Når dagpengene ophører


Dagpengeretten udløber som udgangspunkt efter to år. Men har du haft arbejde ind imellem – kan du gøre brug af fleksibel genoptjening.


Opdateret d. 04. juni 2019
  • Hvis du opbruger sin toårige dagpengeret efter 2. januar 2017, kan du gøre brug af fleksibel genoptjening, afhængigt af hvor mange løntimer du har haft undervejs. I bedste fald kan fleksibel genoptjening forlænge din dagpengeret med et år. Læs Hvor længe har jeg ret til dagpenge?.
  • Er du tæt på at kunne gå på efterløn, er der desuden mulighed for at komme i seniorjob. Du skal have opbrugt dine muligheder for dagpengeforlængelse, før du kan komme i seniorjob. Læs om Seniorjob her.
  • Hvis dagpengeretten er opbrugt, er man som ledig henvist til andre former for forsørgelse. I yderste konsekvens kontanthjælp – eller ingenting, afhængigt af ens personlige forhold og/eller ægtefælles eller samlevers forhold. Læs om kontanthjælp for ledige over 30 år på borger.dk.
  • Er du tæt på at nå din folkepensionsalder, skal du huske at søge om folkepension senest ved udgangen af den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Hvis du søger senere, kan du kun i visse tilfælde få udbetalt folkepension og ældrecheck med tilbagevirkende kraft. Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, du kan søge om som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, bl.a. personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg. På borger.dk kan du både søge og læse mere om reglerne. Du kan også få vejledning hos Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61 eller hos din kommune.
  • Særligt seniormedlemskab. Tidligere blev man automatisk meldt ud af a-kassen, når man nåede folkepensionsalderen. Dagpengereformen indfører et seniormedlemsskab af a-kassen – dog uden ret til dagpenge – men med mulighed for at få hjælp til jobsøgning, deltage i åbne tilbud mm. I BUPL-A er seniormedlemsskab gratis. Kontakt medlemsafdelingen for at få et seniormedlemsskab.