Corona-virus: Hvad gør jeg som ledig?


Her finder du svar på, hvordan corona-krisen påvirker dine dagpenge.


Opdateret d. 02. november 2020

Covid-19 situationen har medført, at flere brancher er gået i stå. Ledigheden er steget og for at afbøde de værste konsekvenser af sundhedskrisen, har Folketinget løbende indført nye tiltag. Især inden for dagpengeområdet.

I vores FAQ kan du læse det meste, som du skal vide som ledig under Covid-19. Vi opdaterer løbende vores FAQ, så vi anbefaler du holder dig orienteret her.

Ledig og på dagpenge

Jeg er lige blevet ledig – hvad skal jeg gøre?
Du skal stadig melde dig ledig på jobnet.dk den første ledige dag. Du skal også sende en ansøgning om dagpenge til BUPL-A – en såkaldt ledighedserklæring. Du skal sende og udfylde ledighedserklæringen via Den Digitale A-kasse på bupl-a.dk.

Kan jeg få dagpenge som jeg plejer?
Du kan søge om og modtage dagpenge, som du plejer. Vores telefoner er også åbne, så du kan ringe til os, hvis du har spørgsmål.

Hvordan forbruger jeg af min ret til dagpenge under Covid-19?
Fordi arbejdsmarkedet gik i stå henover foråret, besluttede Folketinget, at perioden 1. marts til 31. august 2020 var “en død periode”. Det vil sige en periode, der ikke talte med i lediges dagpengeforbrug. Dermed fik ledige forlænget dagpengerettet med op til 6 måneder. Også forbruget af de 30 uger med supplerende dagpenge, blev sat i stå. Det betyder, at de supplerende dagpenge du har fået udbetalt i ugerne 9 til 35 i år, ikke forbruger at de uger, du kan få suppleret op.

Fra 1. september 2020 begynder ledige igen at forbrug af dagpengeretten. Både af de timer, man kan få udbetalt dagpenge. Og af de uger, som man kan få supplerende dagpenge, hvis man har arbejde på nedsat tid. Enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende.

Hvad hvis jeg mister min dagpengeret under corona-krisen?
Hvis du opbruger din dagpengeret i perioden 1. november 2020 – 1. november 2021, får du automatisk forlænget dagpengeretten med 2 ekstra måneder. Det er resultatet af regeringens hjælpepakke til ledige, der modtager dagpenge.

Opbruger du din dagpengeret 1. november 2020 og melder dig ud af a-kassen, får du mulighed for at melde dig ind igen. Det skal ske senest 31. december 2020. Melder du dig ind igen, kan du få efterbetalt de 2 ekstra måneder med ret til dagpenge.

Hvis du har opbrugt dagpengeretten i perioden 1. september – 31. oktober 2020, er du desværre ikke omfattet af hjælpepakken.

Nu har jeg fået forlænget min dagpengeret med 6 måneder – det betyder at jeg har fået dagpenge i 4 år inden for de sidste 8 år. Betyder det så, at jeg får afkortet min dagpengeret?
Nej, de 6 ekstra måneder kommer dig ikke til skade. Dagpenge udbetalt i marts til august måned 2020 tæller ikke med i afkortningsregnskabet, så du kan trygt bruge af de ekstra dagpenge.

Beskæftigelsesindsatsen under Covid-19

Har jeg de samme pligter som ledig under Covid-19?
Beskæftigelsesministeriet suspenderede beskæftigelsesindsatsen i perioden 9. marts til 27. maj 2020. Men herefter genåbnede beskæftigelsesindsatsen og ledige skal igen stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Skal jeg stadig søge job under corona-krisen?
Ja, for dine rådighedspligter en genindført fra 27. maj 2020. Du skal også huske at registrere de job du søger i din joblog på jobnet.dk. Du skal opdatere din joblog hver uge. Er du lige blevet ledig skal du være jobsøgende fra din første ledige dag. Vi har en forventning om, at du søger mindst 2 job om ugen.
Søger du ikke job – eller søger du for få job – kan det få betydning for din ret til dagpenge.

Skal jeg stadig møde til samtaler i jobcentret og i a-kassen?
Ja, beskæftigelsesindsatsen er genåbnet og det betyder at både a-kasser og jobcentre skal holde lovpligtige samtaler med ledige. Der er mødepligt til samtalerne og det betyder, at det kan koste dagpenge, hvis man ikke møder op.
I en overgangsperiode frem til 31. december 2020 kan både jobcentre og A-kasser dog vælge om samtaler skal foregå pr. telefon, digitalt eller ved personligt fremmøde.

