Efterløn og selvstændig virksomhed


Du kan søge om tilladelse til at videreføre eller begynde selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn. Timerne, som du bruger ved selvstændig virksomhed, medfører fradrag i din efterløn.


Opdateret d. 20. august 2018
Hvornår er du selvstændig?

Du driver selvstændig virksomhed, når du for egen regning og risiko arbejder i en virksomhed med det formål at opnå økonomisk udbytte. Når a-kassen skal vurdere, om du driver selvstændig virksomhed, skal vi bl.a. lægge vægt på, om

 • du har ansat arbejdskraft
 • virksomheden er momsregistreret
 • du bruger skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende,
 • virksomheden er et interessentskab (I/S).

Du driver også selvstændig virksomhed, hvis du arbejder i et firma, hvor du selv eller din nærmeste familie ejer kapital af en vis størrelse.

Arbejde i din ægtefælles virksomhed

Når du arbejder i din ægtefælles virksomhed, vil du blive anset for at drive selv­stændig virksomhed, hvis

 • der er under 20 ansatte i virksomheden
 • du er ansat i en overordnet stilling, eller
 • du ikke er ansat på normale løn- og arbejdsvilkår.

Det gælder fx hvis virksomheden, som din ægtefælle ejer og driver, har under 20 ansatte – uanset hvilke opgaver, du udfører for virksomheden. Hvis du fx ordner virksomhedens regnskaber, gør rent på kontoret, passer telefonerne, passer evt. dyrehold ved landbrug m.v., så er du selvstændig.

Søg tilladelse 3 måneder inden

Du skal søge om tilladelse, inden du går på efterløn, eller inden du starter virksomheden. A-kassen skal nå at behandle din ansøgning, så du kan nå at få din tilladelse, inden du ønsker at gå på efterløn. Derfor skal du kontakte os mindst 3 måneder inden.

Hent / download publikationen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

Kontakt a-kassens dagpenge- og efterlønsteam, hvis du vil på efterløn og er selvstændig. Vi kan hjælpe dig med en konkret vurdering af din situation.

Hvilke typer selvstændig virksomhed kan du få tilladelse til?

Du kan søge om tilladelse indenfor forskellige områder. A-kassen kan kun give tilladelse til ét af disse områder. Langt de fleste af BUPL-A´s medlemmer ansøger om tilladelse til at arbejde 400 timer pr. år (bibeskæftigelse).

 • 400 timer pr. år (bibeskæftigelse)
 • 18 ½ time pr. uge (videreførsel af hovedbeskæftigelse)
 • 962 timer pr. år (videreførsel af hovedbeskæftigelse) eller
 • til at udføre enkeltstående arbejdsopgaver.

Hvis du ønsker at begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed samtidig med efterlønnen, skal du søge a-kassen om tilladelse i god tid, inden du ønsker at få efterløn. Hvis du allerede er på efterløn, skal du søge a-kassen om tilladelse, inden du begynder drift af selvstændig virksomhed.

400 timer pr. år

For at få tilladelsen til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse skal alt arbejde i virksomheden holdes inden for 400 timer pr. år, og virksomhedens dækningsbidrag 1 må højst udgøre 73.822,- kr. pr. år. (sats for 2014).

Det er vigtigt, at du oplyser a-kassen om virksomhedens omfang, inden du søger om tilladelsen. Hvordan du forventer, at driften af virksomheden vil være i perioden med efterløn herunder

 1. Hvilke arbejdsopgaver udfører du i virksomheden (opgaverne skal være specificeret)?
 2. Hvor mange timer bruges der i virksomheden på de enkelte arbejdsopgaver pr. uge/år?
 3. Hvor mange timer bruges pr. år på: administration, regnskab, indkøb af varer, eventuel rengøring, eventuel transport, eventuel vedligeholdelse?
 4. Benyttes der fremmed hjælp i virksomheden, fx medhjælp, revisor eller maskinstation?
 5. Hvor mange opgaver forventer du at udføre pr. uge/år, fx pr. kunde, klient o.l.?
 6. Har virksomheden faste åbnings- eller kontortider?
 7. Hvor stort er kundegrundlaget?
 8. Er der tale om en fast kundekreds?
 9. Hvor mange kunder forventer virksomheden at have pr. uge/år?
 10. Annonceres der for virksomheden, i aviser, fagblade eller på internettet?
 11. Hvad er prisen pr. klient, kunde, opgave eller enhed?
 12. Hvad er den forventede nettoomsætning pr. regnskabsår, efter at du er gået på efterløn?
 13. Hvad er det forventede vareforbrug pr. regnskabsår, efter at du er gået på efterløn?
 14. Hvad er det forventede dækningsbidrag 1 pr. regnskabsår, efter at du er gået på efterløn?

Hvis der er tale om at føre en eksisterende bibeskæftigelse videre, skal dækningsbidrag 1 fra sidste regnskabsår attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor eller en særligt sagkyndig på landbrugsområdet. Du kan søge vejledning om din konkrete situation i a-kassens dagpenge- og efterlønsteam eller læse mere om ordningen under afsnit 5 i pjecen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

18 ½ time pr. uge

Hvis du har haft arbejde med selvstændig virksomhed i væsentligt omgang (fuldtid svarer til 37 timer pr. uge) i de sidste 3 hele regnskabsår, kan du søge om at fortsætte med virksomheden i efterlønsperioden.

Du kan søge vejledning om din konkrete situation i a-kassens efterløns- og ferieteam eller læse mere om ordningen under afsnit 3 i pjecen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

962 timer pr. år

Hvis du har haft arbejde med selvstændig virksomhed i væsentligt omgang (fuldtid svarer til 37 timer pr. uge) i de sidste 3 hele regnskabsår, kan du søge om at fortsætte med virksomheden i efterlønsperioden.

Du kan søge vejledning om din konkrete situation i a-kassens efterløns- og ferieteam eller læse mere om ordningen under afsnit 4 i pjecen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.

Enkeltstående arbejdsopgave

Hvis du udfører en enkeltstående opgave som selvstændig, kan du søge om tilladelse til en enkeltstående arbejdsopgave i efterlønsperioden.

Du kan søge vejledning om din konkrete situation i a-kassens efterløns- og ferieteam eller læse mere om ordningen under afsnit 6 i pjecen “Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn”.