Feriedagpenge


Den 1. september 2020 fik vi en ny ferielov. Det har betydning for, hvordan du optjener og afholder dage med feriedagpenge.


Opdateret d. 14. december 2020

Med de nye regler optjener og afholder du ferie i samme periode. Den nye ferielov ændrer ikke på, at du fortsat optjener 2,08 feriedage hver måned, som svarer til 25 feriedage om året.

  • Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår. Ferieåret går fra 1. september til 31. august.
  • Du optjener feriedagpenge løbende. Hver måned optjener du 2,08 dage med feriedagpenge, som du kan afholde måneden efter.
  • Du kan holde ferie i ferieåret og 4 måneder frem (1 sep. til 31 dec. året efter).
Hvor kan du følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent?

Den digitale A-kasse under punktet “Ferieregnskab – ny ferielov” kan du følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent, hvor mange dage du har fået udbetalt og hvor mange dage, du har tilbage.

Inden du ansøger om feriedagpenge, er det en gode ide at tjekke “Ferieregnskab – ny ferielov” på den digitale a-kasse, så du har et overblik over, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

Sådan ansøger du om feriedagpenge

35 dage før du ønsker at holde ferie, kan du ansøge om feriedagpenge på Den digitale a-kasse.

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag.

Hvis du ansøger om ferie efter, at du er begyndt at holde ferie, kan du først få feriedagpenge fra den dag vi modtager din ansøgning eller fra den dag, du har meldt ferie til Jobcentret.

Hvis du er lønmodtager skal du søge om feriedagpenge senest den 31. januar i det efterfølgende ferieår.

Husk at give jobcentret besked om din ferie hvis du er ledig

Jobcenteret skal have besked om ferien senest 14 dage, før du holder ferie, ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge og feriedagpenge.

Hvornår kan du få udbetalt feriedagpenge?

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have din ansøgning en måned før din ferie begynder.

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du ansøger om ferie efter, at du er begyndt at holde ferie, kan du først få feriedagpenge fra den dag, vi modtager din ansøgning eller fra den dag, du har meldt ferie til Jobcentret.

Optjent ferie hos arbejdsgiver skal holdes først

Hvis du har optjent ferie efter ferieloven hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde de feriedage, før du kan få feriedagpenge.

Hvad er betingelserne for at få udbetalt feriedagpenge?

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, eller hvis du er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver.

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

  • have optjent ret til feriedagpenge
  • være lønmodtager – fx som fastansat eller vikar – eller ledig
  • være medlem af a-kassen både mens du optjener feriedagpengeretten og når du får udbetalt feriedagpenge
  • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
  • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
  • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.
Sådan optjener du ret til feriedagpenge?

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af udbetaling af dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge.

Fra den 1. september 2020 optjener du 2,08 dage med feriedagpenge hver måned, hvis du får udbetalt fulde dagpenge. Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår (1. september til 31. august).

Du kan holde ferie i ferieåret og 4 måneder frem (1 sep. til 31 dec. året efter)

Optjening af feriedagpenge

Ingen feriedagpenge optjent inden overgangen til den nye ferielov

På grund af overgangen til ny ferielov 1. september 2020 har du ikke optjent feriedagpenge i perioden 1. januar til 31 august 2020. Hvis du har arbejdet i perioden, har du optjent feriepenge hos arbejdsgiver, som er indefrosset hos Atp.

Fra den 1. september 2020 optjener du 2,08 dage med feriedagpenge om måneden, hvis du er fuldtidsledig. Feriedagpengene kan du anvende måneden efter, du har optjent dem.

Kan du holde 5 dages efterårsferie i oktober 2020?

Ja. Når du har ansøgt og fået godkendt din ferie, vil du automatisk få udbetalt feriedagpenge, efterhånden som du optjener dem.

Hvis du f.eks. har modtaget fulde dagpenge i september 2020, har du optjent 2,08 feriedage med feriedagpenge i september. Du kan derfor kun få udbetalt 2 dage med feriedagpenge i oktober. Hvis du fortsætter med at være på fulde dagpenge, vil du i oktober optjene 2,08 dage med feriedagpenge, som du kan få udbetalt i november. I november vil du optjene 2,08 dage med feriedagpenge. Du kan så i december få udbetaling for den sidste feriedag. Man kan sige, at du venter dig til udbetaling af feriedagpenge.

Hvis du er i job og ønsker at holde efterårsferie, kan du måske supplere feriedagpenge med 6. ferieuge fra din arbejdsgiver eller ferie optjent hos arbejdsgiver overført fra tidligere ferieår.

Vær opmærksom på, at ansøgningsblanketten først er tilgængelig på min side i slutningen af september.

Kan du holde juleferie fra den 28 til 30. december 2020 (tre dage)?

Hvis du har været fuld ledig i september, oktober, november har du optjent 3*2,08=6,24 dage med feriedagpenge. Du vil derfor kunne få udbetalt feriedagpenge for de 3 dage, du holder juleferie.

Lovgivning