Se ledighed på Danmarkskort


Se den nyeste opgørelse af pædagogernes ledighed på kortet nedenfor – og sammenlign med ledigheden samme måned året før.


Opdateret d. 10. januar 2020
  • I november 2019 var der 1732 ledige medlemmer af BUPL-A i hele landet, omregnet til fuldtidsledige.
  • Det svarer til en ledighedsprocent på 2,9 procent.
  • Det er 0,2 procentpoint flere ledige end i november 2018.

November-ledighed fordelt på alder:

  • 16-24 år: 2,2 pct.
  • 25-29 år: 4,6 pct.
  • 30-39 år: 3,4 pct.
  • 40-49 år: 1,9 pct.
  • 50-59 år: 2,3 pct.
  • 60 år og derover: 3,6 pct.

Den laveste pædagogledighed i nyere tid var i 2008, hvor ledigheden nåede ned på 1,3 procent.

Indenfor det seneste år er den sæsonkorrigerede ledighed for pædagoger steget en smule – fra 3 pct. i oktober 2018 til 3,2 pct. i oktober 2019. Dette er relativt lavt i forhold til den generelle ledighed for alle faggrupper, der lå på 3,8 pct. i oktober 2019 (sæsonkorrigeret).

Den gennemsnitlige sæsonkorrigerede ledighed for pædagoger har over de seneste 10 år været 3,7 pct.

Nye tal for den sæsonkorrigerede ledighed kan forventes i marts.

Ledighed i BUPL-A, november 2019

Kør musen hen over kortet for at se ledigheden i hver enkelt kommune – både antal ledige (omregnet til fuldtidsledige) og i procent (også omregnet til fuldtidsledige). Se desuden ledighedsprocenten fordelt på alder.


Kilde: Danmarks Statistik

Se hele danmarkskortet i nyt vindue

Tallene kommer fra Danmarks Statistik, som hver måned offentliggør ledighedstal ca. en måned efter udløb af den pågældende måned. Fx kommer ledighedstal for januar omkring 1. marts. Umiddelbart efter vil de nye ledighedstal være tilgængelige her på siden. I sommerferien udgiver Danmarks Statistik typisk tallene med yderligere en måneds forsinkelse.

Find selv flere ledighedstal hos Danmarks Statistik:

Ledighedsprocenter omregnet til fuldtidsledige.

Antal ledige omregnet til fuldtidsledige.