Se ledighed på Danmarkskort


Se den nyeste opgørelse af pædagogernes ledighed på kortet nedenfor – og sammenlign med ledigheden samme måned året før.


Opdateret d. 04. september 2019
  • I juli 2019 var der 2357 ledige medlemmer af BUPL-A i hele landet, omregnet til fuldtidsledige.
  • Det svarer til en ledighedsprocent på 3,9 procent.
  • Det er 0,3 procentpoint flere ledige end i juli 2018.

Juli-ledighed fordelt på alder:

  • 16-24 år: 7,8 pct.
  • 25-29 år: 8,7 pct.
  • 30-39 år: 4,5 pct.
  • 40-49 år: 2,1 pct.
  • 50-59 år: 2,3 pct.
  • 60 år og derover: 2,9 pct.

Den sæsonkorrigerede ledighed i juli 2019 var 3,2 pct., hvor den i juli 2018 var 3,1 pct. Der er altså tale om en lille stigning.

Den laveste pædagogledighed i nyere tid var i 2008, hvor ledigheden nåede ned på 1,3 procent

 

Klik på kortet for at se ledigheden i hver enkelt kommune – både antal ledige (omregnet til fuldtidsledige) og i procent (også omregnet til fuldtidsledige). Se desuden ledighedsprocenten fordelt på alder.


Kilde: Danmarks Statistik

Se hele danmarkskortet i nyt vindue

Tallene kommer fra Danmarks Statistik, som hver måned offentliggør ledighedstal ca. en måned efter udløb af den pågældende måned. Fx kommer ledighedstal for januar omkring 1. marts. Umiddelbart efter vil de nye ledighedstal være tilgængelige her på siden. I sommerferien udgiver Danmarks Statistik typisk tallene med yderligere en måneds forsinkelse.

Find selv flere ledighedstal hos Danmarks Statistik:

Ledighedsprocenter omregnet til fuldtidsledige.

Antal ledige omregnet til fuldtidsledige.