Ledighed og dagpenge


Dagpengereglerne er designet til at få flest mulige til at søge og tage alle typer job. Tilkaldevagter og vikariater kan være være gode skridt på vejen mod drømmejobbet. Og de kan også bruges til at forlænge den to-årige dagpengeperiode, hvis man har nok af dem.
På din personlige dagpengetæller på jobnet.dk kan du følge dit forbrug af dagpenge og følge med i, hvor meget ekstra dagpengeret, du evt. har optjent ved at arbejde i din ledighedsperiode. Læs mere neden for.


Opdateret d. 11. oktober 2021

De fleste pædagoger opnår dagpengeretten som dimittender. Dermed slipper man for for det almindelige indkomst- / arbejdskrav, beskrevet nedenfor. Læs under Jeg er nyuddannet og ledig.

Men ellers er betingelserne for at opnå dagpengeret

  • at du skal have været medlem af en a-kasse i 1 år
  • at du har haft en indkomst på 243.996 kr. (2021-niveau) inden for de seneste 3 år. Der kan højst medtages 20.333 kr. pr. måned (2021), og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Og så får du i øvrigt ikke dagpenge for de dage, du har været ledig, men for de timer du mangler for at komme op på en standard-dagpengemåned, dvs. 160,33 timer hvis du er heltidsforsikret, og op til 130 timer hvis du er deltidsforsikret.

Du optjener ret til dagpenge, når du har haft en indkomst på 238.512 kr. (2020-niveau) inden for de seneste 3 år. Der kan højst medtages 19.876 kr. pr. måned (2020), og du kan derfor ikke optjene ret til dagpenge på kortere tid end 12 måneder.

Optjening på baggrund af indkomst gælder, når du første gang skal have dagpenge, eller når din dagpengeret er udløbet. Så længe din dagpengeret endnu ikke er udløbet, optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af løntimer, sådan som det også er i dag (dvs. 1924 løntimer).

 


Dine dagpenge udbetales sidste bankdag i måneden. Uanset om måneden er kort eller lang, beregnes dine dagpenge med udgangspunkt i det gennemsnitlige timetal i alle årets måneder, som er 160,33 / 130 timer. Hvis du er heltidsforsikret får du dagpenge for de timer, som du mangler for at komme op på 160,33 timer - inkl. arbejde, sygdom, ferie, g-dage mm. Hvis du er deltidsforsikret får du dagpenge for de timer, som du mangler for at komme op på 130 timer. Du kan dog ikke få udbetalt dagpengene, hvis de manglende timer udgør mindre end 14,8 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, eller mindre end 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.

Du skal selv oplyse, hvor meget arbejde, sygdom, ferie, g-dage mm. du har haft i måneden – og som derfor skal trækkes fra de dagpenge du skal have udbetalt. Det gør du på dit digitale dagpengekort, som du skal udfylde og indsende hver måned sidst på måneden.

Læs mere på siden Sådan får jeg mine dagpenge. Allersidste frist for at indsende dagpengekortet er 1 måned og 10 dage efter udløb af den pågældende måned.

Se de datoerne for aflevering af ydelseskort i udbetalingskalenderen.


Dagpengesatsen skal beregnes på baggrund af de bedste 12 måneders lønindkomst inden for 24 måneder. Perioden kan i nogle tilfælde forlænges til 36 måneder.

Højeste dagpengesats er 19.876 kr. pr. måned (2020), svarende til at den lønindtægt, der ligger til grund for beregningen, var mindst 23.048 kr. pr. måned i gennemsnit i de udvalgte måneder.

Din sats beregnes, når du får dagpengeret, og kan kun ændres i forbindelse med genindplacering i dagpengesystemet (gælder ikke dimittender) og skift mellem heltids- og deltidsforsikring.


Dagpengene udbetales for en måned ad gangen. Fuldtidsforsikrede får udbetalt for 160,33 timer pr. måned og deltidsforsikrede for 130 timer pr. måned - uanset hvor mange arbejdsdage, der er i den pågældende måned. Du kan sammenligne det med, at du får den samme løn hver måned, hvis du er fast ansat.

