Seniorjob


Et seniorjob er et tilbud til personer, der har opbrugt deres samlede dagpengeret og har højst fem år, til de kan gå på efterløn. Perioden for seniorjobbet afhænger af, hvornår du har ret til efterløn. Det rykker sig i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen.


Opdateret d. 20. august 2018

Du har ret til et seniorjob hvis

  • du er med i efterlønsordningen
  • du har højst fem år, til du kan gå på efterløn
  • du har ret til efterløn, den dag du når din efterlønsalder
  • du er medlem af en a-kasse
  • du betaler til efterlønsordningen
  • du har opbrugt dagpengeretten

Hvis du har haft løntimer, som kan forlænge din dagpengeret, skal du bruge din samlede dagpengeret, inden du kan overgå til seniorjob. Vær opmærksom på, at løntimer, der ligger før 2. januar 2017, kan indgå i opgørelsen.

Hvornår kan jeg tidligt gå i seniorjob?
Fødselsdato Alder for seniorjob
1. januar – 30. juni 1954 55 ½ år
1. juli – 31. dec. 1954 56 år
1. januar – 30. juni 1955 56 ½
1. juli – 31. dec. 1955 57 år
1. Januar – 30. juni 1956 57 ½
1. juli 1956 – 31. dec. 1958 58 år
1. januar – 30. juni 1959 58 ½
1. juli 1959 – 31. dec. 1962 59 år
1. januar 1963 eller senere 59 år

 

Seniorjob-ordningen sikrer, at du kan få et seniorjob, hvis du bliver ledig og mister din dagpengeret de sidste år inden din efterlønsalder. Det betyder, at kommunen har pligt til at give dig et seniorjob på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Får du ikke et seniorjob, skal kommunen give dig en ydelse, der svarer til dine dagpenge.

Krav til et seniorjob

Det er en betingelse, at du i ansættelsesperioden fortsætter med at være medlem af a-kassen og fortsat indbetaler dit efterlønsbidrag.Du står stadigvæk til rådighed for job uden for seniorordningen, mens du har et seniorjob.

Du skal selv søge et seniorjob

Du kan tidligst søge om et seniorjob 3 måneder før, din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Samtidig skal din bopælskommune have modtaget din ansøgning senest 2 måneder efter den dag, hvor din ret til arbejdsmarkedsydelse udløber. Overholdes ansøgningsfristen ikke, så mister du retten til et seniorjob. Din bopælskommune har pligt til at ansætte dig senest 2 måneder efter den dag, hvor du har anmodet om et seniorjob. Ansættelsen kan tidligst ske ved udløbet af din dagpengeret / ret til arbejdsmarkedsydelse.

Hvis du søger om seniorjob i din bopælskommune, skal kommunen kontakte a-kassen, som be- eller afkræfter, at du opfylder betingelserne for ansættelsen. Hvis du bliver ansat i et seniorjob, giver din kommune a-kassen besked.

Løn- og arbejdsvilkår

Fuldtidsforsikrede skal tilbydes fuldtidsjob, og deltidsforsikrede skal tilbydes deltidsjob. Løn- og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige eller sædvanligt gældende for tilsvarende arbejde. Kommunen bestemmer seniorjobbets indhold under hensyn til dine kvalifikationer og interesser og i samarbejde med dig og en af de ansatte i kommunen.

Ansættelse i seniorjob skal medføre en udvidelse i antallet af ansatte i den pågældende kommunale virksomhed. Arbejdsgiveren og de ansatte skal i fællesskab sikre, at denne betingelse bliver overholdt. Hvis jobfunktionen på et tidspunkt nedlægges, skal kommunen tilbyde dig et nyt seniorjob.

Ophør i seniorjob

Ansættelse i seniorjob skal ophøre:

  • når du når efterlønsalderen;
  • hvis du afslår et rimeligt tilbud om ordinært arbejde formidlet af jobcenteret;
  • hvis du mister retten til efterløn f.eks. ved udmeldelse af a-kassen eller mangelende betaling af efterlønsbidraget.
Få mere vejledning

Du kan få mere vejledning om seniorjobordningen i a-kassens dagpenge- og efterlønsteam eller på jobcenteret i din bopælskommune.