Deltid, vikar og supplerende dagpenge


Et deltidsjob er bedre end slet ikke noget job. Det kan være første skridt mod et fuldtidsjob, og måske kan det styrke dine kontakter og dit netværk. Imens kan du typisk få supplerende dagpenge.


Opdateret d. 10. januar 2018

Forudsætningen for at du kan få supplerende dagpenge er, at du kan påtage dig et fuldtidsjob eller et job med flere timer med dags varsel. I praksis betyder det, at du ikke må være bundet af et opsigelsesvarsel. Se neden for – og læs evt. vores faktablade om Vikar, deltid og supplerende dagpenge.

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor en periode på 104 uger. Alle uger med supplerende dagpenge tæller med - uanset om du er løs timelønnet vikar, eller om du er deltidsansat på månedsløn. Og du kan kun få supplerende dagpenge i de måneder, hvor du mangler mindst 14,8 timer som fuldtidsforsikret og mindst 12 timer som deltidsforsikret.

Regering og Folketing havde lagt op til en ændring af reglerne for supplerende dagpenge pr. 1. januar 2018, der betyder, at man kan forlænge retten til supplerende dagpenge i op til 12 uger. Men ændringen er nu udskudt til 1. oktober 2018.


Forudsætningen for, at du kan få suppleret din deltidsløn med supplerende dagpenge er, at du er tilmeldt jobcenteret, aktivt jobsøgende - og at du kan påtage dig et anvist job med dags varsel. Derfor skal du gøre rede for, hvordan du er ansat, når du skriver timerne fra deltidsjobbet på dit dagpengekort.

Hvis du har et opsigelsesvarsel i dit ansættelsesbrev, har du brug for en frigørelsesattest, hvor din arbejdsgiver bekræfter, at du kan kvitte deltidsjobbet fra dag til dag til fordel for et fast job. Har du et opsigelsesvarsel og ikke nogen frigørelsesattest, har du IKKE ret til supplerende dagpenge.

Et eksempel:

Hvis du fx bliver deltidsansat på månedsløn med opsigelsesvarsel og vil søge supplerende dagpenge, så kræver det:

  • at du er tilmeldt som ledig på jobcentret og hver uge søger andre stillinger på et højere timetal;
  • at arbejdsgiveren underskriver en frigørelsesattest, som skal være modtaget i a-kassen inden 5 uger, fra stillingen er tiltrådt. Vedlæg gerne en kopi af dit ansættelsesbrev, når du sender frigørelsesattesten til os.
  • at du hver måned udfylder dit dagpengekort og oplyser dine løntimer – altså de timer du får løn for, uanset hvor lang tid du faktisk har brugt på det. (Du skal være præcist, når du oplyser, hvornår du har haft timerne – det er snyd, at “samle timerne sammen” på dagpengekortet.

Find frigørelsesattesten AR230 under Blanketter.


Hvis du har job som underviser, hvor du får løn for forberedelsestid, skal den samlede tid, du får løn for, trækkes fra dine dagpenge. Derfor skal du altid skrive alle dine løntimer, det vil sige inklusiv forberedelsestid, på dagpengekortet. Og du skal oplyse, hvilken type undervisning du har udført under "arbejdets art" på dagpengekortet.

Er du tvivl om dine løntimer og omregningsfaktor, så kontakt din leder, sekretær eller lønkontor for at få det oplyst, før du udfylder dagpengekortet.


Vær opmærksom på den aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal, som trådte i kraft fra 1. januar 2008. Aftalen mellem KL og KTO slår fast, at arbejdsgiver har pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden. Nærmere oplysninger kan man få hos BUPL.

A-kassen vil opfordre både ansatte og arbejdspladsen til at finde en løsning i løbet af de første 3 måneder på supplerende dagpenge. Løsningen kunne være flere timer i det nuværende job – eller et bijob ved siden af.


Du kan genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at have arbejde.

Arbejdstimerne kan opgøres en gang om ugen, en gang hver 14’ende dag eller en gang om måneden.

For at genoptjene retten til supplerende dagpenge skal du have haft:

  • mere end 146 løntimer i 6 månedsindberetninger inden for 12 måneder (for deltidsansatte mere end 118 timer) eller
  • mere end 34 løntimer i 26 ugeindberetninger inden for 12 måneder (for deltidsansatte mere end 26 timer) eller
  • mere end 68 timer i 13 14-dagesindberetninger (for deltidsansatte mere end 13)


Som deltidsansat eller midlertidigt ansat er det godt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren ofte skal betale en arbejdsgivergodtgørelse - såkaldte G-dage - når arbejdsforholdet ophører.

Til gengæld skal G-dagene modregnes i dine dagpenge. Derfor er det vigtigt, at du skriver den korrekte ansættelsesform og de præcise datoer for dit arbejdsforhold ind, når du udfylder dit dagpengekort.

Læs mere om G-dage