I job igen


Du skal huske at afmelde dine dagpenge når du begynder nyt arbejde, går på barsel eller overgår til efterløn. Det gør du ved at afmelde dig som ledige dagpengemodtager på jobnet.dk. Du kan også ringe til jobcenteret og bede om at blive afmeldt som ledig. BUPL’s a-kasse får automatisk besked fra jobcenteret, når du har afmeldt dine dagpenge.


Opdateret d. 27. april 2021

Du skal afmelde dig som ledig på www.jobnet.dk, fra det tidspunkt hvor du ikke længere skal have udbetalt dagpenge.

Fx hvis du overtager nyt arbejde, går på barsel, på efterløn – eller af andre årsager ikke længere ønsker dagpenge.

Overtager du arbejde af mere end 14. dages varighed skal du altid huske af afmelde dig som ledig. Du skal afmelde dig på din første arbejdsdag. Begynder du dit nye arbejde den 1. juni skal du derfor afmelde dig som ledig på jobnet.dk med virkning fra 1. juni.

Du skal huske at udfylde dit sidste dagpengekort. Det skal du gøre i BUPL’s digitale A-kasse ved udgangen af måneden som du plejer. Du skal udfylde dagpengekortet med løntimer og arbejdsgiver for alle dage i måneden. Også selv om du er begyndt på arbejdet midt i måneden.

Har du overtaget arbejde på nedsat tid – og ønsker du supplerende dagpenge fra a-kassen – skal du ikke afmelde dig som ledig på jobnet.dk.
Læs mere om supplerende dagpenge

Du skal heller ikke lade dig afmelde som ledig, hvis du er blevet ansat i et job med løntilskud.

OBS: begynder du nyt arbejde midt i en måned, kan der være enkelte situationer, hvor det kan betale sig for dig at forblive tilmeldt som ledig i resten af måneden. Det er udelukkende hvis du er ansat 37 timer om ugen – men arbejdstiden ikke er jævnt fordelt på hverdage. Fx hvis du arbejder i weekenden. Er det tilfældet, anbefaler vi, at du søger rådgivning i a-kassen.