G-dage


Arbejdsgiver skal betale to G-dage, hvis arbejdsgiveren afskediger eller afslutter et vikariat / arbejdsforhold.


Opdateret d. 25. marts 2020

Reglerne om G-dage berører mange pædagoger, fordi mange arbejder i kortere vikariater.

Hvis du er timelønnet vikar, er du i princippet opsagt ved fyraften, hvis I ikke har en aftale om, at du skal komme igen – evt. dagen efter. Derfor kan en ansættelse som løs vikar udløse en hel stribe G-dage, hvis vikaren har haft 74 timers ansættelse hos samme arbejdsgiver.

Du skal selv rette henvendelse til din arbejdsgiver for at få udbetalt dine G-dage. Hvis du ikke modtager de G-dage, du har ret til, kan du kontakte BUPL’s a-kasse. Så hjælper vi dig med at få pengene.

Reglerne for G-dage

Arbejdsgiveren skal betale 2 G-dage hver gang, den ansatte opsiges efter 74 timers ansættelse inden for de seneste 4 uger. Dog maks. 16 G-dage pr. år pr. ansat.
G-dage betales med samme sats som maksimum-dagpenge.
En hel G-dag modregnes med 7,4 timer i dagpengene og svarer til en dags maksimale dagpenge. Se de aktuelle satser
Efter 1. juli 2017 skal arbejdsgiveren betale to G-dage uanset ansættelsen varighed.
Der skal ikke betales G-dage:

ved kollektiv ferielukning, hvis lønmodtageren fortsat er ansat efter ferielukningen. Er lønmodtageren derimod afskediget op til ferielukningen, skal der betales for G-dage
ved afslutning af ansættelse med løntilskud og efter jobrotation
hvis den ansatte ikke er ledig på G-dagene, men i stedet afholder ferie, er syg eller starter i et andet job.
Listen er ikke udtømmende.

Ansættelse med vagtplan
Med en vagtplan kan institutionen spare G-dage. Det kræver, at vikaren garanteres et vist antal timer pr. uge.

Foreligger der en vagtplan eller ansættelsesaftale (f.eks. i et sygevikariat), skal G-dagene først falde den dag, hvor aftalen slutter. Dermed kan man undgå en stribe af G-dage, hver gang de 74 timer er overskredet.

Eksempel med vagtplan
En vikar får et vagtskema fra uge til uge, så vikaren hver fredag kender den følgende uges antal arbejdstimer. Vikaren anses for at arbejde på fast nedsat tid, og der skal ikke betales for G-dage på ledige dage ind imellem arbejdsdage – men først når arbejdet endeligt ophører.

Det forhold, at vagtplanen kun løber over én uge ad gangen, har ingen betydning, hvis vagtplanen følges, eller der udbetales løn for det aftalte timetal ifølge vagtplanen.

Følger man ikke vagtplanen, så vikaren arbejder eller modtager løn for færre timer, anses arbejdstiden ikke for fastlagt, og der skal ske betaling af G-dage på ledige dage ind imellem arbejdsdagene.

Læs mere om G-dag i vores faktablad om G-dage her.

Hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvornår du skal have G-dage fra tidligere arbejdsgivere, er du velkommen til at kontakte dagpenge- og efterlønsteamet.