Forstå din udbetalingsmeddelelse


Din udbetalingsmeddelelse er en slags lønseddel fra a-kassen, der fortæller, hvad du får udbetalt, og hvilke informationer beregningen bygger på.


Opdateret d. 04. juni 2019

Den korte version er, at du får dagpenge / efterløn for op 160,33 / 130 timer pr. måned – minus evt. fradrag, fx for arbejdstimer, sygdom mm.

Både dagpenge og efterløn udbetales som en månedsydelse ud fra din beregnede faste timesats pr. måned. Ydelsen er den samme, uanset om måneden er kort eller lang, har mange eller få helligdage og hverdage.

Fuldtidsforsikrede får dagpenge / efterløn for op til 160,33 timer pr. måned, mens deltidsforsikrede får dagpenge / efterløn for op til 130 timer pr. måned.

Som ledig dagpengemodtager får du med andre ord ikke dagpenge for de dage, du har været ledig, men for de timer du mangler for at nå op på hhv. 160,33 og 130 timer i udbetalingsmåneden –  fraregnet arbejdstimer, sygdom, ferie, G-dage mm. – og fraregnet de timer i måneden, hvor du evt. ikke var tilmeldt som ledig i jobcenteret. Tilsvarende for efterløn, hvor der også kan være fradrag fx for pensionsudbetaling.

Udbetalingsmeddelelse for dagpengeydelse har følgende poster:

 • Timer pr. måned  > Enten 160,33 eller 130 – fuldtid / deltid
 • Timefradrag  > …hvis der er timer der skal trækkes fra
 • Arbejde > Antal timer du har arbejdet i måneden
 • G-dage > Evt. G-dage
 • Ferie > Evt. ferie
 • Sygdom > Evt. sygdom
 • Timer til udbetaling > Timer pr. måned minus timefradrag
 • Sats pr. time kr. > Din personlige dagpengesats – max er 114,78 kr pr. time
 • Brutto > Dine timer gange din sats pr. time
  Fradrag
 • ATP > ATP
 • Skat > Skat
 • Dagpenge efter skat > Dagpenge for den pågældende måned
 • I alt > Til udbetaling efter evt. gæld og/eller efterregulering
 • Til disposition > Den dato hvor pengene er på din konto

Udbetalingsmeddelelsen for efterlønsydelse ser ud på samme måde, dog uden ATP – til gengæld kan der være et såkaldt “Krone for krone”-fradrag, der er en modregning, typisk for løbende udbetalt pension.

Læs om hvordan vi håndterer a contoudbetalingerne i “Fakta om a contoudbetaling”, som du finder under Pjecer og faktablade.