Om BUPL-A


BUPL-A er børne- og ungdomspædagogernes a-kasse. 60.000 pædagoger inden for daginstitutions- og klubområdet er medlem af BUPL’s arbejdsløshedskasse. To specialiserede teams, Den Digitale A-kasse og et forsikringssekretariat står til din rådighed. A-kassens udbetaler ydelser –  fortrinsvis i forbindelse med ledighed og efterløn – og vejleder, støtter og inspirerer med fokus på at få pædagoger i job. […]


Opdateret d. 11. september 2019

BUPL-A er børne- og ungdomspædagogernes a-kasse. 60.000 pædagoger inden for daginstitutions- og klubområdet er medlem af BUPL’s arbejdsløshedskasse. To specialiserede teams, Den Digitale A-kasse og et forsikringssekretariat står til din rådighed.

A-kassens udbetaler ydelser –  fortrinsvis i forbindelse med ledighed og efterløn – og vejleder, støtter og inspirerer med fokus på at få pædagoger i job.

 

BUPL-A ligger i front som en af de mest effektive og produktive a-kasser i sammenligning med andre a-kasser. Samtidig er BUPL-A den billigste af de a-kassen, pædagoger kan være medlem af.

BUPL-A er Danmarks billigste a-kasse, som pædagoger kan være medlem af.

A-kassekontingenter pr. måned for fuldtidsforsikrede i 2019

  • BUPL-A kr. 445
  • FTF-A kr. 448
  • Ledernes a-kasse kr. 464
  • Min a-kasse kr. 470
  • Frie Funktionærers a-kasse kr. 479
  • ASE kr. 493
  • Det Faglige Hus kr. 476
  • Kristelig A-kasse kr. 485

Sådan bruger vi dine 445 kontingentkroner pr. måned i BUPL-A:

348 kr. betales tilbage til statskassen til at finansiere dagpenge til ledige

90 kr. går til a-kassens administration, dvs. drift, medarbejdere, IT-systemer, biler, lokaler, bygninger mm.

7 kr. indbetales til ATP

Administrationsbidragets størrelse bestemmer, om a-kassen er dyr eller billig, fordi statsbidraget og ATP-indbetalingen er ens for alle a-kasser.

Læs mere om kontingenter i BUPL og BUPL-A her.  


Rigtig mange ting er nemmest at klare her på hjemmesiden og i Den Digitale A-kasse. Jobteamet tager sig af møder med ledige pædagoger, tilbud, projekter, jobformidling mm. Dagpenge- og efterlønsteamet kan hjælpe med alt det administrative, ydelser mm.

Jobteamet

svarer på spørgsmål om velkomstmødet og opfølgningsmøder, lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, herunder jobformidling.

Dagpenge- og efterlønsteamet

svarer på alt vedrørende dagpenge, ferie og efterløn, herunder
-Spørgsmål om ledighed, alle former for ydelser (dog ikke efterløn og ferie), supplerende dagpenge, arbejdsgivergodtgørelse, sygemeldinger, arbejdsophør, karantæner – samt dimittender.
– Spørgsmål om ferie og efterløn, herunder vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, efterlønsansøgning, vejledning og fradrag i pensioner, efterlønsmøder – samt feriekort, feriedagpenge mm.

Gå til Den Digitale A-kasse

Kontakt Jobteamet

Kontakt Dagpenge- og efterlønsteamet


Sekretariatet betjener a-kassens teams og tager sig af de overordnede drifts- og udviklingsopgaver i forhold til lovgivning, samarbejde, service & tilbud, analyse og kommunikation.

Kontakt BUPL-A’s sekretariat på 3546 5000

Henvendelser fra presse og medier kan rettes til 2690 4041 eller til forbundets pressetelefon på 2277 40 90.


A-kassens politiske ledelse består af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg. Daglige ledelse varetages af formanden, som er medlem af både BUPL's og BUPL-A's forretningsudvalg, og af a-kassens direktør.

A-kassens valgte politiske ledelse

På BUPL-A’s generalforsamlinger bliver der hvert andet år, i år med lige årstal, valgt delegerede til a-kassens delegeretmøde. Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed.

På delegeretmødet vælges en hovedbestyrelse, herunder formand og næstformand, og fungerer som øverste myndighed imellem delegeretmøderne.

Forretningsudvalget består af formanden, Lasse Bjerg Jørgensen og næstformanden Mette Aagaard Larsen.

A-kassens daglige ledelse

A-kassens daglige ledelse varetages af formanden, Lasse Bjerg Jørgensen, som er medlem af både BUPL’s og BUPL-A’s forretningsudvalg, direktør Henriette Becker og a-kassechef Gyda Rasmussen.

I København har BUPL-A et forsikringssekretariat, der fungerer som sekretariat for hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Forsikringssekretariatet tager sig af de forsikringsmæssige forhold i a-kassen i forhold til lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lasse Bjerg Jørgensen BUPL-A
Formand for BUPL-A
Mail: laj@bupl.dk
Mobil: 6120 4603

Mette Aagaard Larsen
BUPL-A’s næstformand
Mail: mal@bupl.dk
Mobil: 3167 4544

Henriette Becker
Direktør
Mail: heb@bupl.dk
Mobil: 2126 8976

Gyda Rasmussen
A-kassechef
Mail: gyr@bupl.dk
Mobil: 6120 6417