Ydelser og satser


Maksimale ydelsessatser pr. 1. juli 2017


Opdateret d. 07. januar 2018

 

Dagpenge:
Max kr. pr. måned
 Fuldtidsforsikrede  18.403 kr.
 Deltidsforsikrede  12.269 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – med forsørgerpligt  15.090 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – med forsørgerpligt  10.061 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – uden forsørgerpligt  13.158 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – uden forsørgerpligt    8.772 kr.
Dagpenge under aktivering:
 Fuldtidsforsikrede Svarer til hidtidig dagpengesats
 Individuel sats
 Deltidsforsikrede Svarer til hidtidig dagpengesats
 Individuel sats
 Unge u/25 år med gennemført uddannelse efter 6 mdr. ledighed:
 Fuldtidsforsikret (82%) med forsøgerpligt                 15.090 kr.
 Deltidsforsikret (82%) med forsørgerpligt                  10.061 kr.
 Fuldtidsforsikret (50%) uden forsørgerpligt               13.158 kr
 Deltidsforsikret (50%) uden forsørgerpligt                  8.772 kr.
Fleksibel efterlønsordning:
 Fuldtidsforsikrede 91%  16.747 kr.
 Deltidsforsikrede 91%  11.165 kr.
 Fuldtidsforsikrede 100%  18.403 kr.
 Deltidsforsikrede 100%  12.269 kr.
 Dagpenge, selvstændige max. sats:  18.403 kr.
 Mindstesats for selvstændige erhvervsdrivende  15.090 kr.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage):
 Hel godtgørelse      849 kr.
 Halv godtgørelse      425 kr.
For medlemmer der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion  13.244 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion   8.830 kr.
Omregningssats     230,08 kr.