Frivilligt ulønnet arbejde


Du må gerne påtage dig frivilligt ulønnet arbejde – både hvis du får dagpenge, og hvis du er på efterløn. Men der er nogle regler, som du skal holde dig indenfor, hvis du vil undgå modregning i dine ydelser.


Opdateret d. 20. august 2018

Reglerne for frivilligt ulønnet arbejde er ens, hvad enten man er på dagpenge eller på efterløn – bort set fra timegrænserne. Læs mere.:

Fritidsaktiviteter (hobby)

Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag. Fritidsaktiviteter er ulønnede aktiviteter, man deltager i af interesse, og som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde.

Frivilligt, ulønnet arbejde

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan under visse betingelser udføres helt eller delvist uden fradrag.

Aktiviteter kan man udføre, så meget man vil, uden fradrag i dagpenge eller efterløn. Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

Frivilligt, ulønnet arbejde kan man udføre i op til

  • 44 timer pr. måned uden fradrag i dagpengene, mens man er på dagpenge og
  • 65 timer pr. måned uden fradrag i efterlønnen, hvis man er på efterløn.

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Det kan fx være: rådgiver i krisecenter, jurist i retshjælp mm. Timerne opgøres som et gennemsnit over en udbetalingsperiode.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde må ikke vedrøre primær drift, fx personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring mv. Aktiviteten og det frivillige, ulønnede arbejde må ikke kræve autorisation, fx arbejde med at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet.