Pligt til rådighed og jobsøgning


Bliv klogere på jobsøgning, joblog, CV, lovpligtige samtaler og tilmelding som ledig på jobnet.


Opdateret d. 11. august 2020

Som ledig dagpengemodtager har du pligt til at søge arbejde og til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er regering og Folketing, der har lavet reglerne. Vi vil hjælpe dig med at navigere i reglerne, så du kan bruge dine kræfter på at komme hurtigt i job.

 

For at få dagpenge skal du første ledige dag tilmelde dig som ’ledig dagpengemodtager’ i jobcentret i din kommune eller på jobcentrenes hjemmeside. Vi anbefaler dig at printe en skriftlig kvittering for tilmelding, eller gemme kvittering på e-mail.

Når du er tilmeldt, vil du modtage en kode, så du får adgang til ’Min side’ på www.jobnet.dk.

Gå til jobcenterets hjemmeside, jobnet.dk.

 


Når du er tilmeldt som ledig på jobnet, skal du oprette dit CV på 'Min side' jobnet.dk

Dit CV skal være tilgængeligt for søgning, så arbejdsgivere kan kontakte dig, og dit CV skal være klar senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt som ledig.

Gå til jobnet.dk


Hvis du bliver ledig og søger dagpenge, skal du opfylde det såkaldte rådighedskrav. Det betyder, at du skal være aktivt arbejdssøgende og løbende søge de opslåede job, som du kan varetage. Mindst to job om ugen.

Du skal søge kontinuerligt, relevant og seriøst – såvel inden for som uden for eget fagligt område. Det er også et krav, at der skal søges arbejde inden for et geografisk område, som kan nås med offentlig transport med op til 3-4 timers samlet daglig transporttid.

Du skal registrere mindst to jobsøgningsaktiviteter i din joblog én gang om ugen. Derudover skal du mindst én gang om måneden uploade (tilføje) to konkrete jobansøgninger i din joblog.

I nogle områder er der mange ledige pædagogstillinger, og i andre områder meget få. Er der få ledige pædagogstillinger i dit geografiske område, vil kravet til jobsøgning uden for pædagogområdet være væsentligt større.


Både jobcenter og a-kassen kan fra første ledige dag henvise til rimeligt arbejde, som du kan bestride, selv om det måske er uden for dit normale arbejdsområde. Et deltidsjob eller en løs ansættelse som tilkaldevikar er bedre end slet ikke noget job. Det kan være første skridt mod et fuldtidsjob, og måske kan det styrke dine kontakter og dit netværk.

Læs her hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal have supplerende dagpenge.


Registrer din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk mindst en gang om ugen. I jobloggen kan du oprette jobsøgningsaktiviteter - konkret jobsøgning eller andre opgaver, der bringer dig nærmere et job, fx netværksmøder eller uopfordrede besøg mm.

Når du har søgt et konkret job, er det vigtigt, at din jobsøgning er registreret i din joblog, og at du har markeret denne jobsøgningsaktivitet som “søgt”. Så kan du selv, a-kassen og jobcenteret se, at du søger de job du skal.

Find din joblog på jobnet.dk.


Du skal møde til de samtaler, som du bliver indkaldt til i a-kassen og på jobcenteret, og overholde de mange frister, ellers kan det koste dagpenge. Vær opmærksom på, at der er obligatorisk selvbooking til møder med jobcenteret og til opfølgningsmøderne i a-kassen. Hvis du ikke selv booker et møde indenfor fristen i indkaldelsen, bliver du automatisk afmeldt som jobsøgende i jobcenteret, og så får du ikke flere dagpenge, før du er gentilmeldt igen.

Er du forhindret på grund af arbejde, ferie eller egen sygdom, så ring afbud før samtalen.

Vi afholder et velkomstmøde med dig hurtigt, efter du er blevet ledig. Før velkomstmødet skal du uploade eksempler på ansøgninger til din joblog, hvis du ikke allerede har gjort det. Så kan vi sammen med dig finde den bedste udformning på dine ansøgninger. Læs også Før velkomstmødet.

Så længe du modtager dagpenge eller supplerende dagpenge, skal vi afholde en opfølgningssamtale med dig hver 3. måned de første seks måneder af din ledighedsperiode. Herefter vil der kunne holdes samtaler med a-kassen efter behov. Ved 5.-6. måneds ledighed holdes en fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcenteret.

 


Når du bliver ledig, skal du i samarbejde med os have udarbejdet et udkast til Min Plan. Denne plan er grundlaget for dine jobsøgningsaktiviteter og samtaler med a-kassen og jobcenteret i din ledighedsperiode. Planen gælder, så længe du er ledig og bliver revideret ved de løbende samtaler med a-kassen og jobcenteret.

Planen skal indeholde:

  • Hvilke typer job du søger – fx skolepædagog
  • Stillingsbetegnelser på de job du søger – fx inklusionspædagog
  • Fagområde – fx skoleområdet
  • Geografisk område – fx Københavns Kommune

Du kan finde “Min Plan” i BUPL’s Digitale A-kasse. Følg vejledningen når du har logget dig på med NemID eller kodeord.


Du kan søge job på jobnet.dk, på kommunernes egne hjemmesider og på bupl.dk, hvor vi har vores egen jobportal BUPLjob. Her kan du indtaste f.eks. "pædagog Vejle", og du får vist alle aktuelle jobopslag i Vejle samt fra nabobyerne.

BUPL-A formidler også arbejde inden for daginstitutionsområdet – typisk længere vikariater. Det er vores erfaring, at de fleste pædagoger, som bliver ledige, hurtigt kommer i job igen. Du ved bedst selv, hvordan du får et nyt job.

Men vi tilbyder sparring i forbindelse med nye jobområder, ideer til udformning af ansøgninger, CV og andet. Er du interesseret i en individuel samtale, kan du kontakte os og aftale et tidspunkt.

Kontakt BUPL-A’s Jobteam

Find job på vores jobportal BUPLjob 

 


På BUPL-A Podcast finder du vejledning og inspiration til din jobsøgning – i lydpakker til din mobiltelefon. Vi fortæller historier, der kan give indsigt i forhold, der betyder noget for rejsen fra ledighed til dit næste job.

  • Hør fx to erfarne institutionsledere fortælle om deres møde med nyuddannede jobansøgere. Hvad kigger de efter i ansøgningen, og hvad lytter de efter under jobsamtalen med nyuddannede pædagoger.
  • Eller hør historierne fra ledige pædagoger, der næsten havde opgivet håbet, før det omsidder lykkedes at komme i job.

Find BUPL-A Podcast i din foretrukne podcast app. Husk at abonnere – så får du automatisk nye episoder ind på mobilen.

Gå til BUPL-A Podcast her.