BUPL-A’s privatlivspolitik


BUPL-A indsamler kun de oplysninger om dig, som er nødvendige, og vi videregiver ikke dine oplysninger til andre. Læs mere neden for.


Opdateret d. 20. august 2018
Privatlivspolitik

Registrering af oplysninger
BUPL-A indsamler personhenførbare informationer fra medlemmerne ved:

  • Indmeldelse
  • Nødvendige registeroplysninger i forbindelse med sagsbehandling, herunder skatteoplysninger mm.
  • Tilmelding til aktiviteter
  • Medlems-login
  • Deltagelse i undersøgelser, dog kun med samtykke, som jvf. databeskyttelsesforordningens artikel 7 kan trækkes tilbage.

Informationerne opbevares beskyttet og er udelukkende til brug for BUPL-A. Kun de nødvendige medarbejdere i BUPL-A har adgang til oplysningerne, og de udleveres aldrig til andre parter.

Alle informationer i forbindelse med medlems-login, tilmeldinger til aktiviteter mm. (for eksempel cpr.nr.) sendes via en krypteret forbindelse.

Spørgsmål eller kommentarer til privatlivspolitik kan rettes til pbt@bupl.dk