Jeg er ledig og skal holde ferie - BUPL

Log ind

Jeg er ledig og skal holde ferie


Hvis du er ledig og skal holde ferie, skal du melde ferien mindst 14 dage før feriestart på ”Min side” på jobnet.dk. Du kan ansøge om feriedagpenge på Den digitale A-kasse under punktet ’feriedagpenge – ny ferielov’.
Den digitale A-kasse under ’ferieregnskab – ny ferielov’ kan du også følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent, og hvor mange dage du har holdt.


1

Afklar hvor du har du feriepenge til gode?

Penge til ferien kan komme 4 steder fra.

Og du skal bruge dem i nedenstående rækkefølge – det siger reglerne.

Find derfor ud af om, og hvor du har feriepenge til gode.

 • Ferie med løn
 • Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver (Feriekort)
 • Feriedagpenge fra a-kassen
 • Dagpenge under tvungen ferielukning

2

Ferie med løn

Har du været ansat i en månedslønnet stilling i det foregående ferieår, har du optjent ferie med løn:

Funktionærloven giver dig 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Din overenskomst giver dig typisk fem feriedage oven i.

3

Feriekort fra arbejdsgiver

Fratræder du et vikariat eller fast job, bliver ferien automatisk indberettet til Feriepengeinfo, på borger.dk. Det er også her du kan søge om at få pengene udbetalt.

4

Feriedagpenge fra a-kassen

I Den digitale A-kasse kan du se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent, hvor mange dage du har brugt, og hvor mange du har tilbage. Her kan du også søge om at få udbetalt feriedagpengene.

5

Kollektivt ferielukket

Hvis den institution, du arbejder på, holder kollektivt ferielukket, skal du bruge den ferie, du har optjent ved at arbejde. Din arbejdsgiver skal i videst mulige omfang sikre, at du har optjent betalt ferie til de dage, hvor institutionen holder lukket.

Hvis du har været ansat på institutionen i hele det foregående ferieår, og institutionen holder kollektivt ferielukket på et tidspunkt, hvor du ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, institutionen holder lukket, skal din arbejdsgiver udbetale feriebetalingen på forskud. Arbejdsgiveren kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Feriedagpenge når institutionen er kollektiv ferielukning
Hvis du har brugt alle feriedage optjent hos arbejdsgiver, kan du få udbetalt feriedagpenge.
Du kan se hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent på Den digitale A-kasse, her kan du også søge om at få udbetalt feriedagpenge.

Dagpenge når institutionen er kollektiv ferielukket
Har du har brugt alle feriedage optjent hos arbejdsgiver og alle dage med feriedagpenge, kan du søge om at få udbetalt dagpenge fra os.
Der er visse krav, der skal være opfyldt for, at du kan få dagpenge under varslet kollektiv ferielukning.

Du skal:

 • Være forhindret i at arbejde pga. den kollektive ferielukning.
 • Have holdt al din ferie med feriepenge, løn og feriedagpenge.
 • Ikke ønske at holde fri for egen regning.
 • Opfylde betingelserne for at få dagpenge, herunder oprette et CV, og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Tilmelde dig som ledig i jobcentret.
 • Indsende ledighedserklæring på Den digitale A-kasse.
 • Dokumentere at arbejdsgiver holder kollektiv ferielukning.
 • Udfylde en Ansøgning om dagpenge Den digitale A-kasse.

Hvis du er omfattet af en kollektiv ferielukning mellem jul og nytår, er du fritaget for at melde dig ledig på jobcentret. Det gælder dog ikke, hvis din institution har ferielukket tidligere end den 24. december, eller hvis ferielukningen slutter senere end 1. januar. Her skal du tilmelde dig jobcentret den første feriedag.

Holder din arbejdsgiver ferielukket mere end 5 uger i et ferieår, er der ikke tale om kollektiv ferielukning i feriedage udover 5 uger.