Om BUPL-A


BUPL-A er børne- og ungdomspædagogernes a-kasse. 60.000 pædagoger inden for daginstitutions- og klubområdet er medlem af BUPL’s arbejdsløshedskasse. To specialiserede teams, Den Digitale A-kasse og et forsikringssekretariat står til din rådighed.


Opdateret d. 22. marts 2021

A-kassens udbetaler ydelser –  fortrinsvis i forbindelse med ledighed og efterløn – og vejleder, støtter og inspirerer med fokus på at få pædagoger i job.

 

BUPL-A ligger i front som en af de mest effektive og produktive a-kasser i sammenligning med andre a-kasser. Samtidig er BUPL-A den billigste a-kassen, pædagoger kan være medlem af.

A-kassekontingenter pr. måned for fuldtidsforsikrede i 2019

  • BUPL-A kr. 445
  • FTF-A kr. 448
  • Ledernes a-kasse kr. 464
  • Min a-kasse kr. 470
  • Frie Funktionærers a-kasse kr. 479
  • ASE kr. 493
  • Det Faglige Hus kr. 476
  • Kristelig A-kasse kr. 485

Sådan bruger vi dine 445 kontingentkroner pr. måned i BUPL-A:

348 kr. betales tilbage til statskassen til at finansiere dagpenge til ledige

90 kr. går til a-kassens administration, dvs. drift, medarbejdere, IT-systemer, biler, lokaler, bygninger mm.

7 kr. indbetales til ATP

Administrationsbidragets størrelse bestemmer, om a-kassen er dyr eller billig, fordi statsbidraget og ATP-indbetalingen er ens for alle a-kasser.

Læs mere om kontingenter i BUPL og BUPL-A her.  


Rigtig mange ting er nemmest at klare her på hjemmesiden og i Den Digitale A-kasse. Jobteamet tager sig af møder med ledige pædagoger, tilbud, projekter, jobformidling mm. Dagpenge- og efterlønsteamet kan hjælpe med alt det administrative, ydelser mm.

Jobteamet

svarer på spørgsmål om velkomstmødet og opfølgningsmøder, lokale arbejdsmarkedspolitiske projekter, herunder jobformidling.

Dagpenge- og efterlønsteamet

svarer på alt vedrørende dagpenge, ferie og efterløn, herunder
-Spørgsmål om ledighed, alle former for ydelser, supplerende dagpenge, ferie, arbejdsgivergodtgørelse, sygemeldinger, arbejdsophør, karantæner – samt dimittender.
– Spørgsmål om efterløn, herunder vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, efterlønsansøgning, vejledning og fradrag i pensioner, efterlønsmøder – samt feriekort, feriedagpenge mm.

Gå til Den Digitale A-kasse

Kontakt Jobteamet

Kontakt Dagpenge- og efterlønsteamet


Sekretariatet betjener a-kassens teams og tager sig af de overordnede drifts- og udviklingsopgaver i forhold til lovgivning, samarbejde, service & tilbud, analyse og kommunikation.

Kontakt BUPL-A’s sekretariat på 3546 5000

Henvendelser fra presse og medier kan rettes til 2421 0655 eller til forbundets pressetelefon på 2277 40 90.


A-kassens politiske ledelse består af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg. Den daglige ledelse varetages af formanden, som er medlem af både BUPL's og BUPL-A's forretningsudvalg, og af a-kassens direktør.

A-kassens valgte politiske ledelse

På BUPL-A’s generalforsamlinger bliver der hvert andet år, i år med lige årstal, valgt delegerede til a-kassens delegeretmøde. Delegeretmødet er a-kassens øverste myndighed.

På delegeretmødet vælges en hovedbestyrelse, herunder formand og næstformand, og fungerer som øverste myndighed imellem delegeretmøderne.

Forretningsudvalget består af formanden, Lasse Bjerg Jørgensen og næstformanden Bitten Persson.

A-kassens daglige ledelse

A-kassens daglige ledelse varetages af formanden, Lasse Bjerg Jørgensen, som er medlem af både BUPL’s og BUPL-A’s forretningsudvalg, og direktør Birgitte Chemnitz Rødsgaard.

I København har BUPL-A et forsikringssekretariat, der fungerer som sekretariat for hovedbestyrelse og forretningsudvalg. Forsikringssekretariatet tager sig af de forsikringsmæssige forhold i a-kassen i forhold til lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring og lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lasse Bjerg Jørgensen BUPL-A
Formand for BUPL-A
Mail: laj@bupl.dk
Mobil: 6120 4603

Bitten Persson
BUPL-A’s næstformand
Mail: bpe@bupl.dk
Mobil: 3167 4544

Birgitte Chemnitz Rødsgaard
Direktør
Mail: bcr@bupl.dk
Tlf: 3546 5969

Kirsten Leding Lindholdt
Leder af jobteamet
Mail: kla@bupl.dk
Mobil: 4139 3707

Anette Kure Corneliussen
Leder af dagpenge- og efterlønsteamet
Mail: aku@bupl.dk
Mobil: 2113 6214