Betingelser for at få efterløn


For at få ret til efterløn skal du som hovedregel have været medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Du skal være medlem og betale til ordningen senest fra den dag, du fylder 30 år.  


Opdateret d. 28. oktober 2019

Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemskab af en a-kasse, hvis du har været medlem uafbrudt fra den 31. marts 1992, og mindst til du fylder 60 år. Du skal også have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999.

Hvis du er født før den 1. januar 1959, kan du opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 til mindst dit fyldte 60. år. Perioden skal mindst være på 20 år inden for de sidste 25 år.

Læs mere om de regler, der gælder for din årgang i vores efterlønspjecer.

For at få efterløn som fuldtidsforsikret, skal du skal som hovedregel have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de sidste 15 år, heraf mindst 52 uger før du får efterløn.

Kontakt a-kassens dagpenge- og efterlønsteam, hvis du er i tvivl.


Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, er det kun medlemskabet af en a-kasse, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år.

At perioderne skal være uafbrudte betyder, at selv et mindre afbrud i medlemskabet eller indbetalingen af efterlønsbidrag kan medføre, at du mister muligheden for at gå på efterløn.


Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke kan opfylde betingelserne for at få efterløn på noget tidspunkt inden pensionsalderen, så har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dit fravalg og alligevel få ret til efterløn.


På det tidspunkt hvor du ønsker at gå på efterløn, skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i landet, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Du kan ikke modtage efterløn, hvis du modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er omfattet af reglerne om fleksjob. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen.

Hvis du går på efterløn fra delpension, skal du søge efterløn, inden retten til din delpension falder bort.