Log ind

Jeg er ledig og skal holde ferie


Hvis du er ledig og skal holde ferie, skal du melde ferien mindst 14 dage før feriestart på ”Min side” på jobnet.dk. Du kan ansøge om feriedagpenge på Den digitale A-kasse under punktet ’feriedagpenge – ny ferielov’.
Den digitale A-kasse under ’ferieregnskab – ny ferielov’ kan du også følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent, og hvor mange dage du har holdt.


1

Afklar hvor du har du feriepenge til gode?

Penge til ferien kan komme 4 steder fra.

Og du skal bruge dem i nedenstående rækkefølge – det siger reglerne.

Find derfor ud af om, og hvor du har feriepenge til gode.

 • Ferie med løn
 • Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver (Feriekort)
 • Feriedagpenge fra a-kassen
 • Dagpenge under tvungen ferielukning

2

Ferie med løn

Har du været ansat i en månedslønnet stilling i det foregående ferieår, har du optjent ferie med løn:

Funktionærloven giver dig 2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret. Din overenskomst giver dig typisk fem feriedage oven i.

3

Feriekort fra arbejdsgiver

Fratræder du et vikariat eller fast job, bliver ferien automatisk indberettet til Feriepengeinfo, på borger.dk. Det er også her du kan søge om at få pengene udbetalt.

4

Feriedagpenge fra a-kassen

I Den digitale A-kasse kan du se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent, hvor mange dage du har brugt, og hvor mange du har tilbage. Her kan du også søge om at få udbetalt feriedagpengene.

5

Kollektivt ferielukket

Nogle arbejdsgivere vælger at holde helt ferielukket i en periode. Det kalder man kollektivt ferielukket og betyder, at alle ansatte skal holde deres ferie i lukkeperioden.

Normalt kan arbejdsgivere ikke kræve, at man skal holde ferie, hvis man ikke har optjent nok feriedage. Men kollektiv ferielukning er en undtagelse. Her kan din arbejdsgiver kræve, at du holder ferie – også selvom det kan blive for egen regning.

Din arbejdsgiver skal i videst mulige omfang sikre, at du har optjent betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket.
Derudover skal din arbejdsgiver varsle perioden med kollektiv ferielukning. Det skal ske med et varsel på 3 måneder, hvis det handler om hovedferien i perioden 1. maj til 30. september. Og med et varsel på en måned for restferien. Har din arbejdsgiver ikke varslet perioden med kollektiv ferielukning, har du faktisk krav på løn i lukkeperioden.

Med den nye ferielov optjener du 2,08 dages ferie for hver måned, du har været ansat. Ferien kan du allerede afholde i den efterfølgende måned. Er der kollektiv ferielukning på din arbejdsplads, skal din arbejdsgiver så at sige ”holde hus” med din optjente ferie. Det vil sige, at arbejdsgiver skal reservere dine feriedage til lukkeperioden. Overholder din arbejdsgiver ikke denne forpligtelse, har du også krav på løn i lukkeperioden.

Hvis du har været ansat på arbejdspladsen i hele det foregående ferieår, og arbejdspladsen holder kollektivt ferielukket på et tidspunkt, hvor du ikke har optjent betalt ferie til alle de dage, der er lukket, skal din arbejdsgiver udbetale feriebetalingen på forskud. Arbejdsgiveren kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Har du været ansat på arbejdspladsen hele det forgange ferieår, vil du derfor altid have ret til betaling fra din arbejdsgiver under en periode med kollektiv ferielukning.

Er du derimod nyansat, kan der forekomme situationer, hvor du ikke har nok feriedage med løn til alle dage, hvor arbejdspladsen er lukket. Hvis du heller ikke har krav på løn i en sådan situation, kan du tale med din arbejdsgiver om at afholde feriedage på forskud. Din arbejdsgiver har dog ikke pligt til at udbetale ferie på forskud i en sådan situation.

Feriedagpenge når arbejdspladsen er kollektivt ferielukket

Hvis du har været ledig forud for din ansættelse, kan du have optjent feriedagpenge fra a-kassen. Du kan søge a-kassen om at få disse feriedagpenge udbetalt på lukkedagene. Det er en betingelse for at få udbetalt feriedagpenge, at du har brugt alle feriedage, som du har optjent med løn fra arbejdsforhold.

Dagpenge fra a-kassen under en kollektiv ferielukket

Er du nyansat, og har du brugt alle feriedage optjent hos arbejdsgiver og alle dage med feriedagpenge, kan du i visse tilfælde få udbetalt dagpenge fra a-kassen under en kollektiv ferielukning.

Der er visse krav, der skal være opfyldt, for at du kan få dagpenge under varslet kollektiv ferielukning.

Du skal:

 • Være forhindret i at arbejde pga. den kollektive ferielukning.
 • Have holdt al din ferie med feriepenge, løn og feriedagpenge.
 • Ikke ønske at holde fri for egen regning.
 • Opfylde betingelserne for at få dagpenge – herunder oprette et CV og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Tilmelde dig som ledig i jobcentret.
 • Indsende ledighedserklæring på Den digitale A-kasse.
 • Dokumentere at arbejdsgiver holder kollektiv ferielukning.
 • Udfylde en ansøgning om dagpenge på Den digitale A-kasse.

Hvis du er omfattet af en kollektiv ferielukning mellem jul og nytår, er du fritaget for at melde dig ledig på jobcentret. Det gælder dog ikke, hvis din institution har ferielukket tidligere end den 24. december, eller hvis ferielukningen slutter senere end 1. januar. Her skal du tilmelde dig jobcentret den første feriedag.

Holder din arbejdsgiver ferielukket mere end 5 uger i et ferieår, er der ikke tale om kollektiv ferielukning i feriedage udover 5 uger.