Corona-virus: Hvad gør jeg som ledig?


Her finder du svar på, hvordan corona-krisen påvirker dine dagpenge.


Opdateret d. 12. maj 2021

Covid-19 situationen har medført, at flere brancher er gået i stå. Ledigheden er steget og for at afbøde de værste konsekvenser af sundhedskrisen, har Folketinget løbende indført nye tiltag. Især inden for dagpengeområdet.

I vores FAQ kan du læse det meste, som du skal vide som ledig under Covid-19. Vi opdaterer løbende vores FAQ, så vi anbefaler du holder dig orienteret her.

Ledig og på dagpenge

Jeg er lige blevet ledig – hvad skal jeg gøre?
Du skal stadig melde dig ledig på jobnet.dk den første ledige dag. Du skal også sende en ansøgning om dagpenge til BUPL-A – en såkaldt ledighedserklæring. Du skal sende og udfylde ledighedserklæringen via Den Digitale A-kasse på bupl-a.dk.

Kan jeg få dagpenge som jeg plejer?
Du kan søge om og modtage dagpenge, som du plejer. Vores telefoner er også åbne, så du kan ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Hvordan forbruger jeg af min ret til dagpenge under Covid-19?
Fordi arbejdsmarkedet gik i stå hen over foråret 2020, besluttede Folketinget, at perioden 1. marts til 31. august 2020 var “en død periode”. Det vil sige en periode, der ikke talte med i lediges dagpengeforbrug. Dermed fik ledige forlænget dagpengerettet med op til 6 måneder. Også forbruget af de 30 uger med supplerende dagpenge, blev sat i stå. Det betyder, at de supplerende dagpenge du har fået udbetalt i ugerne 9 til 35 i år, ikke forbruger at de uger, du kan få suppleret op.

Fra 1. september 2020 begyndte ledige igen at forbruge af dagpengeretten. Både af de timer, man kan få udbetalt dagpenge. Og af de uger, som man kan få supplerende dagpenge, hvis man har arbejde på nedsat tid. Enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende.

Dagpengeforbruget er suspenderet i perioden 1. januar til 30. juni 2021
Folketinget vedtog en ny ”død periode” af dagpengeforbruget. Det betyder, at dagpenge, der bliver udbetalt for 1. januar til 30. juni 2021 ikke forbruger af dagpengeretten. Alle der modtager dagpenge, bliver omfattet af suspensionsperioden. Også ledige, omfattet af den særlige 2-måneders forlængelse af dagpengeretten. Det betyder, at ingen har kunnet opbruge dagpengeretten i perioden 1. november 2020 til 30. juni 2021. Også forbruget af supplerende dagpenge er sat i stå til og med 30. juni 2021.

Hvad hvis jeg mister min dagpengeret under corona-krisen?
Hvis du opbruger din dagpengeret i perioden 1. november 2020 – 1. november 2021, får du automatisk forlænget dagpengeretten med 2 ekstra måneder. Det er resultatet af regeringens hjælpepakke til ledige, der modtager dagpenge.

Du skal have opbrug alle dine dagpengerettigheder før du kan få den særlige forlængelse på 2 måneder. Herunder også din mulighed for at forlænge din dagpengeret med timer på beskæftigelseskontoen.

Du skal have brugt også den særlige forlængelse på 2 måneder, før du kan blive ansat i et seniorjob.

Beskæftigelsesindsatsen under Covid-19

Skal jeg stadig søge job under corona-krisen?
Ja, for dine rådighedspligter en genindført fra 27. maj 2020. Du skal også huske at registrere de job du søger i din joblog på jobnet.dk. Du skal opdatere din joblog hver uge. Er du lige blevet ledig skal du være jobsøgende fra din første ledige dag. Vi har en forventning om, at du søger mindst 2 job om ugen.
Søger du ikke job – eller søger du for få job – kan det få betydning for din ret til dagpenge.

Skal jeg stadig møde til samtaler i jobcentret og i a-kassen?
Ja, beskæftigelsesindsatsen er genåbnet og det betyder at både a-kasser og jobcentre skal holde lovpligtige samtaler med ledige. Der er mødepligt til samtalerne og det betyder, at det kan koste dagpenge, hvis man ikke deltager.

I en overgangsperiode frem til 13. juni 2021 kan både jobcentre og A-kasser dog vælge om samtaler skal foregå pr. telefon, digitalt eller ved personligt fremmøde.

I perioden frem til 30. juni 2021, hvor dagpengeforbruget er sat i stå, skal du fortsat til samtaler i a-kassen. Vi fortsætter med at holde både CV- og rådighedssamtaler. Hold derfor øje med invitationer fra a-kassen i din indbakke i den digitale a-kasse.

Skal jeg have et CV på jobnet.dk?
Ja, det er vigtigt du har et aktivt og søgbart CV på jobnet.dk. Er du lige blevet ledig skal du oprettet et CV senest 2 uger efter du blev ledig.

Skal jeg deltage i tilbud om aktivering?
Fra 16. maj 2021 kan jobcenteret igen formidle tilbud med fysisk fremmøde. Det betyder at du igen kan komme i virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og nyttejob. Du har også igen mulighed for at få kurser med fysisk fremmøde.

Det er ikke længere frivilligt at deltage i aktivering som jobcenteret bevilger til dig. Siger du nej til et tilbud om aktivering kan det igen koste dagpenge.

