Hvor længe har jeg ret til dagpenge?


Den fleksible genoptjening af dagpengeretten betyder, at du kan opnå ekstra dagpengeret, hvis du lykkes med at finde arbejde ind imellem, mens du er ledig. Arbejdstimer fra støttet arbejde, fx løntilskudsjob og jobrotation, tæller ikke med.


Opdateret d. 20. august 2018

Du har mulighed for at få forlænget din ret til dagpenge i op til 1 år indenfor 2 år. Det foregår ved, at vi tæller antallet af løntimer, som du har arbejdet siden, du fik din dagpengeret (vi går max 3 år tilbage).

For hver time du har arbejdet, kan du forlænge din dagpengeret med 2 timer.

Det er med andre ord en fordel, hvis du har mange arbejdstimer ind i mellem under din ledighed.

Hvad er en beskæftigelseskonto?

En beskæftigelseskonto er den konto, hvor alle dine løntimer bliver registreret. Alle de løntimer, du har arbejdet siden din seneste indplacering (dog max 3 år tilbage), bliver tilskrevet din beskæftigelseskonto. Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til 2 timer med forlænget dagpenge indenfor en periode på 3 timer (referenceperiode).

Hvordan få jeg forlænget min dagpengeret, og hvornår bruger jeg af den forlængede dagpengeret?

Dine timer på beskæftigelseskontoen kan du vælge at bruge på 2 forskellige måder.

Du kan enten gemme dine løntimer til en helt ny dagpengeret, som giver dig en ny dagpengeperiode på 2 år inden for 3 år. Hertil skal du bruge i alt 1.924 løntimer, eksklusiv ferie, inden for de seneste 3 år.

Du kan også vælge at få forlænget dagpenge i op til 1 år indenfor 18 måneder. Valget om forlængelsen af din dagpengeret, kan kun ske, når din almindelige dagpengeret er udløbet. Du søger om forlængelse af din dagpengeret en måned ad gangen. Det gør du ved at indsende dit dagpengekort for den udbetalingsperiode, som du ønsker forlænget.
Når du bruger af den forlængede dagpengeret nedskrives din beskæftigelseskonto.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om hvad den fleksible forlængede dagpengeret betyder for dig.

Ny tæller viser forbrug af dagpengeret

Som ledig har du adgang til din digitale beskæftigelseskonto, hvor du kan følge dit dagpengeforbrug og din opsparende dagpengeforlængelse. Barometeret advarer dig også, hvis du er tæt på at få en karensdag eller hvis dit samlede forbrug af dagpenge er højt. Se nedenfor.

Når dagpengeretten ophører

Din dagpengeret ophører, når du har modtaget ydelser eller været i aktivering sammenlagt 3848 timer.
Du kan i den situation genoptjene dagpengeret efter ordinært arbejde i sammenlagt 1924 timer svarende til 52 ugers arbejde inden for de sidste 3 år. For deltidsforsikrede er timetallet 1258 timer inden for de sidste 3 år.

Læs mere om Når dagpengene ophører