Hvis du selv siger dit arbejde op


Hver eneste måned vælger pædagoger at sige jobbet op og søge om dagpenge. Det kan der være mange gode grunde til. Men inden man træffer beslutning om at kvitte jobbet, vil vi gerne give nogle råd med på vejen.


Udgivet d. 26. april 2021
Dagpenge fungerer som en forsikring mod ledighed

Dagpenge er en forsikring mod ledighed. Er man selv skyld i ledigheden, er der en selvrisiko. Så får man som hovedregel en karantæne på 3 uger, der skal afvikles, før man kan få udbetalt dagpenge. Karantænen kan kun afvikles på dage, hvor man er tilmeldt jobcenteret som ledig – og i øvrigt ville have haft ret til dagpenge.
Der kan dog være en række grunde til at sige jobbet op, der kan friholde fra en karantæne. Det er de såkaldte ”gyldige grunde”. Det man skal opfylde, for at være omfattet af en ”gyldig grund”, er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1169 af 25. november 2019 om selvforskyldt ledig. Du kan finde bekendtgørelsen på adressen www.retsinfo.dk

Helbred og forhold på arbejdspladsen som gyldig grund

”Helbred” og ”forhold på arbejdspladsen” kan være gyldige grunde til at sige jobbet op. Men vær opmærksom på, at der er tale om to forskellige årsager, der skal vurderes hver for sig.

Helbred

Er man omfattet af helbredsbetingede skånehensyn, så man ikke (længere) kan varetage sin arbejdsfunktion, kan man sige jobbet op uden at få karantæne. Men der skal være en sammenhæng, mellem det man fejler, og de arbejdsfunktioner man er ansat til. Fx dårlig ryg der forhindrer de tunge løft, der indgår som en del af jobbet.

Det er en betingelse, at man har forsøgt at få andet arbejde på arbejdspladsen, som man i stedet ville kunne udføre. Det er også en betingelse, at der foreligger lægelig dokumentation, som er indhentet inden man siger op.

Forhold på arbejdspladsen

Er man utilfreds med ledelsesformen, de pædagogiske metoder eller arbejdets tilrettelæggelse, vil man sjældent kunne sige op og undgå sanktion. Det er fordi arbejdsgiver har en udstrakt ledelsesret.

Dårligt arbejdsmiljø eller mobning vil – hvor ubehageligt det end er – oftest heller ikke kunne friholde for sanktion. Heller ikke selv om situationen stresser, og giver anledning til fysisk ubehag.

Er der dårlige forhold på arbejdspladsen, bør man i stedet få adresseret og løst problemerne med ledelsen. Fx ved også at inddrage tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanten og den faglige organisation.

Misligholder din arbejdsgiver ansættelsesforholdet, kan du dog altid sige op uden at få karantæne. Fx hvis du ikke får den aftalte løn eller bliver sat til andet arbejde end aftalt. Det kan også være, hvis man bliver sat op eller ned i arbejdstid, eller arbejdspladsen flytter.

Inden man siger op, skal man have prøvet at løse problemerne med arbejdsgiver – fx ved at inddrage den faglige organisation.

Kontakt A-kassen inden du siger op – måske kan vi finde et andet arbejde til dig i stedet

Det er altid en god ide at kontakte a-kassen, inden du vælger at sige op. Så ved du hvordan du er stillet.

Vil du sige op, fordi du ikke trives på din arbejdsplads, hører vi rigtigt gerne fra dig. For så har vi et særligt tilbud til dig. Vi kan nemlig hjælpe dig med at finde et andet job, så du undgår at skulle en tur på dagpenge.

De tilbud vi har til dig er bl.a.:

 • Jobformidling
 • Coaching om den svære situation du måske står
 • Sparring til jobsøgning
 • Kontakt til ligesindede

Vil du have hjælp til at finde et nyt job – eller blot en samtale om din situation- så ring til vores jobteam på telefon 35465280 eller send os en besked via den digitale a-kasse. Så kontakter vi dig.

2 karantæner inden for 12 måneder = ingen dagpenge

Får du 2 karantæner for selvforskyldt ledighed inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge. Du kan da først få udbetalt dagpenge igen, når du har arbejdet 300 timer som lønmodtager inden for en sammenhængende periode på 3 måneder.

Du er selvforskyldt ledig, hvis du selv siger et job op uden en gyldig grund. Men også, hvis du siger nej til et job, der bliver formidlet af a-kassen/jobcenteret, eller afslår at deltage i et tilbud om aktivering uden en gyldig grund.

De grunde, der kan friholde dig for sanktion, er i overskiftsformer:

 • Problemer med helbred
 • Ændring af transporttid
 • Arbejde i udlandet
 • Manglende pasning af familie
 • Ændring af arbejdstid fra deltid til fuldtid (hvis du er deltidsforsikret)
 • Udløb af supplerende dagpenge
 • Hvis du ikke kan få en frigørelsesattest
 • Hvis du siger op for at passe alvorligt sygt eller handicappet barn
 • Hvis du siger op for at passe døende nærtstående
 • Forhold på arbejdspladsen – fx hvis du ikke får din løn
 • Hvis du fået en fratrædelsesgodtgørelse
 • Hvis du siger op for at overtage arbejde, du selv har fundet af mere end 5 ugers varighed
 • Begynde uddannelse af mindst et års varighed
 • Eller åbner egen virksomhed