovedreglen er, at selvstændige skal lukke virksomheden, før a-kassen må udbetale dagpenge. Har du tidligere modtaget dagpenge – og har du hverken opbrugt din dagpengeret eller din ret til supplerende dagpenge – kan du have mulighed for at få dagpenge uden at skulle lukke virksomheden. Kontakt os så vi kan vejlede dig.

 

Q: Jeg er indtægt både som lønmodtager, hvor jeg betaler A-skat fra arbejde hvor jeg betaler B-skat. Er der også hjælp til mig I CORONA-tiden?

A: Ja folketinget har lanceret en særlig hjælpepakke til freelancere der har Både har A- og B-indkomst og som oplever omsætningsnedgang. Læs læse mere på.