Corona-virus og dagpenge: Hvad er status for mig som ledig?


Her finder du svar på, hvordan corona-krisen har påvirket dine dagpenge og hvad status er efter Danmark er genåbnet.


Opdateret d. 13. september 2021

På grund af Covid-19 har de sidste 1,5 år budt på mange ændringer på dagpengeområdet. Pr. 10. september er Covid-19 ikke længere kategoriseret som en samfunds kritisk sygdom. Derfor er restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen blevet ophævet. Reglerne på dagpenge- og beskæftigelsesområdet er derfor stort set tilbage som før Corona-pademinen.

Samtaler i a-kassen og beskæftigelsesindsatsen

Hvordan med samtaler i a-kassen og på jobcenteret?
Siden 1. august 2021 har alle samtaler med både a-kasse og jobcenteret igen foregået ved personligt fremmøde.

Hvad hvis jeg ikke kan få passet mine børn på grund af lokal nedlukning i min kommune?
Kan du ikke få passet dine børn på grund af covid-19 situationen lokalt, kan du undtagelsesvis modtage dagpenge fra a-kassen. Også selv om du ikke kan overtage arbejde med dags varsel eller deltage i samtaler med a-kasse og jobcenteret. Det er vigtigt du kontakter a-kassen og give besked om din situation.

Skal jeg deltage i tilbud om aktivering?
Jobcenteret kan igen formidle tilbud med fysisk fremmøde. Det betyder, at du kan deltage i virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nyttejob og kurser med fysisk fremmøde.

Det er ikke længere frivilligt at deltage i aktivering som jobcenteret bevilger til dig. Siger du nej til et tilbud om aktivering kan det igen koste dagpenge.

Status på dagpengeforbruget

Hvordan har jeg forbrugt af mine dagpenge under Covid-19 nedlukningen?
Fordi arbejdsmarkedet gik i stå hen over foråret 2020, besluttede Folketinget, at perioderne 1. marts til 31. august 2020 og 1. januar til 30. juni 2021 var “døde perioder”, hvor dagpengeforbruget var suspenderet. Det vil sige perioder, der ikke talte med i lediges dagpengeforbrug. Dermed blev dagpengeretten reelt forlænget med 1 år under Covid-19. Også forbruget af de 30 uger med supplerende dagpenge, blev sat i stå i de ”døde perioder”.

Fra 1. juli 2021 forbruger ledige igen af dagpengeretten på almindeligvis.

Hvad hvis jeg opbruger min ret til dagpenge i 2021?
Hvis du opbruger din dagpengeret i perioden 1. november 2020 – 1. november 2021, får du automatisk forlænget dagpengeretten med 2 ekstra måneder. Det er resultatet af regeringens hjælpepakke til ledige, der modtager dagpenge.

Du skal have opbrug alle dine dagpengerettigheder før du kan få den særlige forlængelse på 2 måneder. Herunder også din mulighed for at forlænge din dagpengeret med timer på beskæftigelseskontoen.

Du skal have brugt også den særlige forlængelse på 2 måneder, før du kan blive ansat i et seniorjob.

Tilbud fra a-kassen

Jeg er dimittend og ny på arbejdsmarkedet. Det er svært for mig at finde job – kan i hjælpe mig?
Ja, vi har et trainee program. Det betyder, du stadig kan få kurser og komme i kontakt med arbejdsgivere. Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

Jeg er med i a-kasseforsøget i BUPL. Hvad betyder suspensionen af dagpengeforbruget for mig?
Du er med i a-kasse forsøget, indtil du har forbrugt af din dagpengeret i 410 timer. I januar til og med juni måned 2021 forbrugte du ikke af din dagpengeret. Derfor bliver 3 måneders perioden, hvor du har kontaktforløbet i BUPL, reelt forlænget med op til 6 måneder.

Fra 1. juli 2021 begyndte du igen at forbruge af din dagpengeret. Kom du med i forsøget 1. januar 2021 og har du været ledig siden – vil du tidligst opnå et forbrug på 410 timers dagpenge ved udgangen af september måned 2021. Vi sender et brev til dig og vejleder dig når forsøgsperioden i a-kassen er afsluttet.

Særlige udbetalinger på grund af COVID-19

Hvis jeg får udbetalt mine indfrosne feriepenge, skal de så modregnes i mine ydelser fra a-kasse?
Nej. Får du udbetalt dine indefrosne feriepenge efter den politiske aftale der er indgået, så vil det ikke have betydning for hverken din efterløn eller dine dagpenge. Beløbet skal ikke modregnes.

Syg – smittet – i karantæne

Jeg er blevet smittet med corona-virus – hvad med mine dagpenge?
Hvis du er smittet, skal du melde dig syg på jobnet.dk. De første 14 dage udbetaler BUPL-A dagpenge under sygdom til dig, efter helt normal praksis. Er du syg mere end 14 dage, skal du overgå til at have udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du arbejde på nedsat tid skal du have dagpenge fra kommunen fra første ledige dag.

Jeg er sat i karantæne – hvad med mine dagpenge?
Har myndighederne vurderet, at du er i særlig risiko for at være smittet, bliver du sat i karantæne i 14 dage. Det er typisk, hvis du har rejst i risikoområder eller har været tæt på smittede. Karantænen kan finde sted i dit hjem eller ved indlæggelse. Er du i karantæne, er du også at betragte som syg, og derfor skal du melde dig syg på jobnet.dk. Også i denne situation får du dagpenge under sygdom fra a-kassen de første 14 dage og herefter evt. sygedagpenge fra kommunen. Se ovenfor.

Midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Hvad går midlertidig arbejdsfordeling ud på?
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om en ny og midlertidig model for arbejdsfordeling. Ordningen har til formål at forhindre opsigelser, nu hvor muligheden for lønkompensation er udløbet.

Ordningen retter sig kun mod private virksomheder og finde anvendelse fra den 14. september til 31. december 2021. Det særlige ved den nye ordning er, at man kan få udbetalt dagpenge med en højere sats. Helt op til 23.289 kroner pr. måned før skat. Man forbruger ikke af sin dagpengeret mens man deltager i ordningen og man er fritaget for at søge job. Derudover får man en udvidet adgang til at deltage i uddannelse på de dage, hvor man er ledig.

Personer der ikke er medlem af en a-kasse kan melde sig ind og få supplerende dagpenge mens de deltager i ordningen. Også selv om de almindelige betingelser for dagpengeret ikke er opfyldte. Disse medlemmer skal betale 2 ekstra måneders kontingent, for hver måned, de er omfatte af arbejdsfordelingen.