Skal jeg have et CV på jobnet.dk?
Ja, det er vigtigt du har et aktivt og søgbart CV på jobnet.dk. Er du lige blevet ledig skal du oprettet et CV senest 2 uger efter du blev ledig.

Skal jeg deltage i tilbud om aktivering?
Ja, jobcentrene kan igen iværksætte tilbud som virksomhedspraktik, job med løntilskud og vejledning og opkvalificering.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er nødt til at passe mine børn hjemme på grund af Covid-19?
Ja, hvis du ikke kan få passet hjemmeboende børn, kan du få dagpenge – også selv om du ikke kan deltage i samtaler m.v., der kræver du møder fysisk op. Men du skal stadig deltage i digitale eller telefoniske møder med jobcenteret og a-kassen. Husk også, at du stadig skal stå tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

Jeg er i risikogruppen for Covid-19. Gælder der noget særligt for mig?
Du skal fortsat opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret. Altså søge job og deltage i samtaler mv. Men vi har mulighed for at tage særlige hensyn til dig i forhold til de typer af erhverv, du skal stille dig til rådighed for. Er du i risikogruppen så kontakt os, så vi sammen kan aftale de krav, som du skal opfylde.

Jeg er dimittend og ny på arbejdsmarkedet. Det er svært for mig at finde job – kan i hjælpe mig?
Ja, vi har et trainee program, der stadig kører. Det betyder, du stadig kan få kurser og komme i kontakt med arbejdsgivere. Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

Jeg har hørt, der er brug for ekstra pædagoger til corona-nødberedskabet. Kan I hjælpe mig med sådan et vikariat?
Ja, det kan vi. Vi får rigtig mange henvendelser fra virksomheder, der ønsker hjælp til jobformidling.
Kontakt a-kassens jobteam og hør mere.

Jeg er med i a-kasseforsøget i BUPL. Hvad betyder det nu for mig?
Du er med i a-kasse forsøget, indtil du har forbrugt af din dagpengeret i 410 timer. I marts til august 2020 forbrugte du ikke af din dagpengeret. Derfor bliver 3 måneders perioden, hvor du har kontaktforløbet i BUPL, reelt forlænget med 6 måneder. Fra 27. maj 2020 er beskæftigelsesindsatsen genåbnet. Det betyder at du igen vil blive indkaldt til samtaler i a-kassen.

Fra 1. september 2020 begynder du igen at forbruge af din dagpengeret. Kom du med i forsøget 1. januar 2020 og har du været ledig siden – vil du tidligst opnå et forbrug på 410 timers dagpenge ved udgangen af september måned 2020. Vi sender et brev til dig og vejleder dig når forsøgsperioden i a-kassen er afsluttet.

Særlige udbetalinger på grund af COVID-19

Er det rigtigt jeg får udbetalt 1000 kr. ekstra i oktober måned?
Hvis du fik udbetalt enten dagpenge, feriedagpenge eller efterløn i april måned 2020, vil du få udbetalt et engangsbeløb fra ATP til din Nemkonto i oktober måned. Er du i målgruppen får du udbetalt beløbet automatisk i løbet af oktober måned. Du skal altså ikke søge om det. Beløbet er skattefrit og skal ikke modregnes i hverken din efterløn eller dine dagpenge. Du skal derfor ikke oplyse om engangsbeløbet på de 1000 kroner på dit ydelseskort.

Hvis du mener at være berettiget til engangsbeløbet – men ikke får det udbetalt – skal du skriftligt kontakte ATP. Det skal du gøre via et særligt ansøgningsskema som vil være tilgængeligt på www.borger.dk/engangstilskud. Her kan du også læse mere om engangstilskuddet og hvem der er omfattet.

Hvis jeg får udbetalt mine indfrosne feriepenge, skal de så modregnes i mine ydelser fra a-kasse?
Nej. Får du udbetalt dine indefrosne feriepenge efter den politiske aftale der er indgået, så vil det ikke have betydning for hverken din efterløn eller dine dagpenge. Beløbet skal ikke modregnes.

