Ydelser og satser


Maksimale ydelsessatser pr. 1. januar 2018


Opdateret d. 20. august 2018

 

Dagpenge:
Max kr. pr. måned
 Fuldtidsforsikrede  18.633 kr.
 Deltidsforsikrede  12.422 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – med forsørgerpligt  15.279 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – med forsørgerpligt  10.186 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – uden forsørgerpligt  13.323 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – uden forsørgerpligt    8.882 kr.
Dagpenge under aktivering:
 Fuldtidsforsikrede Svarer til hidtidig dagpengesats
 Individuel sats
 Deltidsforsikrede Svarer til hidtidig dagpengesats
 Individuel sats
 Unge u/25 år med gennemført uddannelse efter 6 mdr. ledighed:
 Fuldtidsforsikret (82%) med forsøgerpligt                 15.279 kr.
 Deltidsforsikret (82%) med forsørgerpligt                  10.186 kr.
 Fuldtidsforsikret (50%) uden forsørgerpligt               13.323 kr
 Deltidsforsikret (50%) uden forsørgerpligt                  8.882 kr.
Fleksibel efterlønsordning:
 Fuldtidsforsikrede 91%  16.956 kr.
 Deltidsforsikrede 91%  11.304 kr.
 Fuldtidsforsikrede 100%  18.633 kr.
 Deltidsforsikrede 100%  12.422 kr.
 Dagpenge, selvstændige max. sats:  18.633 kr.
 Mindstesats for selvstændige erhvervsdrivende  15.279 kr.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage):
 Hel godtgørelse      860 kr.
 Halv godtgørelse      430 kr.
For medlemmer der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion  13.416 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion   8.944 kr.
Omregningssats     235,60 kr.