Se ledighed på Danmarkskort


Se den nyeste opgørelse af pædagogernes ledighed på kortet nedenfor – og sammenlign med ledigheden samme måned året før.


Opdateret d. 10. januar 2019
  • I november 2018 var der 1581 ledige medlemmer af BUPL-A i hele landet.
  • Det svarer til en ledighedsprocent på 2,7 procent.
  • Det er 0,5 procentpoint færre ledige end i november året før.
  • Og det er den laveste pædagogledighed siden juli 2010.
  • Den laveste pædagogledighed i nyere tid var i 2008, hvor ledigheden nåede ned på 1,3 procent.

Pædagogernes ledighed er lavest to gange om året – umiddelbart før de nye dimittender bliver færdige i januar og i juni – og tilsvarende højest umiddelbart efter dimittenderne har afsluttet deres uddannelse. Derfor er der udsigt til, at pædagogernes ledighed når ned på ca. 2,5 procent i december 2018, og derefter topper på ca. 3,0 procent i februar 2019.

Klik på kortet for at se ledigheden i hver enkelt kommune – både antal ledige (omregnet til fuldtidsledige) og i procent (også omregnet til fuldtidsledige). Se desuden ledighedsprocenten for de unge og for seniorerne.


Kilde: Danmarks Statistik

Se hele danmarkskortet i nyt vindue

Tallene kommer fra Danmarks Statistik, som hver måned offentliggør ledighedstal ca. en måned efter udløb af den pågældende måned (undtagelsen er sommerferien, hvor der kan være yderligere en måneds forsinkelse).

Fx kommer ledighedstal for januar omkring 1. marts.

Umiddelbart efter vil de nye ledighedstal være tilgængelige her på siden.