Feriedagpenge


I Den Digitale A-kasse kan du både se, hvor mange feriedagpenge, du har optjent, og du kan ansøge om at få dem udbetalt.


Opdateret d. 02. juli 2020

Hvor kan du se, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent

Log ind i den digitale a-kasse. Gå ind under ’Dagpenge’ vælg ’AR 258 Feriedagpenge’. Når du trykker på næste trin i blanketten, kan du se, hvor mange feriedage med feriedagpenge, du har optjent.

 

Feriedagpenge kan udbetales til ferie, som afholdes i ferieåret, der går fra 1. maj (året efter optjeningsåret) til 30. april året efter. Feriedagpenge kan altså ikke overføres til næste ferieår.

I april måned sender vi en opgørelse til din Min post over, hvor mange feriedagpenge, du har optjent året før.

 

 

 

Din ansøgningen om feriedagpenge skal være modtaget i a-kassen senest 31. maj efter ferieårets udløb 30. april - dvs. senest 1 år og 5 måneder efter optjeningsåret er sluttet.

Du skal ansøge om at få udbetalt dine feriedage via Den Digitale A-kasse.


Selv om du har optjent feriedagpenge, er det ikke 100 pct. sikkert, at du kan få dem udbetalt. Det er fx en betingelse, at du faktisk holder ferie, og forinden skal du have holdt den ferie, du evt. har optjent i forbindelse med arbejde.

Betingelser for at få feriedagpenge udbetalt

 • Du skal holde ferie
 • Du skal først holde den ferie, som du har optjent i forbindelse med arbejde
 • Du vil have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed
 • Du er medlem af en a-kasse
 • Du har bopæl i Danmark og ophold i Danmark op til feriens start.

 

Situationer uden ret til feriedagpenge

 • Hvis du er syg eller på barsel
 • Hvis du er under uddannelse
 • Hvis du er overgået til efterløn
 • Hvis du driver selvstændig virksomhed
 • Hvis du er visiteret til et fleksjob
 • Hvis du har fået tilkendt førtidspension.


Folketinget har vedtaget nye regler, der gælder for de fem ugers ferie eller feriedagpenge, du har krav på i henhold til ferieloven. Supplerende ferie, fx en 6. ferieuge efter overenskomsten, er ikke berørt af disse regler.

Kort fortalt optjener du – og kan du afholde – ferie på følgende måde:

 • Den ferie, du har optjent i 2018, kan du afholde i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020, som du plejer.
 • Den ferie eller de feriedagpenge du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du holde fra den 1. maj 2020 til 31. august 2020. I den periode kan du højst optjene 16,6 feriedage..
 • Fra 1. september 2020 begynder du at optjene feriedagpenge løbende – 2,08 feriedage pr. måned – som du fremover kan afholde i den efterfølgende måned. Det er den nye såkaldte samtidighedsferie. Det vil sige, at feriedagpenge optjenes i perioden 1. september til 31. august og kan afholdes i perioden 1. oktober til 31. december året efter. Feriedagpenge kan altså gemmes i op til 16 måneder, afhængigt af, hvornår de er optjent.
 • Det særlige er, at du som ledig slet ikke optjener feriedagpenge i overgangsperioden 1. januar 2020 til 31. august 2020. Og at dit ferieregnskab går i nul pr. 1. september 2020 – hvilket jo betyder, at du højst kan nå at optjene 2,08 dages ferie (i september 2020) til efterårsferien i oktober 2020.


Driver du selvstændig virksomhed, kan du kun få udbetalt feriedagpenge, hvis virksomheden kan anses for at være en bibeskæftigelse – og du samtidig kan anses for at være til rådighed for lønarbejde. Din virksomhed kan anses for at være en selvstændig bibeskæftigelse, hvis du enten : * har åbnet virksomheden på et tidspunkt efter du er blevet indplaceret i en dagpengeperiode * eller du i de seneste 6 måneder forud for du søger om feriedagpenge/melder dig ledig, har arbejdet mindst 80 timer som lønmodtager i gennemsnit pr. måned

Du anses for at drive selvstændig virksomhed hvis:
Aktiviteten er registreret med et CVR.nr eller SE.nr.
Over- eller underskud fra aktiviteten bliver beskattet som selvstændig erhvervsvirksomhed
Du er ansat i din ægtefælles virksomhed uden en lønaftale
Du enten alene eller sammen med din nærmeste familie ejer 50 pct. af selskabskapitalen
Du hos skat er registret som medarbejdende ægtefælle

Nærmeste familie er dine eller din ægtefælles børn, børnebørn,forældre, bedsteforældre og søskende.


Din indtægt fra dagpenge m.v. divideres med din seneste beregnede dagpengesats, som senest er anvendt i optjeningsåret. I optjeningsåret 2018 ganges beløbet med 0,0920, som afrundes til hele feriedage.

Feriedagpenge udbetales med den senest beregnede sats – med evt. efterfølgende reguleringer – som i perioden fra optjeningsårets begyndelse til feriens afholdelse er anvendt ved udbetaling af dagpenge.

Er der ikke fra optjeningsårets start udbetalt med en beregnet sats, skal a-kassen udbetale feriedagpenge med dimittendsatsen.