Corona-virus: Hvad gør jeg som ledig?


Du kan fortsat søge og modtage dagpenge og andre ydelser som normalt, men alle møder, aktiveringstilbud mm. er som udgangspunkt aflyst, og lediges pligt til at stå til rådighed, søge mindst to job om ugen og joblogge er foreløbigt suspenderet. Men vi anbefaler, at du fortsætter med at søge job, hvis du har mulighed for det. Husk at udfylde og sende dit ydelseskort sidst på måneden. Vi opdaterer denne Q&A løbende, i takt med at der kommer nyt fra Beskæftigelsesministeriet.


Opdateret d. 01. april 2020

Q: Hvordan påvirker corona-krisen mine dagpenge?

A: Du kan søge om og modtage dagpenge, som du plejer. Fordi arbejdsmarkedet er gået i stå, har Folketinget besluttet, at perioden 1. marts til 31. maj er “en død periode”, der ikke tæller med i lediges dagpengeforbrug. Dermed kan du modtage dagpenge i op til 3 måneder mere end ellers.

OBS:

  • Beslutningen skal omsættes til teknik i din dagpengetæller på jobnet.dk – indtil da kan du ikke regne med, at den viser dit dagpengeforbrug efter den nye regel.
  • Hvis du i perioden 1. marts til 31. maj får et automatisk brev om, at dine dagpenge er brugt op, så fortvivl ikke – det er teknikken, der ikke har forstået, at du ikke forbruger dagpengeret i perioden. Få dage efter vil du modtage et manuelt brev, der præciserer, hvordan dit dagpengeforbrug ser ud.
  • Har du brugt retten til dagpenge op efter 1. marts og derfor meldt dig ud af a-kassen, kan du melde dig ind igen og få forlænget din dagpengeret.

LEDIG OG PÅ DAGPENGE

 

Q: Jeg er lige blevet ledig – hvad skal jeg gøre?

A: Du skal stadig melde dig ledig på jobnet.dk den første ledige dag. Du skal også sende en ansøgning om dagpenge til BUPL-A – en såkaldt ledighedserklæring. Du skal sende og udfylde ledighedserklæringen via Den Digitale A-kasse på bupl-a.dk og have et aktivt cv på jobnet.dk.

 

Q: Skal jeg stadig søge job under corona-krisen?

A: Du har hverken pligt til at søge job eller joblogge. Men vi anbefaler, at du stadig følger med på jobmarkedet og søger job, der er relevante for dig. Det vil ikke have konsekvenser for dine dagpenge, hvis du ikke søger job og joblogger.

 

Q: Skal jeg stadig møde til samtaler i jobcentret og i a-kassen?

A: Nej. Alle samtaler i jobcentret og i a-kassen er suspenderet indtil videre. Er du allerede indkaldt til en samtale, kan du blive væk, uden risiko for at det koster dagpenge.

 

Q: Skal jeg stadig deltage i tilbud om aktivering, som jeg har aftalt med jobcenter?

A: Nej. Alle tilbud, der er iværksat, er som udgangspunkt stoppet, og der bliver ikke iværksat nye tilbud.

Der kan være helt særlige situationer, hvor et virksomhedsrettet tilbud skal fortsætte. Fx hvis det er i en virksomhed, hvor der er vigtig drift eller produktion, der bliver opretholdt. Men det kræver, at både du og virksomheden er enige om, at tilbuddet skal fortsætte.

 

Q: Jeg er ansat i job med løntilskud eller i job som rotationsvikar og er sendt hjem på grund af COVID-19. Hvordan er jeg stillet?

A: Er du sendt hjem, har du stadig krav på løn fra din arbejdsgiver, selv om der er tale om et støttet arbejde. Din arbejdsgiver er også berettiget til at modtage samme tilskud til din løn fra staten, selv om du opholder dig i eget hjem.

 

Q: Hvilke rådighedspligter er jeg fritaget fra?

A: Du er fritaget fra at møde til samtaler i a-kassen og på jobcentret, og du må gerne passe dine egne børn, fordi institutionen er lukket. Du er også fritaget for at deltage i aktiveringstilbud, men du skal fortsat være tilmeldt jobcentret som ledig, have et aktivt cv på jobnet.dk og have ophold og bopæl i Danmark.

 

Q: Kan jeg få udbetalt dagpenge, hvis jeg er sendt hjem fra min arbejdsplads på grund af corona-krisen?

A: Arbejdsløshedslovgivningen giver mulighed for at udbetale dagpenge ved hjemsendelse. Men kun hvis man er ansat efter en overenskomst, der giver mulighed for hjemsendelse. Det er der normalt ikke på pædagog-området.

 

Q: Skal jeg have g-dage, hvis jeg er hjemsendt eller sagt op på grund af corona-virus?

A: Beskæftigelsesministeriet har meldt ud, at corona-krisen er at betragte som Force Majure. Er du sagt op eller hjemsendt, fordi din arbejdsplads enten er lukket, eller arbejdet er indstillet på grund af corona-krisen, skal din arbejdsgiver ikke betale g-dage til dig.

