Arbejde og skattefri præmie


Man behøver ikke sidde stille, selv om man er gået på efterløn. Der er vide muligheder for at udføre frivilligt ulønnet arbejde. Almindeligt arbejde og andre typer arbejder er også tilladt, men så sker der typisk modregning i efterlønnen. Til gengæld kan du under visse betingelser optjene skattefri præmier ved at arbejde under efterlønnen – penge som du får udbetalt, når du når din folkepensionsalder.


Opdateret d. 15. november 2020

Som udgangspunkt medfører arbejde fradrag i efterlønne. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage. Arbejde er i denne sammenhæng både lønnet arbejde og arbejde, der normalt vil blive lønnet. Se også regler om frivilligt, ulønnet arbejde.

Du kan arbejde så meget du vil, samtidig med at du er på efterløn, men arbejdstimerne medfører fradrag i din efterløn. Som udgangspunkt sker fradraget time for time. Reglerne om timeoverførelse og mindsteudbetalingsreglen gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Se nedenfor.

 

Indtægter der medfører fradrag i efterlønnen. Der kan ske fradrag for:

 • Lønarbejde
 • Pensioner
 • Selvstændig virksomhed
 • Feriegodtgørelse og ferie med løn
 • Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
 • Indtægter for at varetage borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv., samt legater
 • Udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag

Mindsteudbetaling

Fuldtidsforsikredes standardmåned er på 160,33 timer. Du får efterløn for de timer, der mangler for at nå op på 160,33 timer, når der er sket fradrag som ovenfor. Du skal derfor være opmærksom på, at mindsteudbetalingsreglen indebærer at a-kassen kun må udbetale efterløn i måneder, hvor der kan udbetales efterløn for mindst 14,8 timer i måneden.

 

Lempeligt fradrag for arbejde op til 37.577 kr. årligt

Hvis du har arbejde til en timeløn under 230,08 kr. (2017), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 37.577 kr. pr. år (2017). Arbejdet skal være kontrollabelt.
Fradraget i efterlønnen beregnes ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen (230,08 kr.)

Eksempel:
Hvis du arbejder 120 timer i en måned til en løn på 160 kr. i timen, skal der ikke fradrages 120 timer, men kun 83,45 timer, fordi:
120 x 160 = 19.200 kr., som skal divideres med 230,08, hvilket giver 83,45 timer.

Til beregningen skal du oplyse din timeløn før skat, når du udfylder dit efterlønskort. Timelønnen fremgår af din lønseddel

Hvis din timeløn er under 230,08 kr., får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 37.577 kr. pr. år (2017).

Skattefri præmie

Hvis du har opfyldt 2-års-reglen, kan dine arbejdstimer herefter tælle med til optjening af en skattefri præmie. Se nedenfor.


Efterlønsreglerne forsøger at skabe incitamenter til, at man arbejder, mens man er på efterløn. Derfor kan man optjene såkaldte "skattefri præmieportioner", hvis man arbejder. Vilkårene for at optjene disse præmier er forskellige, afhængigt af, hvornår man er født og dermed opnår ret til efterløn.

Brug vores pjecer for at se, hvilke vilkår, der gælder for lige præcis dig i forhold til skattefri præmier.

Forudsætningen for at optjene skattefri præmier er:

 • Du går først på efterløn to år efter efterlønsbevis er udstedt
 • Du har haft 3120 arbejdstimer i løbet af de 2 år (deltidsforsikrede: 2.496 arbejdstimer)
 • Hvis du herefter arbejder, så optjener du én skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer (37 timer i 3 måneder).

Hver præmieportion har en værdi af 13.740 kr. (2020).

Man kan højst optjene 12 præmier, og de udbetales, når man når sin folkepensionsalder. Ved dødsfald udbetales præmierne til boet.

 

Hvis du er født efter 1. januar 1956, gælder der andre regler. Se vores pjecer.