Hvad er et efterlønsbevis


Et efterlønsbevis er dit endelige tilsagn fra a-kassen om, at du har ret til at gå på efterløn, når du gerne vil det – også selv om du fx bliver syg.


Opdateret d. 06. december 2018
  • Vi skriver til dig 6-8 uger før, du opnår retten til efterløn. Brevet fortæller om efterlønsbeviset, og hvorledes du skal forholde dig.
  • Du skal godkende pensionsoversigten fra SKAT i vores digitale a-kasse, når du når efterlønsalderen. Gå til pensionsoversigten i Den Digitale A-kasse. Du skal godkende dine pensioner enkeltvis ved at trykke på “Ret” ud for hver enkelt af dine pensioner – tryk “Godkend” og “Send”.
  • Dit efterlønsbeviset bliver automatisk sendt til dig, to dage før du når efterlønsalderen.

Forudsætningen for at du kan få et efterlønsbevis er - at du har betalt efterlønsbidrag i en årrække (se nærmere nedenfor) - at du står til rådighed for arbejdsmarkedet på ansøgningstidspunktet - at du ikke er sygemeldt. Hvis du alligevel er sygemeldt, når du når din efterlønsalder, så kan a-kassen udstede efterlønsbeviset, så snart du er raskmeldt igen. - og at du har dagpengeret. (Man skal have haft 1.924 arbejdstimer indenfor de seneste 3 år) (deltidsforsikrede:1258 timer).


Klik på + til højre for at se, hvilke fordele efterlønsbeviset giver dig

  • Du slipper for at betale efterlønsbidrag fra bevisdatoen. Efterlønsbidraget udgør 488 kr. pr. måned i 2016.
  • Du kan optjene skattefri præmier, hvis du fortsætter med at arbejde, efter du har opfyldt 2-års-reglen. Beviset er forudsætning for at optjene skattefri præmier.
  • Du kan gå på efterløn, selv om du bliver syg.
  • Du kan gå på efterløn med fuld efterlønssats og med lempeligere pensionsmodregning, hvis du er født før 1. januar 1956. Der gælder andre regler for dig, hvis du er født 1. januar 1956 eller senere. Se pjece.
  • Du kan få beregnet din efterløn efter den indkomst, du har på bevistidspunktet. Det kan være en fordel, hvis du senere går ned i arbejdstid og indtægt.

Når du beslutter dig for at gå på efterløn, skal du søge om efterløn i a-kassen. Se siden Jeg skal snart på efterløn.

Læs også siden Betingelser for at få efterløn – for at se, hvilke krav er der til min medlemsperiode og mit efterlønsbidrag”