Sygdom og barsel


Hvis du er ledig og bliver syg, skal du straks sygemelde dig på jobnet.dk. Hvis du er ledig, gravid og skal på barsel, skal du kontakte a-kassen præcis fire uger før forventet fødsel – se nedenfor. Hvis du er i løntilskud, skal du kun anmelde sygdom til din arbejdsgiver.


Opdateret d. 17. februar 2020

Er du syg i længere tid, på barsel eller på børnepasningsorlov uden anden indtægt, kan du få nedsat dit fagforeningskontingent til det halve.

 

Hvis du bliver syg, står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og så skal jobcenteret have besked med det samme på Jobnet.dk. Gå ind på jobnet.dk under ’Min side’ og sygemeld dig. Bemærk, at ved sygemelding afmeldes du automatisk som arbejdssøgende i jobcenteret.

Hvis du anmelder sygefraværet senere end første sygefraværsdag, kan det få betydning for din ret til dagpenge under sygdom/ sygedagpenge.

Hvis du har et møde med a-kassen på en sygedag, skal du melde afbud hurtigst muligt. Ellers behøver du ikke give a-kassen besked – det får vi automatisk fra jobcenteret. Når du er frisk igen, skal du raskmelde dig på Jobnet.dk. Det kan du ikke gøre per telefon.


Er du syg i mere end 14 dage, underretter vi - efter de 14 dage - kommunen om, at du skal have udbetalt sygedagpenge. Hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge, er det din bopælskommune, der udbetaler sygedagpenge til dig.

De første 14 dage du er syg, kan du få dagpenge i a-kassen, hvis du er fuldt ledig. Efter 14 dage – eller hvis du er på supplerende dagpenge – skal du have sygedagpenge af din bopælskommune fra første sygedag.

Når det er din kommune, som skal udbetale sygedagpenge til dig, modtager du et delvist udfyldt sygedagpengeskema (blanket DP200b), som du skal udfylde og sende til sygedagpengekontoret i din kommune. Kommunen skal have skemaet fra dig senest en uge efter din første sygedag. Det er meget vigtigt, at du overholder fristen, ellers kan det få konsekvenser for udbetalingen af sygedagpenge.

Hvis du ikke modtager det nævnte sygedagpengeskema, skal du på ny anmode din kommune om sygedagpenge. Det skal ske senest 3 uger efter 1. sygedag. Hvis du ikke overholder fristen, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.

Selv om du ikke får dagpenge under sygdom, tæller de første seks ugers sygdom med som forbrug i din samlede dagpengeperiode. Hvis du får sygedagpenge i mere end 6 uger, vil din dagpengeret blive forlænget med perioden ud over de 6 uger. Hvis du fx er syg i 10 uger, vil din dagpengeret blive forlænget med 4 uger.

Læs mere og se video om sygedagpenge på borger.dk

 


Du kan raskmelde dig, når du er så rask, at du igen kan arbejde / være aktivt jobsøgende i 37 timer om ugen, hvis du er heltidsforsikret, og op til 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret. Er du ikke rask nok til det, er du ikke rask nok til, at du kan få dagpenge.

Du skal raskmelde dig digitalt på jobnet.dk, hvis du afmeldt i jobcenteret på grund af sygdom. Du kan ikke raskmelde dig telefonisk eller personligt i jobcenteret. Først når du har raskmeldt dig digitalt på jobnet.dk, bliver du automatisk gentilmeldt som ledig og dermed dagpengeberettiget.


Som nyuddannet har du ret til sygedagpenge fra den dag, hvor din uddannelse er afsluttet. Retten til sygedagpenge er betinget af, at du har gennemgået en anerkendt erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed.

Som nyuddannet har du derfor ret til sygedagpenge, selvom du først er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge 1 måned efter afslutning af din uddannelse.


Fire uger før forventet fødsel skal du ringe a-kassen. Det er vigtigt, du ringer PÅ DAGEN. Hvis det er en lørdag eller søndag, skal du ringe den efterfølgende mandag. Hvis du går på barsel, kan du ikke længere få arbejdsløshedsdagpenge. Men hvis du er ledig, og du har ret til arbejdsløshedsdagpenge, vil du umiddelbart også have ret til barselsdagpenge, når du går på barsel. Du har ret til barselsdagpenge fra fire uger før forventet fødsel.

I nogle tilfælde vil du kunne modtage barselsdagpenge, før du har dagpengeret i a-kassen – hvis du fx er nyuddannet. Men det afhænger af fødselstidspunkt.

Barselsdagpengene administreres og udbetales IKKE af a-kassen, men af Udbetaling Danmark, som også forvalter reglerne på området. Læs mere om barselsdagpenge til ledige på Udbetaling Danmarks hjemmeside.

Før Udbetaling Danmark kan behandle din ansøgning om barselsdagpenge, skal de have en række oplysninger fra a-kassen. Derfor er det vigtigt, at du giver a-kassen besked fire uger før forventet fødselstidspunkt.

Du kan læse mere om barselsorlov i BUPL’s pjece “Når pædagoger får børn”.


Læs mere om sygdom i BUPL's pjece "Sygemeldt - hvad så". Her finder du blandt andet info om afsked på grund af sygdom, mulighed for personlig assistance, revalidering, fleksjob mm.