Ingen modregning af covid-19 relateret merarbejde


Er du på efterløn og udfører du covid-19 relateret merarbejde? Så kan du i perioden 1. januar til 31. december 2022 slippe for, at merarbejdet skal modregnes i din efterløn.


Opdateret d. 11. januar 2022

Arbejdet anses for merarbejde og skal slet ikke modregnes i efterlønnen, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Arbejdet er covid-19 relateret
  • Du var overgået til efterløn på det tidspunkt, hvor du begyndte i ansættelsesforholdet
  • Du begyndte i ansættelsen den 1. marts 2020 – eller senere

Var du ansat i jobbet forud for den 1. marts 2020 – eller var du begyndt i ansættelsen inden du gik på efterløn – skal der stadig ske fradrag for alle dine faste arbejdstimer. Men påtager du dig ekstra arbejde ud over dine fast aftalte arbejdstimer, skal dette merarbejde ikke fradrages i efterlønnen.

Hvad er covid-19 relateret arbejde?

Der skal være tale om arbejde, der er direkte relateret til Covid-19.

Det kan for eksempel være:

  • Smitteopsporing
  • Testarbejde
  • Covid-19 vaccination
  • Behandling, pleje og omsorg af covid-19-patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud
  • Transport af vacciner
  • Produktion af værnemidler
Det du skal gøre

Har du covid-19 relateret merarbejde, skal du kontakte a-kassen, der kan vejlede dig. Her kan du hente en særlig blanket, som du og din arbejdsgiver skal underskrive og sende til a-kassen. Blanketten fungerer som dokumentation for, at dine opgaver opfylder betingelserne for at være covid-19 relateret merarbejde.

Du skal stadig skrive alle dine arbejdstimer på dine månedlige efterlønskort. Både de arbejdstimer, der skal fradrages i efterlønnen – og de arbejdstimer, der er fradragsfrie.

Du kan læse mere om den nye ordning for fradragsfri merarbejde på Folketingets hjemmeside.