Ydelser og satser


Maksimale ydelsessatser pr. 1. januar 2021


Opdateret d. 04. januar 2021

 

Dagpenge:
Max kr. pr. måned
 Fuldtidsforsikrede  19.322 kr.
 Deltidsforsikrede  12.881 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – med forsørgerpligt  15.844 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – med forsørgerpligt  10.562 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – uden forsørgerpligt  13.815 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – uden forsørgerpligt    9.210 kr.
Fleksibel efterlønsordning – FØR evt. modregning pga. pension:
Fuldtidsforsikrede 91% 17.583 kr.
Deltidsforsikrede 91% 11.722 kr.
 Fuldtidsforsikrede 100% 19.322 kr.
Deltidsforsikrede 100% 12.881 kr.
Beregn din personlige efterløn i Efterlønsberegneren
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage):
Hel godtgørelse  892 kr.
Halv godtgørelse  446 kr.
  For medlemmer der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion 13.912 kr
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion 9.274 kr.
Selvstændig bibeskæftigelse i efterlønperioden under 400 timers ordningen – dækningsbidrag 1 83.887 kr.
Lempet fradrag i efterlønsperioden 40.676 kr.
Omregningssats pr. time 251,99 kr.