Nye regler for selvstændige


1. oktober 2018 fik selvstændige nye og bedre muligheder for at få dagpenge under ledighed.


Opdateret d. 14. december 2020

Ledige kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger. Det gælder hvad enten man er lønmodtager, eller selvstændig, eller i en kombination.

Hvis du er selvstændig eller driver selvstændig bibeskæftigelse, kan få supplerende dagpenge i endnu 30 uger. Det kan du uafhængigt af, hvor mange uger, du har drevet din virksomhed forud for 1. oktober 2018. Du forbruger fortsat af de 30 uger i alle uger, hvor du får dagpenge samtidig driver din virksomhed.

Som noget nyt må du arbejde så mange timer du vil – også indenfor almindelig kontortid. Men du skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Med de nye regler, får du dermed reelt mulighed for iværksætteri. Den indtægt, du optjener i virksomheden, kan desuden tælle med til en ny dagpengeret. Det er dog stadig et krav, at du søger arbejde og er til rådighed for andet arbejde. Hvis du ønsker at arbejde flere timer i din virksomhed end tidligere, skal du derfor give os besked. Du skal samtidig sandsynliggøre, at du fortsat kan overtage arbejde som lønmodtager med et varsel på en dag.


Fremover må du kun lukke en virksomhed en gang i ledighedsperioden 2. gang du lukker en virksomhed i en dagpengeperiode, mister du helt retten til dagpenge.

Lukker du din virksomhed ned (efter 1. oktober 2018) for senere at starte op igen, så mister du din ret til dagpenge, når du opbruger de 30 uger med supplerende dagpenge.


Fra 1. oktober 2018 har det været muligt at genoptjene retten til nye 30 med supplerende dagpenge løbende - ved at have arbejde eller indtægter.

For at genoptjene ret til nye 30 uger, skal du opfylde en af følgende to betingelser.

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 146 arbejdstimer. Arbejdet skal være indberettet til SKAT.
  • Du har inden for et indkomstår haft en samlet indtægt (A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed) på mindst 238.348 kr. (2018). Det er en betingelse, at du ikke har modtaget dagpenge i det pågældende indkomstår.


Bruger du dine 30 uger med supplerende dagpenge op – og har du ikke genoptjent en ny ret – får du i stedet mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge med op til 12 uger. Det forudsætter, at du har haft arbejde i et vist omfang.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger, når du:

  • Har haft en måneds arbejde med mere end 146 løntimer
  • Har haft fire ugers arbejde med mere end 34 løntimer i hver uge
  • Har haft to gange 14-dages arbejde, med mere end 68 løntimer i hver 14-dagsperiode.
  • Du i en hel kalendermåned har drevet selvstændig virksomhed uden du har modtaget dagpenge. Det er en betingelse, at din virksomhed har været CVR-registret i mindst 6 mdr. på det tidspunkt, hvor du bruger retten til supplerende dagpenge op.

Arbejdet, som du kan bruge til at forlænge med, skal være udført inden for de seneste 12 måneder, forud for du bruger dine supplerende dagpenge op. Lønarbejdet skal være indberettet til SKAT.

Du kan højest forlænge din ret til supplerende dagpenge med 3 x 4 uger, svarende til i alt 12 ekstra uger. For at få adgang til at forlænge, skal du bruge din eksisterende ret til supplerende dagpenge op efter 1. oktober 2018.

På jobnet.dk kan du løbende følge med i din dagpengeret. Her finder du også oplysninger om din ret til supplerende dagpenge. Herunder din ret til at forlænge og genoptjene de 30 uger.


Du kan måske ændre din virksomhed til at være formueadministration eller til en fritidsbeskæftigelse. Driver du din virksomhed i begrænset form – under 5 timer om måneden – har du mulighed for at ændre din virksomhed fra aktiv drift til formueadministration. Det vil betyde, at  der ikke længere skal ske fradrag for  arbejdet i dine dagpenge.

Du har også mulighed for at blive omfattet af en helt ny definition, som hedder fritidsbeskæftigelse. Du anses for at have fritidsbeskæftigelse, hvis du hverken er selvstændig i forhold til skattereglerne, er omfattet af reglerne for formueforvaltning eller i øvrigt ikke kan betragtes som lønmodtager. En fritidsbeskæftigelse kan du have i hele din dagpengeperiode, der skal ske fradrag for dit arbejde – men indtægten fra tæller ikke til ny dagpengeret.

Ønsker du at ændre din virksomheds definition skal du kontakte os.


For at ophøre skal du helt afskære dig fra at kunne videreføre virksomheden. Det er altså ikke nok, at du holder en pause med dit arbejde. Hvordan du ophører er ens, uanset om virksomheden er en hoved- eller en bibeskæftigelse. Der er 6 måder, du kan ophøre på: • Lukning/salg af virksomheden • Konkurs/tvangsauktion • Bortforpagtning • Udtræde af virksomheden, som ejes af flere • Udtræde af en ægtefælles virksomhed • Ophøre på tro- og love - Klik på + for at få mere information.