Vær dog opmærksom på, at du kun kan sendes hjem uden varsel, hvis du er ansat efter aftale eller overenskomst, der giver din arbejdsgiver mulighed for hjemsendelse. Eller hvis du er ansat som tilkalde vikar uden et opsigelsesvarsel, fordi du og din arbejdsgiver aftaler din ansættelse fra dag til dag.

 


SYG – SMITTET – I KARANTÆNE

 

Q: Jeg er blevet smittet med corona-virus – hvad med mine dagpenge?

A: Hvis du er smittet, skal du melde dig syg på jobnet.dk. De første 14 dage udbetaler BUPL-A dagpenge under sygdom til dig, efter helt normal praksis. Er du syg mere end 14 dage, skal du overgå til at have udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du arbejde på nedsat tid ,skal du have dagpenge fra kommunen fra første ledige dag.

 

Q: Jeg er sat i karantæne – hvad med mine dagpenge?

A: Har myndighederne vurderet, at du er i særlig risiko for at være smittet, bliver du sat i karantæne i 14 dage. Det er typisk, hvis du har rejst i risikoområder eller har været tæt på smittede. Karantænen kan finde sted i dit hjem eller ved indlæggelse. Er du i karantæne, er du også at betragte som syg, og derfor skal du melde dig syg på jobnet.dk. Også i denne situation får du dagpenge under sygdom fra a-kassen de første 14 dage og herefter evt. sygedagpenge fra kommunen. Se ovenfor.

 


I UDLANDET

 

Q: Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan komme hjem fra udlandet efter en ferie?

A: Den situation betragtes som “force majeure”. De betyder, at du fortsat kan få udbetalt dagpenge efter ferien, også selv om du stadig opholder dig i udlandet.

Men det er en betingelse, at du var ledig og dagpengeberettiget forud for ferien med feriedagpenge. Det er også en betingelse, at du kan dokumentere, at du ikke har haft mulighed for at vende tilbage til Danmark til den dato, hvor du på din ansøgning om feriedagpenge havde oplyst, at ferien var slut.

 

Q: Jeg er blevet syg eller sat i karantæne under min ferie i udlandet – hvad skal jeg gøre?

A: Hvis du er blevet syg eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne under ferie i udlandet, har du som udgangspunkt mulighed for at få udbetalt dagpenge under sygdom fra a-kassen/sygedagpenge fra kommunen. Kontakt os derfor, hvis det er aktuelt – så finder vi en løsning.

 

Q: Hvad hvis jeg ikke kan vende tilbage til Danmark, når min periode med jobsøgning i udlandet sluttet? (PDU 2)

A: Beskæftigelsesministeren har meldt ud, at sådan en situation er “force majeure”. Kan du ikke komme tilbage og tilmelde dig på jobcentret i Danmark, inden perioden med eksport af dagpenge slutter, kan vi derfor forlænge fristen og kommer derfor ikke til at miste dagpenge. Men du skal kunne dokumentere, at det ikke har været muligt for dig at vende tilbage til Danmark, indenfor den oprindelige frist.

 

Q: Mine sygedagpenge er brugt op. Kan jeg også få forlænget perioden med ydelser?

A: Du kan højest få udbetalt sygedagpenge i 22 uger indenfor 9 måneder. Hvis du når op på dette forbrug i perioden 9. marts til 9. juni 2020, har du mulighed for at få forlænget perioden med sygedagpenge i op til 3 måneder. Det er kommunen, der administrerer udbetaling af sygedagpenge. Du skal derfor kontakte din bopæls kommune og høre hvordan du er stillet.

 


EFTERLØN

 

Q: Jeg har søgt om efterløn – hvordan er jeg stillet, nu hvor meget er lukket ned?

A: Selv om medarbejderne i a-kassen er sendt hjem, så har vi et beredskab, der sikrer, at du stadig kan søge om og få behandlet din ansøgning om ydelser fra a-kassen.

Vi kan under COVID-19 ikke tilbyde dig et fysisk møde, hvis du har spørgsmål – eller vi mangler oplysninger fra dig. Men vi kan stadig kommunikere digitalt, pr. telefon eller pr. brev.

 


SELVSTÆNDIG

Q: Kan jeg få dagpenge, hvis jeg ikke kan drive min virksomhed på grund af corona-krisen?

A: Regeringen har lanceret en hjælpepakke for selvstændige, der administreres af Erhvervsstyrelsen. Læs mere på virk.dk. Klik her.

Der er ikke ændret på selvstændiges adgang til dagpenge. Hovedreglen er, at selvstændige skal lukke virksomheden, før a-kassen må udbetale dagpenge. Har du tidligere modtaget dagpenge – og har du hverken opbrugt din dagpengeret eller din ret til supplerende dagpenge – kan du have mulighed for at få dagpenge uden at skulle lukke virksomheden. Kontakt os så vi kan vejlede dig.