BUPL-A sender breve til Min post på Min Side


Alle borgere over 15 år har pligt til at kunne modtage elektronisk post fra det offentlige. I BUPL-A sender vi alle officielle breve til Min post på Min Side på bupl.dk, hvor du kan logge ind med NemID eller med et kodeord. Hvis du modtager eller har modtaget ydelser fra a-kassen, har du pligt til at se dine breve og beskeder fra a-kassen i Min post.


Opdateret d. 17. juni 2019

Det er med andre ord lige så vigtigt at du tjekker din Min Side på bupl.dk, som det er, at du tjekker din papir-postkasse i opgangen eller i indkørslen. Et brev i Min post har samme juridiske retsvirkning som et papirbrev. Derfor bør du sikre dig, at vi har dit mobilnummer og din mailadresse, så vi kan sende dig en advisering, når der er nye breve i Min post.

A-kassen udbygger løbende den digitale service per mail og sms. Det kan være påmindelser om ting, vi allerede har orienteret om. Det kan være tilbud om møder eller påmindelse om obligatoriske møder, du allerede er indkaldt til – eller noget helt tredje, der kan være nyttigt for dig at være opmærksom på. Også derfor er det en rigtig god idé, at du sørger for, at vi har dit mobilnummer og en e-mailadresse, som virker, og som du tjekker jævnligt.

Opdater mail og mobilnummer

Du kan opdatere din e-mailadresse og dit mobilnummer på Min Side, hvor du kan logge ind med NemID eller med pinkode.

Fritagelse for breve i Min post

Hvis du er i en helt særlig situation, kan du blive fritaget fra at modtage a-kassens breve i Min Post.

Fritagelsesbestemmelserne er beskrevet i ”Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen”, der kan findes på biblioteket eller på internettet på retsinformation.dk

Du kan blive fritaget, hvis

  • du lider af en kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer, at du kan kommunikere digitalt med a-kassen.
  • du lider af fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer, at du kan kommunikere digitalt med a-kassen.
  • du ikke har adgang til en computer med internetforbindelse i dit hjem.
  • du er registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister, CPR.
  • du ikke længere er registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 4.
  • du er så dårlig til dansk, at du har svært ved at kommunikere digitalt med a-kassen.
  • du har ophold eller bopæl uden for Danmark og derfor har svært ved at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
  • du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.
  • du midlertidigt er afskåret fra adgang til en computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Hvis du mener, du skal fritages, skal du kontakte a-kassen. Så sender a-kassen en tro og love-erklæring, hvor du skal gøre rede for de forhold, der er begrundelsen for fritagelsen. Skriv eller ring til

BUPL-A, Sundkrogsgade 15, 2100 København Ø

Tlf: 3546 5030.