Er du i risikogruppen for COVID-19 eller har du pårørende i risikogruppen skal jobcenteret udvise et hensyn i forhold til de tilbud du får formidlet.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er nødt til at passe mine børn hjemme på grund af Covid-19?
Ja, hvis du ikke kan få passet hjemmeboende børn, kan du få dagpenge – også selv om du ikke kan deltage i samtaler m.v., der kræver du møder fysisk op. Men du skal stadig deltage i digitale eller telefoniske møder med jobcenteret og a-kassen. Husk også, at du stadig skal stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

Jeg er i risikogruppen for Covid-19. Gælder der noget særligt for mig?
Du skal fortsat opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret. Altså søge job og deltage i samtaler mv. Men vi har mulighed for at tage særlige hensyn til dig i forhold til de typer af erhverv, du skal stille dig til rådighed for. Er du i risikogruppen så kontakt os, så vi sammen kan aftale de krav, som du skal opfylde.

Jeg er dimittend og ny på arbejdsmarkedet. Det er svært for mig at finde job – kan i hjælpe mig?
Ja, vi har et trainee program, der stadig kører. Det betyder, du stadig kan få kurser og komme i kontakt med arbejdsgivere. Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

Jeg har hørt, der er brug for ekstra pædagoger til corona-nødberedskabet. Kan I hjælpe mig med sådan et vikariat?
Ja, det kan vi. Vi får rigtig mange henvendelser fra virksomheder, der ønsker hjælp til jobformidling.
Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

Jeg er med i a-kasseforsøget i BUPL. Hvad betyder det nu for mig?
Du er med i a-kasse forsøget, indtil du har forbrugt af din dagpengeret i 410 timer. I januar til og med juni måned 2021 forbrugte du ikke af din dagpengeret. Derfor bliver 3 måneders perioden, hvor du har kontaktforløbet i BUPL, reelt forlænget med op til 6 måneder.

Fra 1. juli 2021 begynder du igen at forbruge af din dagpengeret. Kom du med i forsøget 1. januar 2021 og har du været ledig siden – vil du tidligst opnå et forbrug på 410 timers dagpenge ved udgangen af september måned 2021. Vi sender et brev til dig og vejleder dig når forsøgsperioden i a-kassen er afsluttet.

Særlige udbetalinger på grund af COVID-19

Hvis jeg får udbetalt mine indfrosne feriepenge, skal de så modregnes i mine ydelser fra a-kasse?
Nej. Får du udbetalt dine indefrosne feriepenge efter den politiske aftale der er indgået, så vil det ikke have betydning for hverken din efterløn eller dine dagpenge. Beløbet skal ikke modregnes.

Opsagt eller hjemsendt

Kan jeg få udbetalt dagpenge, hvis jeg er sendt hjem fra min arbejdsplads på grund af corona-krisen?
Arbejdsløshedslovgivningen giver mulighed for at udbetale dagpenge ved hjemsendelse. Men kun hvis man er ansat efter en overenskomst, der giver mulighed for hjemsendelse. Det er der normalt ikke på pædagog-området.

Kan jeg sige mit arbejde op, hvis jeg er bange for at blive smittet med Covid-19?
Nej, som udgangspunkt er du selvforskyldt ledig og får en Karantæne på 3 uger hvis du selv siger dit job op. Tal i stedet med din arbejdsgiver om du kan få indrettet din arbejdsplads på en sådan måde, at du føler dig tryg.

Syg – smittet – i karantæne

Jeg er blevet smittet med corona-virus – hvad med mine dagpenge?
Hvis du er smittet, skal du melde dig syg på jobnet.dk. De første 14 dage udbetaler BUPL-A dagpenge under sygdom til dig, efter helt normal praksis. Er du syg mere end 14 dage, skal du overgå til at have udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du arbejde på nedsat tid ,skal du have dagpenge fra kommunen fra første ledige dag.

Jeg er sat i karantæne – hvad med mine dagpenge?
Har myndighederne vurderet, at du er i særlig risiko for at være smittet, bliver du sat i karantæne i 14 dage. Det er typisk, hvis du har rejst i risikoområder eller har været tæt på smittede. Karantænen kan finde sted i dit hjem eller ved indlæggelse. Er du i karantæne, er du også at betragte som syg, og derfor skal du melde dig syg på jobnet.dk. Også i denne situation får du dagpenge under sygdom fra a-kassen de første 14 dage og herefter evt. sygedagpenge fra kommunen. Se ovenfor.

Midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Hvad går midlertidig arbejdsfordeling ud på?
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om en ny og midlertidig model for arbejdsfordeling. Ordningen har til formål at forhindre opsigelser, nu hvor muligheden for lønkompensation er udløbet.

Ordningen retter sig kun mod private virksomheder og finde anvendelse fra den 14. september til 31. december 2021. Det særlige ved den nye ordning er, at man kan få udbetalt dagpenge med en højere sats. Helt op til 23.289 kroner pr. måned før skat. Man forbruger ikke af sin dagpengeret mens man deltager i ordningen og man er fritaget for at søge job. Derudover får man en udvidet adgang til at deltage i uddannelse på de dage, hvor man er ledig.

Personer der ikke er medlem af en a-kasse kan melde sig ind og få supplerende dagpenge mens de deltager i ordningen. Også selv om de almindelige betingelser for dagpengeret ikke er opfyldte. Disse medlemmer skal betale 2 ekstra måneders kontingent, for hver måned, de er omfatte af arbejdsfordelingen.