Log ind

Jeg er ledig og skal holde ferie


Hvis du er ledig og skal holde ferie, skal du melde ferien mindst 14 dage før feriestart på ”Min side” på jobnet.dk.

Du skal være opmærksom på, at myndigheder er begyndt at lave stikprøvekontrol i lufthavne og ved grænseovergange i samarbejde med SKAT, hvor de kontrollerer, om ledige tager på ferie i udlandet på dagpenge uden at have meldt ferie.

 

 

 

 


1

Afklar hvor du har du feriepenge til gode?

Penge til ferien kan komme 4 steder fra.

Og du skal bruge dem i nedenstående rækkefølge – det siger reglerne.

Find derfor ud af om, og hvor du har feriepenge til gode.

  • Ferie med løn
  • Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver (Feriekort)
  • Feriedagpenge fra a-kassen
  • Dagpenge under tvungen ferielukning

2

Ferie med løn

Har du været ansat i en månedslønnet stilling i det foregående ferieår, har du optjent ferie med løn:

Funktionærloven giver dig 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Din overenskomst giver dig typisk fem feriedage oven i.

3

Feriekort fra arbejdsgiver

Fratræder du et vikariat eller fast job, skal du IKKE længere have et feriekort på din restferie, og ledige skal heller ikke længere bruge en underskrift fra a-kassen. Ferien indberettes automatisk til Feriepengeinfo, der er en ny digital service på borger.dk, hvor du blot skal bede om at få dine feriepenge udbetalt. Du har ret til feriegodtgørelse på 12,5% af den ferieberettigede løn.

4

Feriedagpenge fra a-kassen

Du har optjent feriedagpenge fra a-kassen, hvis du har modtaget ydelser fra a-kassen (bortset fra efterløn) eller barselsdagpenge i optjeningsåret, det vil sige det foregående kalenderår. Feriedagpengene kan bruges til at holde ferie, uanset om du er ledig eller i arbejde. Vi sender et brev til din Min Post om optjente feriedagpenge i april måned før ferieårets start.

Du kan søge om at få udbetalt feriedagpengene på BUPL-A’s digitale a-kasse. Her kan du også se, hvor mange dage du har brugt, og hvor mange du har tilbage. Du skal huske at skrive alle dine ferieperioder på ansøgningen, første gang du søger. Vi skal have modtaget din ansøgning om feriedagpenge senest d. 31. maj efter ferieårets afslutning.

Du har dog ikke ret til at få udbetalt feriedagpenge, hvis du er syg eller på anden måde ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

5

Dagpenge under kollektiv ferielukning

Hvis du er ansat på en arbejdsplads med lukkedage, så kan du få enten feriedagpenge eller dagpenge fra a-kassen under de kollektive ferielukninger, hvis du ikke har feriepenge til gode fra en arbejdsgiver.

Dagpenge fra a-kassen kræver, at du melder dig ledig på www.jobnet.dk. Undtagelsen fra denne hovedregel er kollektiv ferielukningen mellem jul og nytår – for disse dage behøver du ikke melde dig ledig hos Jobcenteret for at kunne få dagpenge – men husk at udfylde en ledighedserklæring umiddelbart efter nytår.

Skal du have dagpenge under kollektiv lukning i dagene før jul eller dagene efter nytår, skal du både melde dig ledig på www.jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring i Den Digitale A-kasse.

Under alle omstændigheder skal du først bruge dine optjente feriepenge fra tidligere arbejdsgivere og lønnet praktik.

Har du fx et feriekort med 10 feriedage, og din arbejdsplads har 3 ugers ferielukning, skal du først bruge feriekortet til de første 10 dages ferie (2 uger).

Til den sidste uges ferie kan du søge dagpenge fra a-kassen – men husk tilmelding til Jobcentret som ledig dagpengemodtager.

Man skal opholde sig i Danmark, hvis man får dagpenge fra a-kassen.

Arbejdsgiver skal oplyse om kollektiv ferielukning ved ansættelsens start eller ved ferieårets start. I modsat fald skal der betales løn for dagene, uanset om der er lukket eller ej.

Før a-kassen kan udbetale dagpenge for ferielukning, skal vi bede dig udfylde en ledighedserklæring i Den Digitale A-kasse. Under Årsag skriver du “ferielukning” samt de nøjagtige datoer for lukningen.