Fra efterløn til folkepension


Hvis du vil være sikker på at få din første folkepension til tiden, så husk at søge senest ved udgangen af den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Hvis du søger senere, kan du kun i visse tilfælde få udbetalt folkepension og ældrecheck med tilbagevirkende kraft.


Opdateret d. 04. juni 2019

Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, du kan søge om som folkepensionist, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, bl.a. personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg.

På www.borger.dk/folkepension kan du både søge og læse mere om reglerne. Du kan også få vejledning hos Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 61 eller hos din kommune.