Ydelser og satser


Maksimale ydelsessatser pr. 1. januar 2020


Opdateret d. 20. december 2019

 

Dagpenge:
Max kr. pr. måned
 Fuldtidsforsikrede  19.083 kr.
 Deltidsforsikrede  12.722 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – med forsørgerpligt  15.648 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – med forsørgerpligt  10.432 kr.
 Dimittendsats, fuldtidsforsikrede – uden forsørgerpligt  13.644 kr.
 Dimittendsats, deltidsforsikrede – uden forsørgerpligt    9.096 kr.
Dagpenge under aktivering:
 Fuldtidsforsikrede Svarer til hidtidig dagpengesats
 Individuel sats
 Deltidsforsikrede Svarer til hidtidig dagpengesats
 Individuel sats
 Unge u/25 år med gennemført uddannelse efter 6 mdr. ledighed:
 Fuldtidsforsikret (82%) med forsørgerpligt                 15.648 kr.
 Deltidsforsikret (82%) med forsørgerpligt                  10.432 kr.
 Fuldtidsforsikret (50%) uden forsørgerpligt               13.644 kr
 Deltidsforsikret (50%) uden forsørgerpligt                  9.096 kr.
Fleksibel efterlønsordning – FØR evt. modregning pga. pension:
 Fuldtidsforsikrede 91%  17.366 kr.
 Deltidsforsikrede 91%  11.577 kr.
 Fuldtidsforsikrede 100%  19.083 kr.
 Deltidsforsikrede 100%  12.722 kr.
Beregn din personlige efterløn i Efterlønsberegneren
 Dagpenge, selvstændige max. sats:  19.083 kr.
 Mindstesats for selvstændige erhvervsdrivende  15.648 kr.
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage):
 Hel godtgørelse      881 kr.
 Halv godtgørelse      440,50 kr.
For medlemmer der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion  13.740 kr.
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede – 1 præmieportion   9.160 kr.

 

Læs mere i STAR’s Vejledning om satser m.v.