Tidlig pension eller efterløn?


Fra 1. januar 2022 kan de første danskere overgå til tidlig pension – den såkaldte Arne pension. Tidlig pension er et tilbud til de, der har haft det længste arbejdsliv, om at kunne trække sig tilbage 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen.


Udgivet d. 14. oktober 2021
 • Har man været på arbejdsmarkedet i 42 år kan må få tidlig pension i 1 år
 • Har man været på arbejdsmarkedet i 43 år kan man få tidlig pension i 2 år
 • Har man været på arbejdsmarkedet i 44 år kan man få tidlig pension i 3 år.

Perioden, hvor man opgør om man har arbejdet nok, er fra det fyldte 16 år og indtil 6 år før folkepensionsalderen. Det vil sige i perioden fra man fyldte 16 år og indtil man fyldte 61 år.

For årgangene 1963 til 1968 bliver opgørelsestidspunktet hævet til 62 år – og anciennitetskravet om arbejdet til 43, 44 og 45 år. Fra årgang 1969 hedder opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44, 45 og 46 år.

 • Tidlig pension udgør 13.550 kr. om måneden før skat (2020 tal).
 • Man kan tjene op til 24.000 kr. pr. år uden at der sker fradrag i ydelsen. Indtægt herover medfører fradrag med 64%. Der er tale om et krone fradrag.
 • Pension medfører fradrag og der skal ske opgørelse af pensionsformuen inden overgang til tidlig pension. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner. Det svarer reelt til, at der ikke vil ske modregning, hvis pensionsformuen ikke overstiger 2 millioner. Pensioner herover medfører fradrag.

Du kan også læse mere om reglerne for tidlig pension på adressen www.borger.dk

BUPL har beregnet, at under 400 pædagoger vil kunne gøre brug af ordningen om tidlig pension i 2022. Er du en af de pædagoger, der opfylder betingelserne, vil du måske skulle vælge mellem efterløn eller tidlig pension.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen om tidlig pension, mens A-kassen udbetaler efterløn. Er du i tvivl om hvad hvilken ordning du skal vælge, bør du kontakte både a-kassen og udbetaling Danmark for vejledning.

Det Udbetaling Danmark kan vejlede dig om

Udbetaling Danmark kan vejlede dig om alt, der handler om tidlig pension.

 • Hvordan du søger om at overgå til ordningen.
 • Hvor meget du vil kunne få udbetalt i tidlig pension.
 • Hvad du kan få udbetalt i kompensationsydelse, hvis du er gået på efterløn før første januar 2022 og skifter til tidlig pension.

Du kan ringe til udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 94

Det a-kassen kan vejlede dig om

A-kassens kan vejlede dig om reglerne for efterløn. Herunder:

 • Hvor meget du kan forvente at få udbetalt i efterløn.
 • Hvordan arbejde og pensioner bliver fratrukket i din efterløn.
 • Muligheden for at optjene skattefri præmie.
 • Muligheden for at få betalt efterlønsbidraget tilbage, hvis du fravælger at blive i efterlønsordningen.
Hvis du allerede er gået på efterløn – eller overgår til efterløn inden 1. januar 2022

Er du allerede overgået til efterløn – eller overgår du til efterløn senest 31. december 2021 – kan du blive omfattet af en særlig ordning. Du kan da skifte fra efterløn til tidlig pension – hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for tidlig pension.

Skifter du til tidlig pension, har du ret til et kompensationsbeløb som erstatning for det beløb du har indbetalt til efterlønsordningen.

Kompensationsbeløbet udgør 2.676 kroner pr. hele måned, der er fra du skifter til tidlig pension og indtil din folkepensionsalder. Kan du fx få tidlig pension i 2 år – og der dermed er 2 år til folkepensionsalderen, ser regnestykket sådan ud:

24 x 2.676 kr. = 64.224 kr. Du skal betale en afgift på 30 % af kompensationsbeløbet. Beløbet bliver udbetalt af Udbetaling Danmark

Er man ikke overgået til efterløn den 1. januar 2022, kan man IKKE få noget kompensationsbeløbet.

Har du nået din efterlønsalder og opfylder du også betingelserne for også at kunne få udbetalt tidlig pension, kan det derfor være en fordel for dig at overgå til efterløn i 2021. For senere at skifte til tidlig pension – og dermed få adgang til kompensationsbeløbet.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan få udbetalt skattefri efterlønspræmie, hvis du også har fået udbetalt kompensationsbeløbet.

Har du optjent ret til en skattefri præmie, er det derfor vigtigt, at du vælger hvad der er mest fordelagtigt for dig.

A-kassen kan hjælpe dig med at regne ud, hvor meget du har optjent i præmie inden du træffe dit valg.
Du kan læse mere om: reglerne for efterløn