Log ind

Sådan får jeg mine dagpenge


A-kassen udbetaler dine dagpenge til din NemKonto én gang om måneden – sidste bankdag i måneden – på baggrund af de oplysninger, du har givet os på dit dagpengekort i Den Digitale A-kasse.


1

Du får dagpenge for de timer du mangler

Du får dagpenge for de timer, som du mangler for at komme op på en fuld dagpengemåned, som altid er på 160,33 timer / 130 timer (afhængigt af om du er fuldtids- eller deltidsforsikret) – dvs. fratrukket de timer, hvor du har haft arbejde, været syg, holdt ferie eller af andre grunde ikke har været tilmeldt som ledig og stået til rådighed.

Du kan dog ikke få udbetalt dagpengene, hvis de udgør mindre end 14,8 / 12 timers dagpenge.

De arbejdstimer, du har haft i månedens løb, bliver altså modregnet i dine dagpenge, men så får du suppleret op med dagpenge til en hel måned. Derfor hedder det supplerende dagpenge. Hvis dine arbejdstimer stammer fra andet og mere end løse timer og tilkaldevagter, er det vigtigt, at du kender de særlige regler, der gælder for supplerende dagpenge.

2

Log ind i Den Digitale A-kasse

Du skal udfyldte og sende dit dagpengekort i Den Digitale A-kassen ca. 5 hverdage før den første i måneden. Se det nøjagtige tidspunkt i udbetalingskalenderen.

Er du lige blevet ledig, skal vi behandle din ledighedserklæring, før der ligger et dagpengekort til dig. Når din ledighedserklæring er behandlet, får du blev fra os i Min post på Min Side.

3

Udfyld dit dagpengekort

På dagpengekortet skal du oplyse, om du har haft arbejdstimer, ferie, sygdom, andre former for indtægter mm. i den indeværende måned.

  • På første side får du tre simple spørgsmål, der skal afklare, om du overhovedet har noget, der skal skrives på dagpengekortet. Kan du svare nej til alle spørgsmål, kommer du forbi selve dagpengekortet og direkte frem til godkendelsen, hvor du på tro og love bekræfter, at dine afgivne oplysninger er rigtige.
  • Hvis du HAR haft arbejdstimer, ferie, sygdom, andre former for indtægter mm. i den indeværende måned og derfor ikke kan svare nej til alle tre spørgsmål, kommer du videre til selve dagpengekortet, som du skal udfylde. Du kan udfylde én dag ad gangen, en uge ad gangen – eller alle slags ugedage (fx alle tirsdage). Følg vejledningen. De dage, der mangler frem til og med den sidste i måneden, skal du skønne, så godt du kan.

Udfyld kortet – gennemse se oplysninger du har afgivet – og tryk gem.

  • Allersidste frist for at udfylde kortet er den 10. i den efterfølgende måned.

4

Dine dagpenge udbetales med forbehold

Sidste bankdag i måneden udbetaler vi dagpengene som et acontobeløb med forbehold – på baggrund af oplysningerne på dit dagpengekort. Hvis dine oplysninger på dagpengekortet ikke matcher oplysningerne i det såkaldte Indkomstregister, foretager vi en efterregulering, efter du er blevet hørt.

Vi sender en udbetalingsmeddelelse – en dagpengelønseddel – til din Min Post, når pengene er på vej. Her kan du se, hvordan dine dagpenge er beregnet.

Læs mere om, hvordan a conto-udbetalingen fungerer i “Faktablad om a contoudbetaling”, som du finder under Pjecer og blanketter.

5

Var der ændringer sidst på måneden?

Eftersom du udfylder dit dagpengekort nogle få dage før månedens udløb, kan der være oplysninger, du skal rette på dit dagpengekort – fx hvis du alligevel fik arbejde en eller flere af de sidste dage i måneden.

Hvis OG KUN HVIS du har ændringer til ydelseskortet, efter du har sendt det – fx fordi du alligevel havde arbejde de sidste dage – bedes du rette ydelseskortet ved at trykke “Genåben ydelseskort” – lave dine rettelser og trykke Gem & Send.

Når du retter dit dagpengekort, går det til manuel behandling hos en sagsbehandler i dagpenge- og efterlønsteamet. Derfor vil vi bede dig om kun at genfremsende dit dagpengekort, hvis du faktisk HAR ændringer til det dagpengekort, du allerede har sendt. Tjek evt. det ydelseskort, du allerede HAR sendt først – på Min Side under Mine indsendte blanketter.

På forhånd tak 🙂