Feriedagpenge


I Den Digitale A-kasse kan du både se, hvor mange feriedagpenge, du har optjent, og du kan ansøge om at få dem udbetalt.


Opdateret d. 13. august 2019

Feriedagpenge kan udbetales til ferie, som afholdes i ferieåret, der går fra 1. maj (året efter optjeningsåret) til 30. april året efter. Feriedagpenge kan altså ikke overføres til næste ferieår.

I april måned sender vi en opgørelse til din eBoks over, hvor mange feriedagpenge, du har optjent året før.

 

 

Din ansøgningen om feriedagpenge skal være modtaget i a-kassen senest 31. maj efter ferieårets udløb 30. april - dvs. senest 1 år og 5 måneder efter optjeningsåret er sluttet.

Du skal ansøge om at få udbetalt dine feriedage via Den Digitale A-kasse.


Selv om du har optjent feriedagpenge, er det ikke 100 pct sikkert, at du kan få dem udbetalt. Det er fx en betingelse, at du faktisk holder ferie, og forinden skal du have holdt den ferie, du evt. har optjent i forbindelse med arbejde.

Betingelser for at få feriedagpenge udbetalt

 • Du skal holde ferie
 • Du skal først holde den ferie, som du har optjent i forbindelse med arbejde
 • Du vil have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed
 • Du er medlem af en a-kasse
 • Du har bopæl i Danmark og ophold i Danmark op til feriens start.

 

Situationer uden ret til feriedagpenge

 • Hvis du er syg eller på barsel
 • Hvis du er under uddannelse
 • Hvis du er overgået til efterløn
 • Hvis du driver selvstændig virksomhed
 • Hvis du er visiteret til et fleksjob
 • Hvis du har fået tilkendt førtidspension.


Hvert år i april sender vi brev til pædagoger, der har optjent feriedagpenge året før - til afholdelse i indeværende år og frem til 30. april året efter. Her kan du se, hvor mange feriedagpenge, du har optjent. Samtidig gøres opgørelsen tilgængelig i Den Digitale A-kasse.

Sådan beregner vi dine feriedagpenge:

Din indtægt fra dagpenge m.v. divideres med din seneste beregnede dagpengesats, som senest er anvendt i optjeningsåret. I optjeningsåret 2018 ganges beløbet med 0,0920, som afrundes til hele feriedage.

Feriedagpenge udbetales med den senest beregnede sats – med evt. efterfølgende reguleringer – som i perioden fra optjeningsårets begyndelse til feriens afholdelse er anvendt ved udbetaling af dagpenge.

Er der ikke fra optjeningsårets start udbetalt med en beregnet sats, skal a-kassen udbetale feriedagpenge med dimittendsatsen.


Driver du selvstændig virksomhed, kan du kun få udbetalt feriedagpenge, hvis virksomheden kan anses for at være en bibeskæftigelse – og du samtidig kan anses for at være til rådighed for lønarbejde. Din virksomhed kan anses for at være en selvstændig bibeskæftigelse, hvis du enten : * har åbnet virksomheden på et tidspunkt efter du er blevet indplaceret i en dagpengeperiode * eller du i de seneste 6 måneder forud for du søger om feriedagpenge/melder dig ledig, har arbejdet mindst 80 timer som lønmodtager i gennemsnit pr. måned

Du anses for at drive selvstændig virksomhed hvis:
Aktiviteten er registreret med et CVR.nr eller SE.nr.
Over- eller underskud fra aktiviteten bliver beskattet som selvstændig erhvervsvirksomhed
Du er ansat i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale
Du enten alene eller sammen med din nærmeste familie ejer 50 pct. af selskabskapitalen
Du hos skat er registret som medarbejdende ægtefælle

Nærmeste familie er dine eller din ægtefælles børn, børnebørn,forældre, bedsteforældre og søskende.