Seniorjob


Et seniorjob, er et tilbud til personer, der har opbrugt deres samlede dagpengeret på et tidspunkt, hvor de højest er 5 år fra deres individuelle efterlønsalderen. Seniorjobbet sikrer dermed personer, hvis dagpengeret er sluppet op, et forsørgelsesgrundlag frem til efterlønsalderen.


Opdateret d. 28. oktober 2019

Du har ret til et seniorjob hvis

  • du er med i efterlønsordningen
  • du har højst fem år, til du kan gå på efterløn
  • du har ret til efterløn, den dag du når din efterlønsalder
  • du er medlem af en a-kasse
  • du betaler til efterlønsordningen
  • du har opbrugt dagpengeretten

Har du løntimer stående på din beskæftigelseskonto, skal du opbruge din mulighed for at forlænge din dagpengeret, inden du kan overgå til seniorjob. På jobnet.dk under tællere kan du følge med i din dagpengeret og timerne på din beskæftigelseskonto.

Hvornår kan jeg tidligt gå i seniorjob?

Hovedregel er, at du skal opbruge din dagpengeret på et tidspunkt, hvor du er mindre end 5 år fra din efterlønsalder. Efterlønsalderen i Danmark er forskellig alt efter hvornår man er født. I denne tabel kan du se, hvornår du tidligst kan få et seniorjob:

Fødselsdato Alder for seniorjob
1. januar – 30. juni 1954 – 55 ½ år
1. juli – 31. dec. 1954 – 56 år
1. januar – 30. juni 1955 – 56 ½
1. juli – 31. dec. 1955 – 57 år
1. Januar – 30. juni 1956 – 57 ½
1. juli 1956 – 31. dec. 1958 – 58 år
1. januar – 30. juni 1959 – 58 ½
1. juli 1959 – 31. dec. 1962 – 59 år
1. januar 1963 til 31. dec. 1966 – 60 år
1. januar 1967 eller senere – 61 år

Efterlønsordningen giver dig dermed ikke kun mulighed for tidlig tilbagetrækning. Efterlønsordningen tilbyder dig også en jobgaranti i form af et seniorjob, hvis du bruger din dagpengeret op, i de sidste 5 år inden din efterlønsalder.

Krav til dig under seniorjob

Det er en betingelse, at du i ansættelsesperioden fortsætter med at være medlem af a-kassen og fortsat indbetaler dit efterlønsbidrag.

Du står stadigvæk til rådighed for formidlet arbejde. Derfor skal du stadig have et aktivt CV på jobnet.dk og fortsat stå tilmeldt på jobcenteret som ledig uden ydelser. Hvis du afslår et formildet arbejde, kan du fortabe retten til seniorjobbet.

Du skal selv søge et seniorjob

Du kan tidligst søge om et seniorjob 3 måneder før, din ret til dagpenge udløber. Samtidig skal din bopælskommune have modtaget din ansøgning senest 2 måneder efter den dag, hvor din ret til dagpenge udløber. Overholdes ansøgningsfristen ikke, så mister du retten til et seniorjob. Din bopælskommune har pligt til at ansætte dig senest 2 måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob. Ansættelsen kan tidligst ske ved udløbet af din dagpengeret.

Hvis du søger om seniorjob i din bopælskommune, skal kommunen kontakte a-kassen, som be- eller afkræfter, at du opfylder betingelserne for ansættelsen. Hvis du bliver ansat i et seniorjob, giver din kommune a-kassen besked.

Løn- og arbejdsvilkår

Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde. Kommunen får tilskud til din løn fra staten. Derfor kan arbejdet ikke tælle med til en ny dagpengeret. Kommunen bestemmer seniorjobbets indhold under hensyn til dine kvalifikationer og interesser og i samarbejde med dig og en af de ansatte i kommunen.

Ansættelse i seniorjob skal medføre en udvidelse i antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Arbejdsgiveren og de ansatte skal i fællesskab sikre, at denne betingelse bliver overholdt. Hvis jobfunktionen på et tidspunkt nedlægges, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Ophør i seniorjob

Ansættelse i seniorjob skal ophøre:

  • når du når efterlønsalderen;
  • hvis du afslår et rimeligt tilbud om ordinært arbejde formidlet af jobcenteret;
  • hvis du mister retten til efterløn f.eks. ved udmeldelse af a-kassen eller mangelende betaling af efterlønsbidraget.
Få mere vejledning

Du kan få mere vejledning om seniorjobordningen i a-kassens dagpenge- og efterlønsteam eller på jobcenteret i din bopælskommune.