BUPL-A sender til e-Boks


Alle borgere over 15 år har pligt til at kunne modtage post fra det offentlige i digital form i e-Boks. BUPL-A følger det offentliges praksis og sender også til e-Boks. Det er vigtigt, at du ser ALLE breve fra a-kassen i din e-Boks. Brug evt. BUPL-A’s guide til e-Boks. A-kassen sender som udgangspunkt ikke længere […]


Opdateret d. 16. februar 2018

Alle borgere over 15 år har pligt til at kunne modtage post fra det offentlige i digital form i e-Boks. BUPL-A følger det offentliges praksis og sender også til e-Boks.

Det er vigtigt, at du ser ALLE breve fra a-kassen i din e-Boks. Brug evt. BUPL-A’s guide til e-Boks.

A-kassen sender som udgangspunkt ikke længere papirbreve. Det er med andre ord lige så vigtigt at du tjekker din e-Boks, som det er at du tjekker din papir-postkasse i opgangen eller i indkørslen. Et brev i e-Boks har samme juridiske retsvirkning som et papirbrev.

Ovenstående praksis fremgik af den Velkomstpakke, som du modtog, da du meldte dig ind i BUPL/BUPL-A. Den første påmindelse om kontingentrestancer vil også blive sendt som papirbrev. Alle andre officielle breve kommer i e-Boks.

A-kassen udbygger løbende den digitale service per mail og sms. Det kan være påmindelser om ting, vi allerede har orienteret om. Det kan være tilbud om møder eller påmindelse om obligatoriske møder, du allerede er indkaldt til – eller noget helt tredje, der kan være nyttigt for dig at være opmærksom på. Det er derfor en rigtig god idé, at du sørger for, at vi har dit mobilnummer og en e-mailadresse, som virker, og som du tjekker jævnligt.

Opdater mail og mobilnummer

Du kan opdatere din e-mailadresse og dit mobilnummer i Den Digitale A-kasse, hvor du kan logge ind med NemId eller med pinkode. Tryk på “Arkiv m.v.” i bunden af menuen til venstre – og tryk på “Mine data”. Her kan du rette din e-mail og dit mobilnummer.

Guide til at bruge e-Boks

Prøv BUPL-A’s guide til e-Boks her.

Fritagelse for e-Boks

Hvis du er i en særlig situation, kan du blive fritaget fra at modtage a-kassens breve i e-Boks.

Fritagelsesbestemmelserne er beskrevet i ”Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen”, der kan findes på biblioteket eller på internettet på retsinformation.dk

Du kan blive fritaget, hvis

  • du lider af en kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer, at du kan kommunikere digitalt med a-kassen.
  • du lider af fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer, at du kan kommunikere digitalt med a-kassen.
  • du ikke har adgang til en computer med internetforbindelse i dit hjem.
  • du er registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister, CPR.
  • du ikke længere er registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens § 6, stk. 4.
  • du er så dårlig til dansk, at du har svært ved at kommunikere digitalt med a-kassen.
  • du har ophold eller bopæl uden for Danmark og derfor har svært ved at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
  • du bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s.
  • du midlertidigt er afskåret fra adgang til en computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Hvis du mener, du skal fritages, skal du kontakte a-kassen. Så sender a-kassen en tro og love-erklæring, hvor du skal gøre rede for de forhold, der er begrundelsen for fritagelsen. Skriv eller ring til

BUPL-A, Postboks 0727, 0900 København C

Tlf: 3546 5030.