Feriedagpenge


Optjening og afholdelse af dage med feriedagpenge


Opdateret d. 01. december 2021

Du kan naturligvis holde ferie i en periode, hvor du er ledig. Du optjener også feriedagpenge af de dagpenge, som BUPL-A udbetaler til dig. Du kan højst optjene til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår.

Ferie – enten med løn eller feriedagpenge bliver optjent i et ferieår, der er på 12 måneder og som løber fra 1. september til 31. august. De optjente ferierettigheder kan  man holde i en periode på 16 måneder, der løber fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

Du optjener dine feriedagpenge løbende – og den ferie du har optjent i en måned kan du allerede holde i efterfølgende måned.

For at få udbetalt feriedagpenge skal du først have afholdt al den ferie, som du har optjent med løn i et arbejdsforhold. Du skal også sende en ansøgning om feriedagpenge til BUPL-A igennem den digitale a-akasse.

Hvor kan du følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent?

Den digitale A-kasse under punktet “Ferieregnskab – ny ferielov” kan du følge med i, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent, hvor mange dage du har fået udbetalt og hvor mange dage, du har tilbage.

Inden du ansøger om feriedagpenge, er det en gode ide at tjekke “Ferieregnskab – ny ferielov” på den digitale a-kasse, så du har et overblik over, hvor mange dage med feriedagpenge, du har optjent.

Sådan ansøger du om feriedagpenge

35 dage før du ønsker at holde ferie, kan du ansøge om feriedagpenge på Den digitale a-kasse.

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag.

Hvis du ansøger om ferie efter, at du er begyndt at holde ferie, kan du først få feriedagpenge fra den dag vi modtager din ansøgning eller fra den dag, du har meldt ferie til Jobcentret.

Hvis du er lønmodtager skal du søge om feriedagpenge senest den 31. januar i det efterfølgende ferieår.

Husk at give jobcentret besked om din ferie hvis du er ledig

Jobcenteret skal have besked om ferien senest 14 dage, før du holder ferie, ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge og feriedagpenge.

Hvornår kan du få udbetalt feriedagpenge?

Du kan tidligst få udbetalt feriedagpenge en uge før ferien. Hvis du skal have feriedagpengene en uge før ferien, skal a-kassen have din ansøgning en måned før din ferie begynder.

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du ansøger om ferie efter, at du er begyndt at holde ferie, kan du først få feriedagpenge fra den dag, vi modtager din ansøgning eller fra den dag, du har meldt ferie til Jobcentret.

Optjent ferie hos arbejdsgiver skal holdes først

Hvis du har optjent ferie efter ferieloven hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde de feriedage, før du kan få feriedagpenge.

Hvad er betingelserne for at få udbetalt feriedagpenge?

Du kan kun få udbetalt feriedagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, eller hvis du er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse fra en arbejdsgiver.

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

  • have optjent ret til feriedagpenge
  • være lønmodtager – fx som fastansat eller vikar – eller ledig
  • være medlem af a-kassen både mens du optjener feriedagpengeretten og når du får udbetalt feriedagpenge
  • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
  • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
  • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.
Sådan optjener du ret til feriedagpenge?

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af udbetaling af dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge.

Efter Ferieloven optjener og afholder du 2,08 dage med feriedagpenge hver måned, hvis du får udbetalt fulde dagpenge. Du kan højst optjene ret til 25 dage med feriedagpenge i et ferieår (1. september til 31. august).

Du kan holde ferie i ferieåret og 4 måneder frem (1 sep. til 31 dec. året efter.

Du optjener feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge.

Får du udbetalt dagpenge/feriedagpenge for en hel måned – det vil sige 160,33 timer som fuldtidsforsikret – optjener du ret til 2,08 dage med feriedagpenge. Er du deltidsforsikret svare udbetaling for en hel måned til 130 timer.

Får du ikke udbetalt dagpenge for hele måneden, optjener du ret til feriedagpenge forholdsmæssigt.

Er du nyuddannet og får du udbetalt dagpenge med satsen for dimittender uden forsor (71 % satsen) kan du højest optjene 1,81 dage med feriedagpenge pr. måned. Det svarer til, at du højest kan optjene 21,72 dage med feriedagpenge i et optjeningsår. Til gengæld får du udbetalt feriedagpengene med en højere sats, der svarer til 82 % af højeste dagpengesats

 

 

Ferie optjent hos en arbejdsgiver og ferie optjent med feriedagpenge i samme ferieoptjeningsperiode

Du kan først få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen, når har afholdt de feriedage med løn, som du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver.

Du skal have afholdt både optjent ferie med løn i det indeværende ferieår – og evt. overført ferie af et tidligere ferieår – før vi må udbetale feriedagpenge til dig.

Derfor er det meget vigtigt, at du fortæller os, hvor mange feriedage du har optjent hos en arbejdsgiver på ansøgningen om feriedagpenge.

Du skal dog kun have holdt den ferie med løn, som du maksimalt har haft mulighed for at optjene efter ferieloven på det tidspunkt, hvor du søger om ferien.

Hvis antallet af feriedage som du samlet har optjent ret til feriepenge og feriedagpenge udgør mere hvad du maximalt har ret til efter ferieloven, kan du få feriedagpenge, når du har afholdt de optjente dage med feriepenge minus antallet af dage med feriedagpenge.

Eksempel

Hvis du fx arbejder på fast nedsat tid hos en arbejdsgiver, vil du optjene 2,08 feriedage med løn pr. måned uanset hvilket timeantal du er ansat pr. måned.

Du har arbejdet på nedsat tid og optjent 16 feriedage med løn i optjeningsåret 1. september 2021- 31. august 2022. Samtidig har du optjent 15 dage med feriedagpenge.

Du søger om feriedagpenge for september måned:

Antal mulige feriedage efter ferieloven: 25 dage (2.08 x 12) – optjent 15 dage med feriedagpenge = 10 dage.

Du skal afholde 10 dage med feriepenge før du har ret til feriedagpenge.

I boksen nedenunder kan du se, hvad du maximalt kan have optjent efter ferieloven i ferieafholdelsesperioden.

 

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar April
22,88 24,96 27,04 29,12 31,20 8,32 10,40 12,48 14.56

 

Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan
16,64 18,72 20,80 22,88 24,96 24,96 24,96 24,96 24,96

 

OBS! Der er dog i periode med overlappende ferieperioder fra 1. september – 31. december optjent dobbelt ferie, da der kan afholdes ferie for 2 ferieoptjenings år på én gang.

Lovgivning