Efterløn i udlandet


Du kan godt bo og evt. arbejde i et andet EØS-land, Grønland eller Schweiz, mens du får efterløn. Hvis du opholder dig uden for EØS-landene i mere end tre måneder, stopper dine efterlønsudbetalinger.


Opdateret d. 20. august 2018
EØS-landene er:

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (endnu da), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Du skal altid kontakte a-kassens efterlønsteam, hvis du tager ophold eller bopæl i et andet EØS-land m.v.

Ophold i andre lande uden for EØS-området

Som efterlønsmodtager kan du opholde dig i andre lande end EØS-lande, Grønland eller Schweiz, i op til 3 måneder pr. kalenderår, og samtidigt bevare din ret til efterløn.

Hvis du opholder dig længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Ved du allerede ved din udrejse, at du tager fast bopæl i et andet land, som ikke er et EØS-land, Grønland eller Schweiz, så standses udbetalingen af efterløn allerede ved din udrejse. Du kan til enhver tid søge om at få efterløn igen, hvis du vender tilbage.

Du skal altid kontakte a-kassens efterløns- og ferieteam, hvis du påtænker at opholde dig i andre lande end EØS-landene m.v.