Ledighed og dagpenge


Den seneste dagpengereform skal få flere til at søge og tage alle typer job – også tilkaldevagter og vikariater, som måske ikke lige er drømmejobbet.


Opdateret d. 03. januar 2019

Hvis du har arbejde under din ledighedsperiode, forlænger du din dagpengeret. Hvis du slet ikke arbejder mister du bidder af dine dagpenge. Og så får du i øvrigt ikke dagpenge for de dage, du har været ledig, men for de timer du mangler for at komme op på en standard-dagpengemåned, dvs. 160,33 timer hvis du er heltidsforsikret, og op til 130 timer hvis du er deltidsforsikret.

Dine dagpenge udbetales sidste bankdag i måneden. Men hvor du tidligere fik dagpenge for de fire (nogen gange fem) uger, der ligger før næstsidste søndag i måneden, får du nu dagpenge for hele måneden - dvs. for op til 160,33 timer hvis du er heltidsforsikret, og op til 130 timer hvis du er deltidsforsikret - uanset om det er en lang eller en kort måned. Du kan dog ikke få udbetalt dagpengene, hvis de udgør mindre end 14,8 timers dagpenge, hvis du er fuldtidsforsikret, eller mindre end 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.

I praksis vil vi bede dig aflevere dit digitale dagpengekort for den indeværende måned sidst på måneden. Læs mere på siden Sådan får jeg mine dagpenge. Allersidste frist for at indsende dagpengekortet er 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned.

Se de datoerne for aflevering af ydelseskort i udbetalingskalenderen.


Dagpengene udbetales for en måned ad gangen. Fuldtidsforsikrede får udbetalt for 160,33 timer pr. måned og deltidsforsikrede for 130 timer pr. måned - uanset hvor mange arbejdsdage, der er i den pågældende måned. Du kan sammenligne det med, at du får den samme løn hver måned, hvis du er fast ansat.

Dagpenge udbetales med andre ord ikke for de dage, du har været ledig, men for de timer du mangler for at nå op på hhv. 160,33 og 130 timer i udbetalingsmåneden – fraregnet arbejdstimer, sygdom, ferie mm. – og fraregnet de timer i måneden, hvor du evt. ikke var tilmeldt som ledig i jobcenteret.

Men du kan som sagt ikke få udbetalt dagpengene, hvis de udgår mindre end 14,8 timers dagpenge, hvis du er fuldtidsforsikret, eller mindre end 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.


Tidligere forbrugte du af din dagpengeret i uger, men i dag forbruger du kun dagpengeret i de timer, som du faktisk får udbetalt.

To års dagpenge svarer for fuldtidsforsikrede til 3.848 timer, som kan forbruges inden for 3 år. For deltidsforsikrede svarer det til 3.120 timer.


Du kan forlænge din normale 2-årige dagpengeret med op til 1 år, hvis du har arbejdstimer under din ledighed.

Du kan veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1 til 2 (1 arbejdstime giver 2 timer med ret til dagpenge). Du bestemmer selv, om du vil bruge timerne til at forlænge din dagpengeret, eller om du vil gemme timerne og bruge dem på at opnå en ny dagpengeret.


Som ledig har du adgang til din digitale beskæftigelseskonto på Jobnet.dk, hvor du kan følge dit dagpengeforbrug og din opsparende dagpengeforlængelse. Barometeret advarer dig også, hvis du er tæt på at få en karensdag eller hvis dit samlede forbrug af dagpenge er højt. Se nedenfor.


Du kan fortsat få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. Men du vil ikke kunne få udbetalt dagpenge, hvis den månedlige udbetaling udgør mindre end 14,8 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og 12 timer hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du skal have supplerende dagpenge skal du kunne tage et job med flere timer, og du må derfor ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Er du det, har du brug for en frigørelsesattest.

Læs mere på siden Deltid, vikar og supplerende dagpenge.


Hvis du som deltidsforsikret arbejder mere end 390 timer inden for tre måneder, overflyttes du automatisk til fuldtidsforsikring.

Automatikken virker ikke den anden vej. Hvis du vil overgå fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring, skal du kontakte a-kassen.


Hvis du ikke har haft mindst 148 timers arbejde i en fire måneders periode, mister du én dags dagpenge i din udbetaling. I lovgivningen hedder det en karensdag.

Desuden bliver din dagpengeperiode reduceret med 160,33 timer, hvis du har fået dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de senest 8 år.


Tidligere skulle du have arbejdet 1.924 timer ( 1258 timer for deltidsforsikrede) inden for en periode på 3 år for at have ret til dagpenge som fuldtidsforsikret. Efter 1. juli 2017 sker optjening af ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst. Du optjener ret til dagpenge, når du har haft en indkomst på 233.376 kr. (2019-niveau) inden for de seneste 3 år. Der kan højst medtages 19.448 kr. pr. måned (2019), og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Optjening på baggrund af indkomst gælder, når du første gang skal have dagpenge, eller når din dagpengeret er udløbet. Så længe din dagpengeret endnu ikke er udløbet, optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer, sådan som det også er i dag (dvs. 1924 løntimer).

 


Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for 24 måneder. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges til 36 måneder.

Højeste dagpengesats er 18.403 kr. pr. måned (2017), svarende til at den lønindtægt, der ligger til grund for beregningen, var mindst 22.100 kr. pr. måned (2017) i gennemsnit i de udvalgte måneder.

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender) og skift mellem heltids- og deltidsforsikring.