Deltid, vikar og supplerende dagpenge


Et deltidsjob er bedre end slet ikke noget job. Det kan være første skridt mod et fuldtidsjob, og måske kan det styrke dine kontakter og dit netværk. Imens kan du typisk få supplerende dagpenge. Nye regler pr. 1. oktober 2018 gør det nemmere at genoptjene ret til supplerende dagpenge, og du får desuden en ny mulighed for at forlænge din periode på supplerende dagpenge, hvis du har haft arbejde. Læs mere nedenfor.


Opdateret d. 03. juli 2019

Forudsætningen for at du kan få supplerende dagpenge er, at du kan påtage dig et fuldtidsjob eller et job med flere timer med dags varsel. I praksis betyder det, at du ikke må være bundet af et opsigelsesvarsel. Se neden for – og læs evt. vores faktablade om Vikar, deltid og supplerende dagpenge.

Forudsætningen for, at du kan få suppleret din deltidsløn med supplerende dagpenge er, at du er tilmeldt jobcenteret, aktivt jobsøgende - og at du kan påtage dig et anvist job med dags varsel. Derfor skal du gøre rede for, hvordan du er ansat, når du skriver timerne fra deltidsjobbet på dit dagpengekort.

Hvis du har et opsigelsesvarsel i dit ansættelsesbrev, har du brug for en frigørelsesattest, hvor din arbejdsgiver bekræfter, at du kan kvitte deltidsjobbet fra dag til dag til fordel for et fast job. Har du et opsigelsesvarsel og ikke nogen frigørelsesattest, har du IKKE ret til supplerende dagpenge.

Et eksempel:

Hvis du fx bliver deltidsansat på månedsløn med opsigelsesvarsel og vil søge supplerende dagpenge, så kræver det:

  • at du er tilmeldt som ledig på jobcentret og hver uge søger andre stillinger på et højere timetal;
  • at arbejdsgiveren underskriver en frigørelsesattest, som skal være modtaget i a-kassen inden 5 uger, fra stillingen er tiltrådt. Vedlæg gerne en kopi af dit ansættelsesbrev, når du sender frigørelsesattesten til os.
  • at du hver måned udfylder dit dagpengekort og oplyser dine løntimer – altså de timer du får løn for, uanset hvor lang tid du faktisk har brugt på det. (Du skal være præcist, når du oplyser, hvornår du har haft timerne – det er snyd, at “samle timerne sammen” på dagpengekortet.

Find frigørelsesattesten AR230 under Blanketter.


Du kan som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 30 uger indenfor en periode på 104 uger. Men fra og med 1. oktober 2018 kan du løbende genoptjene retten til ny 30 uger ved at arbejde.

Alle uger med supplerende dagpenge tæller med – uanset om du er løs timelønnet vikar, eller om du er deltidsansat på månedsløn. Og du kan kun få supplerende dagpenge i de måneder, hvor du mangler mindst 14,8 timer som fuldtidsforsikret og mindst 12 timer som deltidsforsikret.


Før 1. oktober 2018 kan du først genoptjene retten til nye 30 ugers supplerende dagpenge, når de første 30 uger er opbrugt. Men fra 1. oktober 2018 kan du løbende genoptjene retten til nye 30 uger ved at have arbejde, mens du får dagpenge.

For at genoptjene ret til nye 30 uger, skal du opfylde en af følgende 2 betingelser:

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde med mere end 146 arbejdstimer i hver måned. Arbejdet skal være indberettet til SKAT.
  • Du har inden for et indkomstår haft en samlet indtægt (A- og B-indkomst og overskud fra selvstændig virksomhed) på mindst 228.348 kr. (2018). Det er en betingelse, at du ikke har modtaget dagpenge i det pågældende indkomstår.


Bruger du dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge op – og har du ikke genoptjent en ny ret – får du fra og med 1. oktober 2018 mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge. Det forudsætter, at du har haft arbejde i et vist omfang.

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger, når du:

  • Har haft en måneds arbejde med mere end 146 løntimer
  • Har haft fire ugers arbejde med mere end 34 timer i hver uge
  • Har haft 2 gange 14-dages arbejde, med mere end 68 arbejdstimers i hver 14-dagsperiode.

Du skal have udført arbejdet inden for de seneste 12 måneder, forud for du bruger dine supplerende dagpenge op. Arbejdet skal være indberettet til SKAT.

Du kan højest forlænge din ret til supplerende dagpenge med 3 x 4 uger, svarende til i alt 12 ekstra uger. For at få adgang til at forlænge, skal du bruge din eksisterende ret til supplerende dagpenge op efter 1. oktober 2018.
På vores hjemmeside bup.dk kan du læse mere om de nye regler. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.


Hvis du har job som underviser, hvor du får løn for forberedelsestid, skal den samlede tid, du får løn for, trækkes fra dine dagpenge. Derfor skal du altid skrive alle dine løntimer, det vil sige inklusiv forberedelsestid, på dagpengekortet. Og du skal oplyse, hvilken type undervisning du har udført under "arbejdets art" på dagpengekortet.

Er du tvivl om dine løntimer og omregningsfaktor, så kontakt din leder, sekretær eller lønkontor for at få det oplyst, før du udfylder dagpengekortet.


Vær opmærksom på den aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal, som trådte i kraft fra 1. januar 2008. Aftalen mellem KL og KTO slår fast, at arbejdsgiver har pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden. Nærmere oplysninger kan man få hos BUPL.

A-kassen vil opfordre både ansatte og arbejdspladsen til at finde en løsning i løbet af de første 3 måneder på supplerende dagpenge. Løsningen kunne være flere timer i det nuværende job – eller et bijob ved siden af.


Som deltidsansat eller midlertidigt ansat er det godt at være opmærksom på, at arbejdsgiveren ofte skal betale en arbejdsgivergodtgørelse - såkaldte G-dage - når arbejdsforholdet ophører.

Til gengæld skal G-dagene modregnes i dine dagpenge. Derfor er det vigtigt, at du skriver den korrekte ansættelsesform og de præcise datoer for dit arbejdsforhold ind, når du udfylder dit dagpengekort.

Læs mere om G-dage