Job i udlandet


Søg job med dagpenge i EØS-lande.


Opdateret d. 20. august 2018

Danske a-kasser kan udbetale arbejdsløshedsdagpenge direkte til ledige medlemmer, som søger arbejde i et andet EØS-land. Ledige kan få udbetalt dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land i op til 3 måneder.

Som hovedbetingelse skal man være ledig og tilmeldt jobcenteret i Danmark i mindst 4 uger inden afrejsen. Man kan få dagpenge til at søge job i et andet EØS-land i op til 3 måneder.

Før man rejser, søger du-kassen på en blanket: “PD U2/attest E 303”.

Hent blanketten til at ansøge om dagpenge i udlandet

For at få dagpenge fra første dag i det andet EØS-land, skal du være tilmeldt “jobcenteret” i det pågældende land inden 7 dage fra den startdato, man har angivet på “PD U2” som afrejsedato. Det er vigtigt at gemme dokumentation for tilmeldingen til jobcenteret i det andet EØS-land og sende denne dokumentation tilbage til a-kassen, da a-kassen først udbetaler dagpenge, når dokumentationen er modtaget.

Der kan søges dispensation for 4-ugers kravet, blandt andet hvis man:

  • ledsager sin ægtefælle eller samlever, som har overtaget varigt arbejde (mere end 5 uger) eller er påbegyndt en længerevarende uddannelse (mindst 18 måneder) i et andet EØS-land
  • skal til en ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Man kan rejse 5 kalenderdage før samtalen.

Hvis man får arbejde i udlandet, skal man give besked om det til a-kassen, og retten til dagpenge ophører fra første arbejdsdag.

Hvis man ikke finder arbejde, skal man vende hjem og tilmelde sig som ledig på jobcenteret i Danmark, inden 3 måneders-perioden udløber. Hvis man bliver i udlandet, efter de 3 måneder er udløbet, mister man retten til dagpenge, når man vender hjem til Danmark. Man kan få dagpengeretten igen efter 8 ugers arbejde (296 løntimer) inden for 12 uger/3 måneder. Du kan få flere detaljer om EØS-reglerne i a-kassen.

EØS-aftalen omfatter 27 EU-lande, herunder Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Grækenland, Irland, Storbritannien og Østrig.

De tidligere EØS-regler forbliver i kraft for de lande, som 1. maj 2010 endnu ikke har tiltrådt den nyeste EU-aftale. Det gælder Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.