Se ledighed på Danmarkskort


Se den nyeste opgørelse af pædagogernes ledighed på kortet nedenfor – og sammenlign med ledigheden samme måned året før.


Opdateret d. 12. april 2019
  • I februar 2019 var der 1926 ledige medlemmer af BUP-A i hele landet.
  • Det svarer til en ledighedsprocent på 3,2 procent.
  • Det er 0,4 procentpoint færre ledige ind i februar året før.
  • Den laveste pædagogledighed i nyere tid var i 2008, hvor ledigheden nåede ned på 1,3 procent.

Klik på kortet for at se ledigheden i hver enkelt kommune – både antal ledige (omregnet til fuldtidsledige) og i procent (også omregnet til fuldtidsledige). Se desuden ledighedsprocenten for de unge og for seniorerne.


Kilde: Danmarks Statistik

Se hele danmarkskortet i nyt vindue

Tallene kommer fra Danmarks Statistik, som hver måned offentliggør ledighedstal ca. en måned efter udløb af den pågældende måned (undtagelsen er sommerferien, hvor der kan være yderligere en måneds forsinkelse).

Fx kom ledighedstal for januar omkring 1. marts.

Umiddelbart efter vil de nye ledighedstal være tilgængelige her på siden.