Dagpenge udbetales med andre ord ikke for de dage, du har været ledig, men for de timer du mangler for at nå op på hhv. 160,33 og 130 timer i udbetalingsmåneden – fraregnet arbejdstimer, sygdom, ferie mm. – og fraregnet de timer i måneden, hvor du evt. ikke var tilmeldt som ledig i jobcenteret.

Men du kan som sagt ikke få udbetalt dagpengene, hvis de udgår mindre end 14,8 timers dagpenge, hvis du er fuldtidsforsikret, eller mindre end 12 timer, hvis du er deltidsforsikret.


Tidligere forbrugte du af din dagpengeret i uger, men i dag forbruger du kun dagpengeret i de timer, som du faktisk får udbetalt.

To års dagpenge svarer for fuldtidsforsikrede til 3.848 timer, som kan forbruges inden for 3 år. For deltidsforsikrede svarer det til 3.120 timer.


Du kan forlænge din normale 2-årige dagpengeret med op til 1 år, hvis du har arbejdstimer under din ledighed.

Du kan veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1 til 2 (1 arbejdstime giver 2 timer med ret til dagpenge). Du bestemmer selv, om du vil bruge timerne til at forlænge din dagpengeret, eller om du vil gemme timerne og bruge dem på at opnå en ny dagpengeret.


Som ledig har du adgang til din digitale beskæftigelseskonto på Jobnet.dk, hvor du kan følge dit dagpengeforbrug og din opsparende dagpengeforlængelse. Barometeret advarer dig også, hvis du er tæt på at få en karensdag eller hvis dit samlede forbrug af dagpenge er højt. Se nedenfor.

  • Her kan du følge med i:Dit dagpengeforbrug
  • Den forventede dato for udløb af din dagpengeret
  • Timerne på din beskæftigelseskonto
  • Timer du kan bruge på en helt ny dagpengeret på 2 år
  • Dit karensregnskab
  • Dit forbrug af uger med supplerende dagpenge
  • Uger, du kan forlænge din perioden med supplerende dagpenge

Vi kalder disse oplysninger for dine dagpengetællere. Og vi opdaterer tællerne løbende. Minimum efter hver dagpengeudbetaling, ved hver regulering af dine ydelser og hver gang du tilmelder dig som ledig på jobnet.dk.
På jobnet.dk kan du altid se datoen for hvornår dine tællere senest er blevet opdateret.

Tællerne bliver opdateret automatisk, så længe du er ledig og modtager dagpenge fra os. Men så længe du har en gyldig dagpengeindplacering, kan du selv bestille en opdatering via jobnet.dk. Også selv om du ikke aktuelt modtager dagpenge.

Du får adgang til dagpengetællerne når du er logget på min side på jobnet.dk med din NemID under menupunktet:

Mine dagpengetællere


Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. Men du vil ikke kunne få udbetalt dagpenge, hvis den månedlige udbetaling udgør mindre end 14,8 timer, hvis du er fuldtidsforsikret, og 12 timer hvis du er deltidsforsikret.

Hvis du skal have supplerende dagpenge skal du kunne tage et job med flere timer, og du må derfor ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Er du det, har du brug for en frigørelsesattest.

Læs mere på siden Deltid, vikar og supplerende dagpenge.


Hvis du som deltidsforsikret arbejder mere end 390 timer inden for tre måneder, overflyttes du automatisk til fuldtidsforsikring.

Automatikken virker ikke den anden vej. Hvis du vil overgå fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring, skal du kontakte a-kassen.


Hvis du ikke har haft mere end 148 timers arbejde i en fire måneders periode, mister du én dags dagpenge i din udbetaling. I lovgivningen hedder det en karensdag.

Desuden bliver din dagpengeperiode reduceret med 160,33 timer, hvis du har fået dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de senest 8 år.