Opsagt eller hjemsendt

Kan jeg få udbetalt dagpenge, hvis jeg er sendt hjem fra min arbejdsplads på grund af corona-krisen?
Arbejdsløshedslovgivningen giver mulighed for at udbetale dagpenge ved hjemsendelse. Men kun hvis man er ansat efter en overenskomst, der giver mulighed for hjemsendelse. Det er der normalt ikke på pædagog-området.

Kan jeg sige mit arbejde op, hvis jeg er bange for at blive smittet med Covid-19?
Nej, som udgangspunkt er du selvforskyldt ledig og får en Karantæne på 3 uger hvis du selv siger dit job op. Tal i stedet med din arbejdsgiver om du kan få indrettet din arbejdsplads på en sådan måde, at du føler dig tryg.

Syg – smittet – i karantæne

Jeg er blevet smittet med corona-virus – hvad med mine dagpenge?
Hvis du er smittet, skal du melde dig syg på jobnet.dk. De første 14 dage udbetaler BUPL-A dagpenge under sygdom til dig, efter helt normal praksis. Er du syg mere end 14 dage, skal du overgå til at have udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du arbejde på nedsat tid ,skal du have dagpenge fra kommunen fra første ledige dag.

Jeg er sat i karantæne – hvad med mine dagpenge?
Har myndighederne vurderet, at du er i særlig risiko for at være smittet, bliver du sat i karantæne i 14 dage. Det er typisk, hvis du har rejst i risikoområder eller har været tæt på smittede. Karantænen kan finde sted i dit hjem eller ved indlæggelse. Er du i karantæne, er du også at betragte som syg, og derfor skal du melde dig syg på jobnet.dk. Også i denne situation får du dagpenge under sygdom fra a-kassen de første 14 dage og herefter evt. sygedagpenge fra kommunen. Se ovenfor.

Jeg er blevet syg eller sat i karantæne under min ferie i udlandet – hvad skal jeg gøre?
Hvis du er blevet syg eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne under ferie i udlandet, har du som udgangspunkt mulighed for at få udbetalt dagpenge under sygdom fra a-kassen/sygedagpenge fra kommunen. Kontakt os derfor, hvis det er aktuelt – så finder vi en løsning.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge nu her under corona-krisen? Jeg synes det er svært at få overblik over forlængelsesmulighederne.
Regeringen har indgået aftale om at udvide hjælpepakkerne, som også kommer ledige og sygemeldte til gavn. Retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021. Udvidelsen vil ske ved, at du kan få forlænget dine sygedagpengeperiode med 3 måneder efter en midlertidig forlængelsesregel.

Det er stadig en betingelse for at få sygedagpenge, at du er uarbejdsdygtig. Hvis du har spørgsmål til din sag om sygedagpenge, kan du henvende dig til din lokale BUPL fagforening.

Midlertidig ordning om arbejdsfordeling

Hvad går midlertidig arbejdsfordeling ud på?
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået aftale om en ny og midlertidig model for arbejdsfordeling. Ordningen har til formål at forhindre opsigelser, nu hvor muligheden for lønkompensation er udløbet.

Ordningen retter sig kun mod private virksomheder og finde anvendelse fra den 14. september til 31. december 2020. Det særlige ved den nye ordning er, at man kan få udbetalt dagpenge med en højere sats. Helt op til 23.000 kroner pr. måned før skat. Man forbruger ikke af sin dagpengeret mens man deltager i ordningen og man er fritaget for at søge job. Derudover får man en udvidet adgang til at deltage i uddannelse på de dage, hvor man er ledig.

Personer der ikke er medlem af en a-kasse kan melde sig ind og få supplerende dagpenge mens de deltager i ordningen. Også selv om de almindelige betingelser for dagpengeret ikke er opfyldte. Disse medlemmer skal betale 2 ekstra måneders kontingent, for hver måned, de er omfatte af arbejdsfordelingen.

Selvstændige

Jeg er omfattet forbud mod at drive min virksomhed – har jeg en lettere adgang til dagpenge?
Ja. I perioden 14. september frem til og med den 31. oktober 2020 kan du få dagpenge uden at skulle afvikle din virksomhed. Det er en betingelse, at du ikke kan drive din virksomhed som en konsekvens af myndighedernes påbud om at holde lukket.

Det er også et krav, at du driver din virksomhed som dit hovederhverv. Du må ikke samtidig modtage hjælp fra andre kompensationsordninger for selvstændige, eller få støtte fra andre offentlige ordninger. Du skal derudover opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret.