Selvstændig virksomhed


I særlige tilfælde kan du få dagpenge som ledig og samtidig drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Men først skal a-kassen afgøre, om der er tale om, at du driver selvstændig virksomhed. Derefter afgøres det, om virksomheden drives som bibeskæftigelse.


Opdateret d. 20. august 2018
  • Hvis du arbejder for egen regning og risiko med det formål at opnå et personlig økonomisk udbytte, vil du altid blive betragtet som selvstændig efter Arbejdsløshedsloven.
  • Som regel er ansatte ægtefæller også selvstændige, uanset om de er medejere eller ej.
  • Kontakt dit a-kassens dagpenge- og efterlønsteam, hvis du bliver ledig og er selvstændig. Vi kan hjælpe dig med en konkret vurdering af din situation.

 

 

Du driver selvstændig virksomhed, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Når a-kassen skal vurdere, om du driver selvstændig virksomhed, vil den bl.a. lægge vægt på, om

  • du har ansat arbejdskraft,
  • virksomheden er momsregistreret,
  • du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende,
  • virksomheden er et interessentskab (I/S).

Du driver også selvstændig virksomhed, hvis du arbejder i et firma, hvor du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse.


Når du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du blive anset for at drive selv­stændig virksomhed, hvis...

  • der er under 20 ansatte i virksomheden,
  • du er ansat i en overordnet stilling, eller
  • du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår.

Det gælder f.eks. hvis virksomheden, som din ægtefælle ejer og driver, har under 20 ansatte. Uanset hvilke opgaver du udfører for virksomheden. vis du f.eks. ordner virksomhedens regnskaber, gør rent på kontoret, passer telefonerne, passer evt. dyrehold ved landbrug mv., så er du selvstændig.

Samlevere er ikke omfattet af samme regler.

 

 


Hvis du anmoder om dagpenge og du samtidigt driver selvstændig virksomhed efter reglerne i Arbejdsløshedsloven, skal a-kassen vurdere, om du driver virksomhed som bibeskæftigelse, og om der kan udbetales dagpenge.

Det er en betingelse, at din selvstændige bibeskæftigelse altid kan udføres udenfor normal arbejdstid. Du skal søge, og du skal kunne overtage 37 timers arbejde, hvis du er fuldtidsforsikret (30 timer, hvis du er deltidsforsikret), samtidig med du driver din selvstændige virksomhed.

Hvis du opfylder kravene, kan du få dagpenge i 78 uger, samtidigt med at du driver selvstændige virksomhed.

Man kan få ret til en ny periode på 78 ugers dagpenge, når man inden for 18 måneder har haft 962 løntimer (629 løntimer hvis du er deltidsforsikret). Timerne ved drift af selvstændig virksomhed tæller ikke med til opfyldelse af kravet, da timerne ikke tæller som løntimer.